Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » (Đọc 4 - bài tập cá nhân 2)Những du học sinh nước ngoài "thật khó để hiểu bài"
(Đọc 4 - bài tập cá nhân 2)Những du học sinh nước ngoài "thật khó để hiểu bài"  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
dynguyen
26/3/2016 11:34:56 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 24/1/2016
Bài viết: 21
Đến từ: Hàn2-Hàn Quốc học-ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]

국내 대학에서 공부하는 외국인 유학생이 해마다 증가하고 있지만 관련 제도는 아직 미흡하다. 체계적인 한국어 교육을 받지 못한 외국인 유학생들이 어학원 교육만으로는 전공 수업을 따라가기 벅찬 게 현실이다. 학사 행정 정보를 습득하기 어려워 졸업요건 등을 정확히 알기 어렵다는 점도 외국인 유학생들의 고충이다.

교육과학기술부 자료에 따르면 작년 한 해 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생은 약 8만 9,000명인 것으로 나타났다. 2004년 이후 한국에서 공부하고자 하는 외국 학생들이 늘고 있지만 학업에 필요한 기본적인 언어를 습득하기에도 어려운 실정이다.
외국인 유학생은 전공 수업을 듣기 전 한국 대학의 어학원에서 일정 과정을 수료해야 한다. 해외에서 어릴 때부터 체계적인 한국어 공부를 하는 것은 하늘의 별 따기. 이런 까닭에 어학원에서 생활에 필요한 기본 한국어, 즉 인사·길 찾기 수준의 기초적인 교육이 이뤄지다보니 전문적인 전공 용어를 한국어로 접하는 외국 학생들은 당황할 수밖에 없다.
현재 국내 일반 대학원에서 무역을 전공하는 리 바우닝(중국인 유학생, 석사 2기) 씨는 “어학원 수료 후 바로 전공 수업을 들어야 하는 게 가장 큰 고충”이라며 “한국어의 특성상 사전에서 단어를 찾아도 문맥에 대입하기 어려웠다”고 했다.
대학에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 ‘교환학생 동아리’를 운영한다. 학교에서 운영되는 동아리는 한국 학생들과 외국인 유학생을 팀으로 묶은 후 팀에서 자율적으로 만남을 이어가도록 한다. 시험기간에는 함께 스터디를 하거나 외국인 유학생의 쇼핑 등 활동까지 함께하다 보니 외국인 유학생들이 전천후로 도움 받을 수 있는 것.
리 바우닝 씨는 “동아리에서 뉴스·신문을 보며 어려운 시사용어를 공부하는 등 한국어 실력을 보충하기 위해 애썼다”며 “학교 차원에서 동아리 운영이 체계적으로 이뤄져야 한다”고 했다.

동아리에 참여한 학생은 그나마 상황이 나은 편이다. 언어의 어려움은 학업의 악순환으로 이어진다. 외국인교환학생 지원센터에서 일하는 한 학생은 “한국어를 잘 못한다고 편의를 봐주는 경우는 형평성에 어긋나기 때문에 교환학생들은 성적이 낮을 수밖에 없다”며 “강의를 듣고 전공 책을 읽는 것은 물론 논리적 사고를 요구하는 서술형 시험은 더 어려울 수밖에 없다”고 말했다.

졸업요건·성적 열람 등 학사관련 정보를 접하기 힘들다는 점도 교환학생의 생활을 어렵게 하는 요인이다. 경희대 총 유학생회장인 하운(중국인 유학생, 경희대 경영 3) 씨는 “유학생들은 중요한 학사 정보를 선배에게 듣거나 외국인 학생들과 공유할 수밖에 없다”며 “잘못된 정보를 공유하는 경우가 많아 학교와 소통이 어렵다”고 했다.

