Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Tư liệu & tài liệu nghiên cứu » [Đọc 4 - Bài tập cá nhân 1]Dự báo thời tiết và Quản lí bệnh nghiện Internet như smart phone, game
[Đọc 4 - Bài tập cá nhân 1]Dự báo thời tiết và Quản lí bệnh nghiện Internet như smart phone, game  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
Lee Yoon
5/3/2016 9:25:36 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 49
Đến từ: HQ1- khóa 2014-2018- khoa Hàn Quốc học- Đại học Kh

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 6 lần

<날씨> 전국 포근하고 일부 지방 눈· (26)

(서울=연합뉴스) 이효석 기자 = 금요일인 26일은 서해상에서 다가오는 기압골의 영향으로 전국이 대체로 흐리고 일부 지역에 눈 또는 비가 내릴 전망이다.

수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠고 충청이남지방은 대체로 흐리겠다.

눈 또는 비(강수확률 60∼80%)가 아침에 전라남북도에서 시작돼 밤에는 충청이남지방으로 확대되겠다.

경기남부와 강원영서남부, 충청남북도에서는 새벽 한때 눈(강수확률 60%)이 조금 오겠다.

예상 적설량은 눈이 내리는 지역 모두 1∼5㎝ 수준이겠다.

기상청은 26일 밤부터 27일 새벽 사이 충청북도, 전라북도, 경북북부, 제주도 산간에 다소 많은 눈이 쌓여 도로가 미끄럽겠으니 교통 안전에 유의해야 한다고 당부했다.

26일 아침 최저기온은 영하 7도에서 영상 2도로 전날보다 높겠고, 낮 최고기온은 4도에서 10도로 전날과 비슷하거나 조금 높겠다.

바다의 물결은 동해 중부 먼바다에서 2.0∼3.0m로 높게 일다가 점차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5∼2.5m로 일겠다.

다음은 26일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

서울 :[구름많음, 구름많음] (-2∼6) <20, 20>

인천 :[구름많음, 구름많음] (-2∼5) <20, 20>

수원 :[구름많고 한때 눈, 구름많음] (-2∼6) <60, 20>

춘천 :[구름많음, 구름많음] (-5∼6) <20, 20>

강릉 :[구름많음, 구름조금] (0∼6) <20, 10>

청주 :[구름많고 한때 눈, 흐리고 가끔 눈] (-2∼5) <60, 70>

대전 :[흐리고 한때 눈, 흐리고 가끔 비/] (-2∼7) <70, 70>

세종 :[흐리고 한때 눈, 흐리고 가끔 비/] (-3∼7) <70, 70>

전주 :[흐리고 가끔 비/, 흐리고 비/] (-2∼5) <80, 80>

광주 :[흐리고 가끔 눈/, 흐리고 가끔 비] (-1∼7) <70, 80>

대구 :[구름많음, 흐리고 가끔 비] (-4∼7) <20, 60>

부산 :[구름많음, 흐리고 한때 비] (2∼10) <20, 60>

울산 :[구름많음, 흐리고 한때 비] (0∼10) <20, 60>

창원 :[구름많음, 흐리고 한때 비] (0∼9) <20, 60>

제주 :[구름많음, 구름많음] (4∼12) <20, 20>

Bài dịch

Dự báo thời tiết

Toàn quốc ấm áp nhưng có một s khu vực có mưa và tuyết (ngày 26)

(Tin tức tổng hợp - Seoul) phóng viên Lee Hyo Suk.

Thứ 6 ngày 26, toàn quốc do chịu ảnh hưởng của dãy khí áp từ khu vực biển phía tây nên trời sẽ nhiều mây và một b phận khu vực được dự đoán là tiếp tục có tuyết và mưa rơi.

Khu vực thủ đô và Kangwondo thỉnh thoảng có mây nhiều và khu vực phía nam Chungcheong thay vào đó là trời u ám.

Mưa và tuyết (tỉ lệ lượng mưa là 60 -80%) sẽ hình thành vào ban ngày bắt đầu từ khu phía Bắc Nam tỉnh Cheonra và vào đêm sẽ lan ra đến khu phía nam tỉnh Chungcheong.

Khu phía nam Kyeongki và khu tây nam Kangwondo tuyết sẽ bắt đầu rơi chút ít khi sáng sớm từ khu bắc nam tỉnh Chungcheong (khả năng xảy ra là 60%).

Lượng tuyết phủ được dự đoán là dày từ 1-5cm ở tất cả dác khu vực có tuyết rơi.

Theo Đài Khí Tượng thì bắt đầu từ đêm ngày 26 tới rạng sáng ngày 27 ở vùng gần núi giữa Bắc Chungcheong, Bắc Cheonra, Bắc Kyeongbook và đảo Jeju có nhiều tuyết và các con đường sẽ trơn trượt nên yêu cầu mọi người chú ý an toàn trong giao thông.

