Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Phương pháp nghiên cứu Khu vực học Hàn Quốc học » (Giang Thị Thúy Huyền) Sự phát triển của Phật Giáo ở Hàn Quốc hiện nay
(Giang Thị Thúy Huyền) Sự phát triển của Phật Giáo ở Hàn Quốc hiện nay  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
Giangthithuyhuyen
26/9/2018 10:38:34 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Không có văn bản thay thế tự động nà o.
Không có văn bản thay thế tự động nà o.

<< Sửa đổi bởi: Giangthithuyhuyen -- 28/12/2018 12:27:08 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Giangthithuyhuyen đã offline
 #1  
Giangthithuyhuyen
8/10/2018 12:14:08 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

1. Lý do chọn đề tài:

Phật giáo được khởi nguồn từ Ấn Độ, trải qua hàng nghìn năm lịch sử của nhân loại để phát triển, tồn tại và trở thành một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới hiện nay. Từ sau khi ra đời đến nay, với hệ thống giáo lý chặt chẽ hướng con người đến những điều chân – thiện – mỹ, giác ngộ về chính bản thân mình và vũ trụ, Phật giáo sở hữu số lượng Phật tử đông đảo ở khắp các nơi trên thế giới. Trong đó, không thể không kể đến sự ra đời và phát triển của Phật giáo ở Hàn Quốc. Phật giáo Hàn Quốc được truyền thừa và ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa.

Đến nay, Phật giáo đã tồn tại ở Hàn Quốc được khoảng hơn 1600 năm, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành tôn giáo lớn nhất của Hàn Quốc. So với thời kỳ đầu mới du nhập, Phật giáo của Hàn Quốc đã có nhiều sự biến đổi. Đồng thời, với vai trò là tôn giáo quan trọng nhất của quốc gia, Phật giáo đã và đang có ảnh hưởng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Hàn Quốc.

Vì vậy, đề tài “ Sự phát triển của Phật giáo ở Hàn Quốc hiện nay” được ra thực hiện để làm rõ hơn về những đặc trưng nổi bật và sự biến đổi đổi của Phật giáo Hàn Quốc trong xã hội hiện đại. Đồng thời, đề tài cũng chỉ ra vai trò của Phật giáo đối với các lĩnh vực trong đời sống của đất nước Hàn Quốc hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu này kế thừa và tổng hợp dựa trên các công trình nghiên cứu liên quan với các mục đích:

(1) Tìm hiểu nguồn gốc du nhập và quá trình truyền bá của Phật giáo vào Hàn Quốc.

(2) Nghiên cứu, làm rõ sự phát triển của Phật giáo ở Hàn Quốc qua các giai đoạn, đặc biệt là ở thời kỳ hiện đại từ đó phân tích vai trò, ảnh hưởng của Phật giáo trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội hàn Quốc hiện nay.

(3) Tiến hành so sánh sự phát triển của Phật giáo ở Hàn Quốc và ở Việt Nam để rút ra những điểm tương đồng và khác biệt về cách tiếp nhận văn hóa, tư tưởng của hai quốc gia về cùng một đối tượng tiếp nhận.

3. Lịch sử vấn đề:

Tôn giáo là một trong những lĩnh vực quan trọng không thể thiếu khi nghiên cứu về mặt văn hóa xã hội của một quốc gia. Thật vậy, Phật giáo hiện nay là tôn giáo quan trọng và lớn nhất của Hàn Quốc cùng với số lượng tín đồ đông đảo trên khắp cả nước. Vì thế, từ trước đến nay, đề tài Phật giáo ở Hàn Quốc đã được đông đảo những người quan tâm đến Hàn Quốc chọn lựa, nghiên cứu và không còn là đề tài quá lạ lẫm.

