Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » TIẾNG HÀN: HỌC MÀ CHƠI – CHƠI MÀ HỌC » Hỏi - Đáp về tiếng Hàn » phân biệt điểm ngữ pháp (으)면 và 는/은/ㄴ 다면
Báo bài viết vi phạm phân biệt điểm ngữ pháp (으)면 và 는/은/ㄴ 다면
Thành viên: Khách
Lý do
Chi tiết vi phạm
Mức độ vi phạm
 

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do