Sáng sớm ngày 26 nhiệt độ thấp nhất từ âm 7 độ và sẽ tăng đến 2, độ cao hơn so với ngày hôm qua. Ban ngày nhiệt độ cao nhất là từ 4 độ tăng đến 10 độ tương tự như ngày hôm qua hoặc tăng cao hơn chút ít.

Những cơn sóng nhỏ từ biển từ phía Trung Biển Đông dâng cao 2-3m rồi từ từ hạ thấp xuống. Ngoài ra sóng từ dưới đáy biển sẽ dâng cao đến 0,5-2,5m.

Sau đây là dự báo thời tiết theo khu vực ngày 26 [sáng, chiều] (nhiệt độ thấp nhất - cao nhất) .

Seoul: [nhiều mây, nhiều mây] (-2~6) <20, 20>

Incheon: [nhiều mây, nhiều mây] (-2~5) <20, 20>

Soowon: [nhiều mây thỉnh thoảng có tuyết, nhiều mây] (-2~6) <60, 20>

Chooncheon: [nhiều mây, nhiều mây] (-5~6) <20, 20>

Kangneung: [nhiều mây, ít mây] (0~6) <20, 10>

Cheongju: [nhiều mây, thỉnh thoảng có tuyết, u ám và tuyết rơi ít] (-2~5) <60,70>

Daejeon: [u ám, thỉnh thoảng có tuyết, u ám có ít tuyết/mưa] (-2~7) <70, 70>

Sejong: [u ám, thỉnh thoảng có tuyết, u ám có ít tuyết/mưa] (-3~7) <70, 70>

Jeonjoo: [u ám, có ít mưa/tuyết, u ám kèm tuyết/mưa] (-2~5) <80, 80>

Kwangju: [u ám, có ít mưa/tuyết, u ám kèm ít tuyết/mưa] (-1~7) <70, 80>

Daegu: [nhiều mây, u ám và có ít mưa] (-4~7) <20, 60>

Busan: [nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa] (2~10) <20, 60>

Ulsan: [nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa] (0~10) <20, 60>

Changwon: [nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa] (0~9) <20, 60)

Jeju: [nhiều mây, nhiều mây] (4~12) <20, 20>.

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=252&oid=001&aid=0008213278

Bài bổ sung

스마트폰·게임 등 '인터넷 중독' 질병으로 관리

인터넷·게임 중독자 68만명사회적 비용 54천억

(서울=연합뉴스) 김예나 기자 = 정부가 사회적으로 심각한 문제로 부상한 스마트폰, 게임 등의 인터넷 중독을 치료가 필요한 질병으로 관리하는 방안을 검토한다.

보건복지부는 25일 발표한 '정신건강 종합대책(2016~2020)'에서 중독에 대한 개념을 의학적으로 정립하고 인터넷 중독에 대한 질병코드 신설을 추진한다고 밝혔다.

'2011년 정신질환 실태 역학조사'에 따르면 국민 100명 중 6명은 알코올, 인터넷·게임, 도박, 마약 등 중독자로 치료가 필요한 4대 중독자는 약 294만명으로 추정된다.

이 중 인터넷·게임 중독자는 약 68만명으로 전체 중독자의 23.1%를 차지한다. 이로 인한 건강 피해 등 사회·경제적 비용이 약 54천억원에 이르는 것으로 추산된다.

중독에 대한 질병코드를 만드는 방안은 2014년부터 연구개발(R&D) 과제를 통해 진행 중이다. 스마트폰, 게임 등의 인터넷 중독을 조기에 치료하고 체계적으로 관리하기 위해서다.


복지부 관계자는 "인터넷 중독자 중에는 분명 치료가 필요한 대상이 있다""연구개발 과정을 통해 적합성을 따져 중독 증상을 예방하고 치료를 해 나가려는 목적"이라고 밝혔다.

그러면서 그는 "다만 게임, 스마트폰 등의 산업적 측면도 함께 고려해 중독 예방 정책을 추진할 수 있도록 다각도로 검토하고 있다"고 덧붙였다.

복지부는 2017년부터 어린이집, 유치원 교사, 영유아 학부모를 대상으로 자녀에게 인터넷의 적절한 사용법을 가르칠 수 있도록 교육할 방침이다.

청소년의 경우에는 교육부 등 관련 부처와 함께 초··고등학생에 대한 중독 조기 선별 검사를 확대해 위험성이 높은 청소년은 중독관리통합지원센터 등으로 연계한다.

아울러 중독 증상을 조기에 선별하고 단기 개입 및 치료 등을 설명한 매뉴얼 '스버트(SBIRT)'를 올해 안에 확대 보급할 계획이다.