Trong phạm vi tài liệu có liên quan đến đối tượng nghiên cứu mà chúng tôi bao quát được, chúng tôi tiến hành phân theo hai mảng nội dung chính, bao gồm: 3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo ở Hàn Quốc qua các giai đoạn và 3.2. Các nghiên cứu so sánh Phật giáo Hàn Quốc với các đối tượng khác

3.1.Quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo ở Hàn Quốc qua các giai đoạn

Nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển của hệ thống tư tưởng Hàn Quốc trong suốt chiều dài lịch sử từ thời kỳ đồ đá đến thời kỳ tiếp xúc với tư tưởng hiện đại, quyển “Dẫn nhập lịch sử tư tưởng Hàn Quốc” của nhóm tác giả Kim Seong Beom, Kim Sang Ho và Đào Vũ Vũ biên soạn và xuất bản năm 2011 cung cấp cho người đọc những nội dung phong phú về hai trào lưu tư tưởng cơ bản của Hàn Quốc có nguồn gốc từ phương Đông (Trung Quốc) là Phật giáo và Nho giáo. Trong phần viết về Phật giáo, tác phẩm đề cập quá trình du nhập và suy thịnh của Phật giáo đồng thời thể hiện vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp “hộ quốc”.

Bài nghiên cứu khoa học “ Đa dạng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Hàn Quốc hiện nay” của tác giả Nguyễn Nghị Thanh viết vào năm 2017 được đăng trên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Đông Bắc Á đã làm rõ sự đa dạng tôn giáo ở Hàn Quốc đồng thời thể hiện tình hình phát triển các tôn giáo ở Hàn Quốc trong thời kỳ hiện nay nói chung và Phật giáo Hàn Quốc nói riêng.

"한국불교의 오늘과 내일: 한국불교학의 연구현황을 중심으로" của 심재룡 là bài nghiên cứ khoa học nghiên cứu về hai phần là Phật giáo truyền thống và Phật giáo hiện đại của Hàn Quốc. Tác giả đã tìm hiểu và làm rõ xu hướng phát triển, vai trò và thách thức của Phật giáo trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.

3.2. Các nghiên cứu so sánh Phật giáo Hàn Quốc với các đối tượng khác

“Tôn giáo ở Hàn Quốc và Việt Nam: nghiên cứu so sánh” được xuất bản năm 2007 của Ngô Xuân Bình và Phạm Hồng Thái đã đưa ra nhận xét về điểm tương đồng và khác biệt giữa tôn giáo Hàn Quốc và Việt Nam dựa trên diện mạo các tôn giáo chính, hoàn cảnh sinh tồn và nguồn gốc chủng tộc của mỗi dân tộc. Qua đó, có thể cho thấy Phật giáo của hai quốc gia này đều nghiêng về những mối quan tâm có tính thế tục của các cư dân nông nghiệp Á Đông.
Bài báo "A brief comparison of Korean and Vietnamese Buddhism" được đăn trên kênh Buddhism Online là sự so sánh sơ lược về sự tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Việt Nam, giúp người đọc hiểu được căn bản Phật giáo giữa hai quốc gia này.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là Phật giáo trong thời kỳ hiện đại. Đề tài tập trung nghiên cứu sự phát triển của Phật giáo trong thời điểm hiện nay dựa trên quá trình hình thành của các thời kỳ trước. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình truyền bá cũng như vai trò của Phật giáo trên các lĩnh vực khác trong đời sống ở Hàn Quốc hiện nay.

Do tính chất, yêu cầu của nội dung và đối tượng nghiên cứu, chúng tôi tiến hành hạn định đối tượng theo không gian, thời gian, chủ thể như sau:

Chủ thể nghiên cứu là Phật giáo ở Hàn Quốc.

Không gian nghiên cứu là đất nước Hàn Quốc.

Thời gian nghiên cứu là thời điểm hiện nay, khi Hàn Quốc đã là một quốc gia hiện đại, phát triển và người dân có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

5.1.Ý nghĩa khoa học:

Tiểu luận này góp phần nghiên cứu về tôn giáo – một trong những lĩnh vực quan trọng để tìm hiểu sâu về văn hóa của một quốc gia, cụ thể là nghiên cứu về Phật giáo trong thời kỳ hiện nay trên nhiều phương diện. Đồng thời, đề tài này còn đóng góp về mặt lý thuyết và khẳng định tầm quan trọng của Phật giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện nay.