최근 유학생들의 생활을 개선하기 위해 수도권 대학 중 최초, 전국에서는 두 번째로 경희대에 총유학생회가 출범했다. 총유학생회는 ▲일대일 멘토링 ▲유학생 장학금 확대 ▲유학생 전용 과목 증설 등을 공약으로 내세워 활동하게 된다.

http://www.campuslife.co.kr/news/articleView.html?idxno=19597Số du học sinh nước ngoài theo học tại các trường đại học Hàn quốc mỗi năm đều tăng nhưng chế độ dành cho du học sinh vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Thực tế là các sinh viên nước ngoài không nhận được nền giáo dục tiếng Hàn hệ thống mà phải theo học các khóa học chuyên ngành ở trung tâm ngoại ngữ của trường. Chính vì vậy, việc tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập cũng như biết được chính xác điều kiện quan trọng để tốt nghiệp là vấn đề phiền não của du học sinh.

Theo như tài liệu của bộ giáo dục khoa học kĩ thuật, số sinh viên nước ngoài đang theo học tại Hàn Quốc là khoảng 89000 học sinh. Sau năm 2004 số sinh viên nước ngoài tăng lên nhưng thực tế việc tiếp thu những từ cơ bản cần thiết cho quá trình học thì khó khăn.

Các du học sinh nước ngoài trước khi học môn chuyên nghành phải hoàn thành khóa học nhất định ở trung tâm ngoại ngữ của trường. Do sống ở nước ngoài từ nhỏ nên việc học tiếng Hàn hệ thống rất khó. Lý do này là du học sinh nước ngoài hoảng hốt khi gặp những thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Hàn do những sinh viên này chỉ được dạy ở trình độ sơ cấp, tiếng Hàn cơ bản cần thiết cho cuộc sống như chào hỏi hay là tìm đường ở trung tâm ngoại ngữ.

Lý Bảo Ninh hiện đang học chuyên ngành thương mại ở một trường đại học thường tại Hàn quốc (du học sinh Trung Quốc, kì 2 Thạc sĩ) nói rằng “ Việc tham gia các lớp học chuyên ngành sau khi hoàn thành khóa học ở trung tâm ngoại ngữ là vấn đề khó khăn nhất” và “dù có tra được từ trong từ điển tiếng Hàn thì dịch cho nó sao cho phù hợp với ngữ cảnh cũng khó”.

các trường đại học để khắc phục những hạn chế này người ta mở “câu lạc bộ sinh viên trao đổi”. câu lạc bộ này các sinh viên Hàn quốc cùng với du học sinh nước ngoài lập thành một nhóm sau đó hai người tự hẹn gặp nhau. Những du học sinh nước ngoài có thể nhận được sự giúp đỡ bất cứ lúc nào như cùng đi mua sắm hay cùng nhau học trong giai đoạn thi cử.

Lý Bảo Ninh cũng nói rằng “tôi cố gắng cải thiện năng lực tiếng Hàn thông qua việc xem tin tức, xem các bài báo và học các thuật ngữ thời sự khó hiểu từ câu lạc bộ”và “ trong quan điểm của nhà trường việc vận hành câu lạc bộ phải đạt được tính hệ thống”.

Những học sinh tham câu lạc bộ này thuộc dạng trường hợp còn may.

Từ khó luôn là vấn đề của việc học. Một sinh viên làm việc tại trung tâm tình nguyện dành cho sinh viên trao đổi nước ngoài nói rằng “trường hợp không giỏi tiếng Hàn vì trái ngược nhau về tính cân bằng nên thành tích của những sinh viên trao đổi đương nhiên sẽ thấp” và “cùng với việc nghe giảng dạy hay đọc sách chuyên ngành thì bài thi tự luận yêu cầu tư duy logic sẽ càng khó hơn”.

Khó khăn trong việc tiếp cận những thông tin liên quan đến tốt nghiệp đại học như là xem xét những điều kiện quan trong để tốt nghiệp hay điểm tốt nghiệp cũng là nguyên nhân chủ yếu gây trở ngại cho cuộc sống của những sinh viên trao đổi. Hội trưởng hội du học sinh Ha Un (du học sinh Trung Quốc, kinh doanh năm 3 trường ĐH Kyunghee) nói rằng: “ Đối với những thông tin quan trọng về tốt nghiệp đại học, những du học sinh thường chỉ nghe từ các anh chị khóa trên hay là tự chia sẽ lẫn nhau” và “cũng có nhiều trường hợp chia sẻ sai thông tin nên việc học và sự thông hiểu thì khó”.