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=102&oid=001&aid=0008212667

Bài dịch

Quản lý bệnh nghiện Internet như smartphone, game

Số người nghiện game-Internet là 680.000 người... tốn 5400 tỷ chi phí xã hội.

(Tin Tức tổng hợp Seoul) phóng viên Kim Ye Na = Chính Phủ đang kiểm duyệt phương án quản lý cần thiết cho việc chữa trị bệnh, chứng nghiện Internet như nghiện game, smartphone - là vấn đề nghiêm trọng mang tính xã hội.

Bộ phúc lợi và y tế đã đề ra rõ ràng cho việc thúc đẩy lý thuyết mới là " mã code bệnh"" cho người nghiện Internet và đây là khái niệm chắc chắn mang tính y học về việc nghiện game trong "Đối sách tổng hợp về sức khỏe tinh thần (2016 - 2020)”.

Theo nghiên cứu về dịch học trong tình hình thực tế về bệnh tinh thần năm 2011 thì trong số 100 người dân thì có 6 người mắc chứng nghiện, nghĩa là sẽ có khoảng 2.940.000 người nghiện ma túy, đánh bạc, game - Internet cần chữa trị.

Trong số này số người nghiện game - Internet chiếm 23.1% trên tổng số với 680.000 người. Vì thế chi phí về kinh tế - xã hội v.v.. gây ảnh hưởng đến sức khỏe được ước tính là tới 5400 tỷ.

Phương án tạo "mã code bệnh" cho việc nghiện đang tiến hành từ năm 2014 thông qua nhiệm vụ nghiên cứu phát triển (R&D). Nhằm mục đích là quản lý một cách hệ thống trong việc trị liệu cho người nghiện game - Internet ở thời kỳ đầu.

Nhân viên của Bộ phúc lợi cho biết “ Trong số những người nghiện Internet nếu có đối tượng cần chữa trị đúng đắn thì mục tiêu đặt ra là phân loại tích hợp những triệu chứng nghiện để dự phòng và trị liệu thông qua quá trình nguyên cứu phát triển.

Sau đó, ông nói thêm: “ Tuy nhiên bên cạnh tính công nghiệp của game, smartphone v.v...thì chúng tôi cũng đang xem xét, cân nhắc về nhiều mặt để có thể thúc đẩy chính sách nghiên cứu dự phòng.

Bộ phúc lợi ra chỉ thị bắt đầu từ năm 2017, sẽ thực hiên phương châm giáo dục với đối tượng là giáo viên mầm non, trường mẫu giáo, phụ huynh của trẻ nhỏ để họ dạy cho con họ cách sử dụng internet thích hợp.

Trong trường hợp của trẻ vị thành niên, bộ giáo dục và các bộ ngành liên quan cùng nhau mở rộng việc kiểm tra phân loại những học sinh tiểu học, trung học và cấp 3 bị nghiện và những trẻ vị thành niên có nguy cơ nghiện cao cần phải mở thêm trung tâm hỗ trợ kết hợp với quản lý người bị nghiện.

Cùng với nó là kế hoạch mở rộng và phổ cập trong năm nay về SBIRT - danh sách giải thích về cách trị liệu về game lâu dài và phân loại những triệu chứng nghiện game trong thời kỳ đầu.<< Sửa đổi bởi: Lee Yoon -- 5/3/2016 10:38:22 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Lee Yoon đã offline
 #1  
Những thành viên sau đã cảm ơn Lee Yoon vì bài viết hữu ích này:
thuuyen
5/3/2016 9:57:13 PM
Heemi


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 47
Đến từ: Hàn 1 - 2014 - Hàn Quốc học - ĐHKHXHNV

Đánh giá: [43]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 13 lần
Thọ ơi đoạn dự báo thời tiết theo khu vực á [sáng, chiều] (nhiệt độ thấp nhất - cao nhất) mà sao bên dưới lại có thêm dấu <....>? Vậy trong ngoặc nhọn đó thể hiện điều gì vậy???
---------------------------------
Nguyễn Thị Thu Uyên - 0933668670
thuuyen.nguyen0112@gmail.com
Katalk: heemii
<3

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
thuuyen đã offline
 #2  
Lee Yoon
5/3/2016 10:29:34 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 49
Đến từ: HQ1- khóa 2014-2018- khoa Hàn Quốc học- Đại học Kh

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 6 lần
thuuyen đã viết:
Thọ ơi đoạn dự báo thời tiết theo khu vực á [sáng, chiều] (nhiệt độ thấp nhất - cao nhất) mà sao bên dưới lại có thêm dấu <....>? Vậy trong ngoặc nhọn đó thể hiện điều gì vậy???thực ra chỗ Uyên hỏi vẫn còn thiếu 1 dòng chú thích. đó là "
xác suất lượng nước mưa sáng, chiều". chắc do mình gửi nhầm bài chưa chỉnh sửa nên thiếu mất. cám ơn Uyên đã hỏi mình nha. lần sau mình sẽ làm kĩ hơn
<< Sửa đổi bởi: Lee Yoon -- 5/3/2016 10:37:32 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Lee Yoon đã offline
 #3  
1456200117
15/3/2016 8:37:14 PM
Cái gì cũng có tổ chức