5.2.Ý nghĩa thực tiễn:

Với tiểu luận này, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần vào việc tìm hiểu, nghiên cứu về nguồn gốc du nhập và sự phát triển của Phật giáo Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, đề tài này sẽ trở thành tài liệu tham khảo cần thiết cho những người muốn tìm hiểu về tôn giáo Hàn Quốc nói chung và Phật giáo Hàn Quốc nói riêng.

6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu:

Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: Dựa trên nguồn tư liệu từ các bài nghiên cứu đã có để tham khảo có chọn lọc từ đó phân tích, tổng hợp các giá trị thông tin cần thiết cho đề tài của mình.

Phương pháp lịch sử: Tìm hiểu về nguồn gốc ra đời, quá trình du nhập và phát triển của đối tượng, cụ thể là Phật giáo Hàn Quốc, từ đó rút ra được bản chất và quy luật của đối tượng.

Phương pháp liên ngành: Dựa trên cơ sở tri thức ở các chuyên ngành khoa học xã hội liên quan đến đề tài như nhân học, văn hóa học, tôn giáo học … để phân tích, tổng hợp và rút ra kết luận về các khía cạnh cần thiết đến sự phát triển của Phật giáo ở Hàn Quốc hiện nay.

Phương pháp so sánh: Tiến hành so sánh đối tượng trên nhiều phương diện khác nhau để tìm ra điểm tương đồng và khác biệt. Thứ nhất, tiến hành so sánh Phật giáo với các tôn giáo đang phát triển cùng thời ở Hàn Quốc. Thứ hai, tiến hành so sánh Phật giáo Hàn Quốc với Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Tài liệu tham khảo: Gồm nhiều nguồn tài liệu đa dạng như sách chuyên khảo, các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài tôn giáo Hàn Quốc cụ thể là Phật giáo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, các bài viết được đăng trên các diễn đàn tôn giáo.

7. Bố cục của luận văn:

Phần chính của tiểu luận ngoài phần Dẫn nhập và Kết luận còn có 3 chương sau:

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO Ở HÀN QUỐC

Giống như tên gọi, chương 1 trình bày sơ lược về sự hình thành của Phật giáo trên thế giới và quá trình Phật giáo du nhập vào bán đảo Hàn.

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO Ở HÀN

QUỐC HIỆN NAY

Chương 2 trình bày, nhận xét về mức độ tăng trưởng của Phật giáo Hàn Quốc qua các năm và tiến hành so sánh với các tôn giáo khác thông qua các số liệu thống kê. Qua đó, nghiên cứu chuyên sâu và rút ra đặc điểm cũng như thuận lợi và khó khăn của Phật giáo ở Hàn Quốc trong thời kỳ hiện đại. Đồng thời, chương này còn nêu lên vai trò của Phật giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện nay.

CHƯƠNG 3: SO SÁNH PHẬT GIÁO HÀN QUỐC VÀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY

Thông qua việc nghiên cứu, phân tích một cách khách quan, ở chương 3 này, chúng tôi sẽ đưa ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo ở Hàn Quốc và Phật giáo Việt Nam qua các giai đoạn, đặc biệt là ở thời điểm hiện nay.<< Sửa đổi bởi: Giangthithuyhuyen -- 12/10/2018 12:13:06 AM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Giangthithuyhuyen đã offline
 #2  
Giangthithuyhuyen
12/10/2018 12:35:41 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nhóm tác giả Kim Seong Beom, Kim Sang Ho và Đào Vũ Vũ. Năm 2011. Dẫn nhập lịch sử tư tưởng Hàn Quốc. NXB Khoa học xã hội.

2. Nguyễn Nghị Thanh. Năm 2017. Đa dạng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Hàn Quốc hiện nay. Tạp chí nghiên cứ Đông Bắc Á, số 6, trang 65-72. 7/10/2018.