Gần đây để cải thiện đời sống của du học sinh thì tổng hội du học sinh trường ĐH Kuynghee được thành lập lần thứ nhất trong số các trường đại học ở khu vực thủ đô, lần thứ hai ở toàn quốc. Tổng hội du học sinh tạo dựng những cam kết như dạy kèm , tăng học bổng cho du học sinh, trang bị thêm những môn học chuyên ngành cho du học sinh.<< Sửa đổi bởi: dynguyen -- 26/3/2016 11:52:02 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
dynguyen đã offline
 #1  
dynguyen
27/3/2016 12:48:43 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 24/1/2016
Bài viết: 21
Đến từ: Hàn2-Hàn Quốc học-ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
bản thân người dịch không hiểu câu này “한국어를 잘 못한다고 편의를 봐주는 경우는 형평성에 어긋나기 때문에 교환학생들은 성적이 낮을 수밖에 없다”không biết bạn nào có thể giúp cho dễ hiểu không
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
dynguyen đã offline
 #2  
nhphjb
27/3/2016 2:11:53 PM
사랑합니다. 사랑하세요.


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 55
Đến từ: Hàn 1 - Khóa 2014 - Khoa Hàn Quốc học - Trường

Đánh giá: [10]
Được Cảm ơn: 6 lần
“한국어를 못한다고 편의를 봐주는 경우는 형평성에 어긋나기 때문에 교환학생들은 성적이 낮을 수밖에 없다”

=> Có trường hợp nói rằng không giỏi tiếng Hàn và tự điều chỉnh cho phù hợp, vì trái với tính công bằng nên thành tích của những học sinh trao đổi chỉ càng thấp mà thôi.

Theo mình hiểu là vậy nhưng cũng không chắc lắm.


---------------------------------
 NaNaa 나나

Nguyễn Hoàng Phúc Hòa
Email: nhphjb@gmail.com
Tel: 01658833508
Kakaotalk ID: nanaa121

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nhphjb đã offline
 #3  
nguyentuongtoan
29/3/2016 8:19:45 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 2 khoá 2014- Khoa Hàn Quốc học- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 1 lần
dynguyen đã viết:
bản thân người dịch không hiểu câu này “한국어를 잘 못한다고 편의를 봐주는 경우는 형평성에 어긋나기 때문에 교환학생들은 성적이 낮을 수밖에 없다”không biết bạn nào có thể giúp cho dễ hiểu không
Ý ơi, Toàn thử dịch câu này nha. * Đối với trường hợp bình luận rằng mình không thọc giỏi tiếng Hàn, vì sự sai lệch về tính công bằng nên du học sinh chỉ có thể có thành tích kém*

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyentuongtoan đã offline
 #4  
duonggiatieuxu1209
1/4/2016 9:51:41 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Mình thấy tiêu đề để những khó khăn trong việc hiểu bài của du học sinh thì sẽ thu hút hơn á
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
dynguyen cám ơn bạn.mình sẽ sửa lại - 19/4/2016 11:33:15 PM  
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #5  
mykieu227
23/4/2016 10:45:48 PM
Mỹ Kiều

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 29
Đến từ: Lớp Hàn 1, khoa Hàn Quốc học, trường đại học Khoa

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 2 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
dynguyen đã viết:

2004년 이후 한국에서 공부하고자 하는 외국 학생들이 늘고 있지만 학업에 필요한 기본적인 언어를 습득하기에도 어려운 실정이다.

Sau năm 2004 số sinh viên nước ngoài tăng lên nhưng thực tế việc tiếp thu những từ cơ bản cần thiết cho quá trình học thì khó khăn.Bài dịch của bạn khá tốt nhưng câu mà mình trích dẫn đọc còn hơi khó hiểu. theo mình thì nên dịch lại là " sau năm 2004 người nước ngoài học ở Hàn Quốc tăng lên nhưng việc tiếp thu từ vựng cần thiết cho quá trình học tập là điều thực tiễn khó khăn.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
mykieu227 đã offline
 #6  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » (Đọc 4 - bài tập cá nhân 2)Những du học sinh nước ngoài "thật khó để hiểu bài"
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 10:24 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do