Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Kết quả tìm kiếm
  Tìm kiếm theo: Diễn đàn:
Bài viết Diễn đàn Người gửi
Re: Trả lời: TẾT NGUYÊN ĐÁN
Nghiên cứu văn hóa - xã hội kieutien
Re: Cách làm mì đen Hàn Quốc
Nghiên cứu các lĩnh vực khác kieutien
Re: Phong cách đàm phán với nguời Hàn Quốc
Nghiên cứu lịch sử - chính trị - ngoại giao kieutien
Re: câu chuyện danh nhân
Vui… vui… kieutien
Re: Cách viết thư của người Hàn Quốc
Tư liệu & tài liệu học tập kieutien
Re: Trả lời: MÔN NGHE 3 (NH 2012-2013) - BÀI TẬP 10 - 한국 전래 동화 (옛날 이야기) 소개 - GIỚI THIỆU TRUYỆN CỔ DÂN GIAN HÀN QUỐC
Tiếng Hàn của tôi kieutien
Re: Trả lời: [sưu tầm] "안녕하세요" và văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc
Tiếng Hàn thú vị kieutien
Re: Trả lời: MÔN NGHE 3 (NH 2012-2013) - BÀI TẬP 7 - 베트남과 한국의 술문화 비교 - SO SÁNH VĂN HÓA RƯỢU VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC
Tiếng Hàn của tôi kieutien
Re: Trả lời: MÔN NGHE 3 (NH 2012-2013) - BÀI TẬP 6 - 직장 생활
Tiếng Hàn của tôi kieutien
Re: Trả lời: MÔN NGHE 3 (NH 2012-2013) - BÀI TẬP 3 - 관상이란?
Tiếng Hàn của tôi kieutien
Re: Trả lời: MÔN NGHE 3 (NH 2012-2013) - BÀI TẬP 2
Tiếng Hàn của tôi kieutien
Re: Trả lời: CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI PARK CHUNG HEE VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN NỀN KINH TẾ
Nghiên cứu kinh tế - kinh doanh kieutien
Re: Trả lời: MÔN NGHE 3 (NH 2012-2013) - BÀI TẬP TUẦN 1 - CHUYÊN ĐỀ: QUY TẮC BIẾN ÂM
Tiếng Hàn của tôi kieutien

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do