3. 심재룡. Năm 2000. 한국불교의 오늘과 내일: 한국불교학의 연구현황을 중심으로*. http://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/11075/1/phil_thought_v11_001.pdf.

4. Ngô Xuân Bình và Phạm Hồng Thái. Năm 2007. Tôn giáo ở Hàn Quốc và Việt Nam: nghiên cứu so sánh. NXB Khoa học công nghệ Hà Nội.

5. quangduc.com. Năm 1998. A brief comparison of korean and vietnam buddhism. phathoc.net. http://www.phathoc.net/PrintView.aspx?Language=en&ID=56C419. 7/10/2018.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Giangthithuyhuyen đã offline
 #3  
Giangthithuyhuyen
12/10/2018 12:37:01 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

<< Sửa đổi bởi: Giangthithuyhuyen -- 28/12/2018 12:29:54 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Giangthithuyhuyen đã offline
 #4  
duongthuytrang
23/10/2018 4:47:39 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: Lớp Văn Hóa- Xã Hội - Khoa Hàn Quốc học - KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Huyền. Mình đã đọc qua phần nội dung bài làm của bạn và nhận thấy đây tuy là một đề tài không mới mẻ lắm nhưng nếu bạn tiếp cận ở một góc độ khác thì chắc hẳn tính ứng dụng của công trình này sẽ rất cao. Bên cạnh đó, mình cũng có vài góp ý nhỏ như: phần đối tượng nghiên cứu theo mình đó là: sự phát triển của Phật giáo chứ không phải là Phật giáo ấy bạn.
Chúc bạn có thể hoàn thành thật tốt công trình của mình.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duongthuytrang đã offline
 #5  
Khách
23/10/2018 5:04:00 PM
Thành viên không chính thức

Cấp bậc: KHÁCH

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 47
Đến từ: World of bits

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

<< Bài viết đang chờ duyệt để hiển thị >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Khách hiện đang online
 #6  
baokhanh1405
23/10/2018 5:04:21 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 27
Đến từ: Văn hóa xã hội - Khoa Hàn Quốc học - ĐHXHNV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Huyền, mình đã đọc phần nội dung bài làm của bạn và mình có một góp ý nhỏ là theo như đề tài của bạn là sự phát triển của Phật giáo ở Hàn Quốc vậy nên ở chương 3 nên là so sánh giữa sự phát triển của Phật giáo ở HQ với sự phát triển Phật giáo ở Việt Nam ấy bạn.
Chúc bạn đạt điểm cao với đề tài của mình. ^^


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
baokhanh1405 đã offline
 #7  
rysoo
23/10/2018 5:07:36 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 29
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - Trường Khoa học Xã hội và Nh

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

Chào Huyền. Mình đã đọc qua bài của bạn và nhận thấy nội dung bạn sẽ thực hiện cho đề tài này rất tốt. Theo mình biết thì tín đồ Phật giáo ở Hàn Quốc hiện nay đang có dấu hiệu suy giảm, nếu bạn có thể tìm hiểu thêm nguyên nhân về vấn đề này thì nội dung sẽ đa dạng hơn. Chúc Huyền thành công với đề tài của mình


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
rysoo đã offline
 #8  
Nt.thuytien98
23/10/2018 6:54:04 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 32
Đến từ: VHXH-HQH-ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Huyền!
Mình đã đọc qua bài của bạn. Tuy đây là đề tài được nghiên cứu khá nhiều nhưng mình rất trông chờ vào tính mới của đề tài này, nhất là các số liệu thống kê mới nhất của Phật giáo. Mình cũng có góp ý nho nhỏ là trong chương hai, bạn có thể đưa thêm phần so sánh ưu - nhược điểm của Phật giáo với các tôn giáo khác ở Hàn Quốc để dẫn đến tình trạng phát triển của Phật giáo.
Mong Huyền sẽ sớm hoàn thành bài nghiên cứu của mình và đạt kết quả tốt nhé!


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Nt.thuytien98 đã offline
 #9  
hoangnhung
23/10/2018 8:08:59 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 13/10/2018
Bài viết: 23
Đến từ: Hàn 3- Khoa Hàn Quốc học

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Huyền, mình đã đọc sơ qua đề tài của bạn. Phật giáo Hàn Quốc là một đề tài nghiên cứu không mới trong những năm gần đây nên mình hi vọng cậu sẽ tìm ra được cách tiếp cận mới và độc đáo.
Mong cậu đạt được điểm cao ^^


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hoangnhung đã offline
 #10  
Hathitrangnha
28/10/2018 5:09:00 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: Lớp văn hóa xã hội- khoa Hàn Quốc học- trường ĐHKH

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Huyền, Mình đã đọc bài nghiên cứu của Huyền, tuy đề tài Huyền chọn không quá mới mẻ nhưng nếu nghiên cứu trong khoảng thời gian những năm gần đây và cập nhật thông tin mới nhất thì sẽ là một bài nghiên cứu rất có giá trị. Huyền cũng đã khá đầu tư cho bài nghiên cứu này nên mình thấy bài nghiên cứu cũng đã khá chỉnh chu. Mình có một vài góp ý trong bài của Huyền là: trước hết là cách trình bày Huyền nên để cỡ chữ lớn hơn tí nữa để mọi người dễ dàng theo dõi. Phần lịch sử nghiên cứu vấn đề nên nhận xét rõ hơn, nói rõ về những ưu điểm mà mình có thể đúc kết để đưa vào bài nghiên cứu và những khuyết điểm nên tránh. Các tài liệu về phật giáo có rất nhiền nên nếu có thêm nhiều tài liệu tham khảo nữa thì bài nghiên cứu sẽ rất hay. Đó là ý kiến chủ quan của mình, mong rằng nó sẽ giúp Huyền phần nào^^. Chúc Huyền hoàn thành tốt và đạt được số điểm thiệt cao nha.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Hathitrangnha đã offline
 #11  
hoanganh25398
29/10/2018 5:39:53 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 32
Đến từ: VHXH- 2016- KHXH&NV TP.HCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
Chào bạn, mình đã đọc bài làm của bạn và thấy đây là một đề tài thú vị. Mình chỉ có một góp ý nhỏ là: trong chương 2 khi nói về Phật giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện nay, mình nghĩ nếu bạn phân tích dựa trên hai mặt tích cực và tiêu cực thì sẽ nhấn mạnh hơn sự phát triển của Phật giáo trong thời hiện đại. Đồng thời bởi vì Phật giáo cũng là một lĩnh vực khá phổ biến trong nghiên cứu, nên ở phần lịch sử vấn đề nếu bạn đưa ra được hướng nghiên cứu mới so với các tài liệu trước thì bài làm sẽ thú vị và sâu sắc hơn nữa. Chúc bạn làm bài đạt điểm cao nha.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hoanganh25398 đã offline
 #12  
thuytrang0212
30/10/2018 12:02:32 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 4/9/2018
Bài viết: 26
Đến từ: VHXH 2016 - Hàn Quốc Học - Trường KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Huyền, mình đã đọc bài của bạn và mình thấy đề tài này không quá mới mẻ, nhưng nếu như bạn nghiên cứu ở một khía cạnh khác của Phật Giáo hoặc điểm mới lạ hay sự mới mẻ của Phật Giáo ở Hàn Quốc hiện nay thì sẽ tạo được nhiều hứng thú hơn cho đề tài này đấy. Đề tài này thì khá là phổ biến và có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này nên bạn có thể tham khảo để tìm những điểm mới lạ hơn về Phật Giáo nhé.
Chúc Huyền hoàn thành tốt bài nghiên cứu và đạt điểm cao nhé.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
thuytrang0212 đã offline
 #13  
tranngocthien
30/10/2018 4:28:21 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 3/9/2018
Bài viết: 31
Đến từ: VHXH 2016 - Khoa Hàn Quốc học - KHXHNV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Huyền, mình đã xem qua bài nghiên cứu của bạn và rất thích chủ đề này. Mình nghĩ bài nghiên cứu sẽ đem lại cho mình nhiều thông tin bổ ích nên mình mong chờ vào bài nghiên cứu hoàn chỉnh của bạn. Ngoài ra, mình cũng có một góp ý nhỏ đó là bân cạnh việc nói về Phật giáo ở hàn Quốc và Việt Nam, mình nghĩ bạn cũng nên nói sơ về Phật giáo ở những nước có Phật giáo phát triển như Trung Quốc, Thái Lan,.... Hi vọng bạn sẽ hoàn thành tốt bài nghiên cứu và đạt được điểm cao nhé!

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
tranngocthien đã offline
 #14  
muop_0412
30/10/2018 10:51:03 PM

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 3/9/2018
Bài viết: 32
Đến từ: Lớp Văn hoá - Xã hội - Khoá 2016-2020 - USSH

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Huyền,
Mình đã đọc qua bài làm của Huyền và thấy các phần nội dung đều được trình bày khá rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu.
Mình chỉ có một số góp ý nhỏ cho Huyền đó là ở phần Lịch sử nghiên cứu, bên cạnh việc trình bày các công trình nghiên cứu, mình nghĩ là Huyền nên nêu rõ cả những ưu khuyết điểm từ các công trình để rút kinh nghiệm cho bài của mình thì sẽ rất có giá trị và người đọc cũng dễ dàng nhìn ra hướng khai thác chủ đề của Huyền nữa đó.
Về phần bố cục của Huyền mình cũng thấy rất ổn và rõ ràng rùi, mình chỉ góp ý cho Huyền một chút là có thể trình bày, so sánh tình hình phát triển và vai trò của Phật giáo trong từng thời kì lịch sử tại Hàn Quốc để người đọc có thể thấy được cái nhìn tổng quan về sự biến đổi trong vai trò của Phật giáo lên đất nước Hàn Quốc nói chung, và mình rất mong chờ một phần lí giải thật sâu sát cho vấn đề này nha. Ngoài ra có thể vì thời gian gấp rút nên mình thấy phần danh mục tài liệu tham khảo còn khá hạn chế, mong là trong bài làm hoàn chỉnh Huyền có thể bổ sung thêm để bài nghiên cứu càng toàn diện và sâu hơn nha.
Đây là một chút góp ý của mình. Chúc Huyền đạt điểm thật cao nha~~

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
muop_0412 đã offline
 #15  
vothithanhvy
31/10/2018 9:43:38 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 25/9/2018
Bài viết: 35
Đến từ: VHXH- khoa Hàn Quốc học- trường ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

Chào Huyền, phần tư liệu tham khỏa của bạn nếu có thêm khoảng 3 đến 5 tư liệu nữa sẽ hấp dẫn hơn đấy. Chúc bạn sớm hoàn thành bài nghiên cứu.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
vothithanhvy đã offline
 #16  
haituyen16
31/10/2018 10:38:13 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 4/9/2018
Bài viết: 32
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - ĐH KHXH và NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Huyền, mình đã đọc qua đề tài của bạn. Phật giáo từ lâu đã trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của nhiều quốc gia mà Hàn Quốc là một trong số đó. Đây không phải là một đề tài quá mới mẻ nhưng lại rất có sức hút đặc biệt là đối với những người đang muốn quan tâm tìm hiểu hay nghiên cứu Hàn Quốc học. Chúc đề tài của bạn thành công và đạt điểm cao nhé!
---------------------------------
 Xin chào mọi người^^

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
haituyen16 đã offline
 #17  
Giangthithuyhuyen
4/11/2018 10:01:16 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

I. Các định nghĩa về “Phật giáo”:

1. Tiếng Việt:

- Trong “Phật giáo là gì?” của Hòa thượng Thích Tịnh Không, dịch bởi Thích Tâm An, NXB Phương Đông, năm 2010

Phật giáo là một nền giáo dục, không phải là một tôn giáo

- Trong bài báo “Sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác” của Nguyễn An, trên trang http://www.chungta.com , năm 2018

Phật giáo là một tôn giáo không có mặt của một Thượng Đế hữu ngã và độc tôn, nhưng có đầy đủ các chức năng của một tôn giáo–theo cách hiểu của ngành tôn giáo học hiện đại, bao gồm: các lĩnh vực khái niệm như ngôn ngữ, kinh điển, biểu tượng; các hình thức như nghi lễ, hành trì, tu tập; và các mối liên hệ chặt chẽ với xã hội.”

2. Tiếng Anh:

- Trên trang https://thebuddhistcentre.com

Buddhism is a path of practice and spiritual development leading to Insight into the true nature of reality

Tạm dịch: Phật giáo là con đường của sự luyện tập và phát triển tâm linh dẫn đến cái nhìn sâu sắc vào bản chất thực của thực tại.

- Trong “What is Buddhism” của Ajahn Brahm, năm 2016:

Buddhism has been the primary inspiration behind many successful civilizations, the source of great cultural achievements and a lasting and meaningful guide to the very purpose of life for millions of people.”

Tạm dịch : Phật giáo là nguồn cảm hứng chính đằng sau nhiều nền văn minh thành công, là nguồn gốc của những thành tựu văn hóa vĩ đại và là một sự hướng dẫn lâu dài và ý nghĩa cho mục đích cuộc sống của hàng triệu người.

3. Tiếng Hàn:

Trong “불교란 무엇인가” (2012) của 무구 김정희

불교란 인류의 영원한 스승이신 부처님의 지혜와 자비를 바탕으로 수행을 통해 우리 마음의 영원한 평안과 모든 생명들의 안락과 행복을 동시에 추구하는 종교이다.”

Tạm dịch : Phật giáo là một tôn giáo theo đuổi đồng thời sự bình an vĩnh cửu của tâm hồn chúng ta và sự thoải mái, hạnh phúc của tất cả các sinh mệnh thông qua sự khôn ngoan và lòng từ bi của Đức Phật, vị Thầy vĩnh cửu của nhân loại.

II. Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa:

Mức độ

Tác giả

Định nghĩa

Nhận xét

1

Hòa thượng Thích Tịnh Không (2010)

Phật giáo là một nền giáo dục, không phải là một tôn giáo

· Ưu điểm: ngắn gọn, xúc tích

· Nhược điểm: còn mơ hồ, chưa rõ ý

2

https://thebuddhistcentre.com

Phật giáo là con đường của sự luyện tập và phát triển tâm linh dẫn đến cái nhìn sâu sắc vào bản chất thực của thực tại

· Ưu điểm: ngắn gọn, có tính khái quát

· Nhược điểm: trừu trượng, chung chung, chưa đủ rõ ý

3

Nguyễn An (2018)

Phật giáo là một tôn giáo không có mặt của một Thượng Đế hữu ngã và độc tôn, nhưng có đầy đủ các chức năng của một tôn giáo–theo cách hiểu của ngành tôn giáo học hiện đại, bao gồm: các lĩnh vực khái niệm như ngôn ngữ, kinh điển, biểu tượng; các hình thức như nghi lễ, hành trì, tu tập; và các mối liên hệ chặt chẽ với xã hội

· Ưu điểm: cụ thể, rõ ràng

· Nhược điểm: hơi dài dòng, liệt kê

4

무구 김정희 (2012)

Phật giáo là một tôn giáo theo đuổi đồng thời sự bình an vĩnh cửu của tâm hồn chúng ta và sự thoải mái, hạnh phúc của tất cả các sinh mệnh thông qua sự khôn ngoan và lòng từ bi của Đức Phật, vị Thầy vĩnh cửu của nhân loại

· Ưu điểm: có đối tượng cụ thể, rõ ràng

· Nhược điểm: chưa rõ ý

5

Ajahn Brahm (2016)

Phật giáo là nguồn cảm hứng chính đằng sau nhiều nền văn minh thành công, là nguồn gốc của những thành tựu văn hóa vĩ đại và là một sự hướng dẫn lâu dài và ý nghĩa cho mục đích cuộc sống của hàng triệu người

· Ưu điểm: có tính khái quát, cụ thể, đủ ý và dễ hiểu, nêu lên được bản chất, vai trò của Phật giáo

Định nghĩa của Ajahn Brahm đảm bảo được đầy đủ nhất yêu cầu của định nghĩa nên chúng tôi chấp nhận và quyết định mượn định nghĩa này để làm định nghĩa cho khái niệm “Phật giáo”.

ð Phật giáo là nguồn cảm hứng chính đằng sau nhiều nền văn minh thành công, là nguồn gốc của những thành tựu văn hóa vĩ đại và là một sự hướng dẫn lâu dài và ý nghĩa cho mục đích cuộc sống của hàng triệu người.<< Sửa đổi bởi: Giangthithuyhuyen -- 4/11/2018 10:02:17 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Giangthithuyhuyen đã offline
 #18  
Giangthithuyhuyen
21/11/2018 8:38:49 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Bài tập 5:
A. So sánh 2 đối tượng trong bài nghiên cứu

Tiêu chí

Phật giáo

Thiên Chúa giáo

Bản chất

Là một tôn giáo được công nhận

Người sáng lập

Một người thầy tâm linh và thu nhận môn đệ

Phật Thích Ca Mô Ni

Chúa Giê-su

Thời gian sáng lập

khoảng năm 528 TCN

khoảng năm 26

Nơi sáng lập

Ấn Độ

Do Thái

Địa điểm hoạt động

Chùa

Nhà thờ

Hệ thống hỗ trợ

Có người truyền dạy và hệ thống giáo lý bài bản

Tăng đoàn, nhà sư, tăng ni,…

Linh mục, giám mục, sour,…

Mục đích tồn tại

Hướng con người đến cuộc sống đạo đức và thánh thiện, vượt qua vật chất

Ngày lễ lớn nhất

Ngày lễ Phạt Đản

Ngày lễ Giáng Sinh và Phục Sinh

B. So sánh 2 đối tượng bên ngoài

Tiêu chí

Đồng hồ

Con chim

Bản chất

Vật chất

Tĩnh

Động

Nguồn gốc

Gián tiếp qua con người

Tự nhiên

Mục đích tồn tại

Có ích

Giúp con người biết ngày giờ

Làm cảnh, bắt sâu, làm giàu hệ sinh thái

Loại

Đồ vật

Động vật

Màu sắc

Đa dạng<< Sửa đổi bởi: Giangthithuyhuyen -- 26/11/2018 10:28:58 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Giangthithuyhuyen đã offline
 #19  
mydung126
22/11/2018 12:42:02 AM


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 17/9/2017
Bài viết: 31
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Huyền,
Đề tài này đã được nghiên cứu nhiều nhưng theo thời gian thì sẽ có những cập nhật khác nhau, mình nghĩ bạn nên ghi cụ thể khoảng năm nào để tiện hơn cho việc nghiên cứu. Theo cá nhân mình thấy để tài của bạn hơi rộng, bạn có thể khai thác những khía cạnh mới nhất của của đối tượng nghiên cứu để bài nghiên cứu mới mẻ hơn nè. Vì có nhiều tài liệu Phật giáo nên phần lịch sử nghiên cứu bạn khái quát nhiều hơn sẽ tổng quan được rõ hơn và làm tiền đề cho đề tài nghiên cứu này.
Chúc Huyền làm bài thật tốt.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
mydung126 đã offline
 #20  
Trả lời nhanh
 
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Phương pháp nghiên cứu Khu vực học Hàn Quốc học » (Giang Thị Thúy Huyền) Sự phát triển của Phật Giáo ở Hàn Quốc hiện nay
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn có thể gửi bài viết mới
Bạn có thể trả lời bài viết
Bạn có thể xóa bài viết của bạn
Bạn có thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn có thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 4:13 AM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do