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 29
Đến từ: Hàn 1- Hàn Quốc học- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 3 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
Cám ơn Thọ rất nhiều về bài viết này nhé! rất hay và bổ ích mặt dù mình không định du lịch Hàn quốc! xem xong bài của bạn mình thấy mình cũng đang bị "nghiện" rồi Thọ ạ! Mà có góp ý nhỏ cho Thọ về hình thức nè, là Thọ nên viết in hoa tiêu đề và giữa những bài viết nên có một khoảng cách để thấy rõ bố cục bài Thọ nhé!
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
1456200117 đã offline
 #4  
nayoen1996
15/3/2016 9:23:21 PM
Tô Minh Thư- Hàn 1-14


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Hàn 1-2014 Khoa Hàn Quốc Học ,KHXH và NV

Đánh giá: [19]
Được Cảm ơn: 7 lần
Cái gì cũng có hai mặt của nó, với những nghiên cứu thế này sẽ góp phần cải thiện lợi ích của Internet theo hướng tích cực hơn. Nắm được con số cụ thể và cho ra những phương hướng giaie quyết kịp thời từ thế hệ trẻ là 1 ý kiến rất hay ấy nhỉ
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nayoen1996 đã offline
 #5  
crocodile1512
23/4/2016 8:21:44 PM

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 24
Đến từ: Hàn 1 - Hàn Quốc học - KHXHNV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
"Theo nghiên cứu về dịch học trong tình hình thực tế về bệnh tinh thần năm 2011 thì trong số 100 người dân thì có 6 người mắc chứng nghiện, nghĩa là sẽ có khoảng 2.940.000 người nghiện ma túy, đánh bạc, game - Internet cần chữa trị.

Trong số này số người nghiện game - Internet chiếm 23.1% trên tổng số với 680.000 người. Vì thế chi phí vềkinh tế - xã hội v.v.. gây ảnh hưởng đến sức khỏe được ước tính là tới 5400 tỷ."-> Con số này thật không nhỏ tí nào đúng không? Không biết Thọ có thích chơi game của HQ không nhỉ?
Vì tui từng mê một số game HQ lắm :3 chắc chưa tới mức độ nghiện nhưng thú thật mà nói thì ngành công nghiệp IT (đặc biệt là làm game hay lập trình viên) của HQ thì thật sự là phát triển vô cùng, đúng là càng phát triển thì càng dễ dẫn đến nhiều hệ lụy.
Đọc bài dịch này làm một phần nào tụi mình lại được nhìn một mặt khác của HQ phát triển ha :"> cảm ơn Thọ vì bài dịch, câu từ đơn giản dễ hiểu, chỉ là phần dàn trang, Thọ cách dòng giữa các bài viết lớn hơn nữa cho mọi người dễ xem nhe ^_^


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
crocodile1512 đã offline
 #6  
chubap
23/4/2016 8:46:57 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 22
Đến từ: Hàn 2 (14620) - Hàn quốc học - ĐH KHXH và NV

Đánh giá: [9]
Thường thường thì những bài về công nghệ hay là kĩ thuật gì đó thì mình nghĩ là rất khó mà có thể dịch cho câu văn mướt được. Nhưng mà đọc bài dịch của Thọ thì thấy rất là mướt nha, rất dễ hiểu. Cảm ơn Thọ vì bài dịch, tui cũng mê game lắm
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
chubap đã offline
 #7  
nguyentruc
23/4/2016 9:11:14 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 19/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Lớp Hàn 2 khóa 2014-2018 - Khoa Hàn Quốc Học - Trư

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 1 lần
Cám ơn bài viết của Thọ qua bài viết mà mình còn hiểu thêm một khía cạnh nữa của người Hàn á. Tình trạng nghiện game cũng là một vấn đề nghiêm trọng trong xã hội HQ. Mấy năm trước (nói hơi quá là) ngày nào cũng thấy tin tức cha mẹ Hàn nghiện game mà bỏ con nhỏ đến chết. Mình nghĩ khía cạnh này của người Hàn, mọi người cũng nên được tiếp cận. Một lần nữa cám ơn bài viết của Thọ.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyentruc đã offline
 #8  
ly247
23/4/2016 9:41:31 PM


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Lớp Hàn 1 - Khoa Hàn Quốc học - ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
tui có thắc mắc là tại sao ông lại thêm bài bổ sung vậy?
보건복지부dịch là Bộ y tế phúc lợi nghe sẽ hợp lí hơn chứ nhỉ?

"Phương án tạo "mã code bệnh" cho việc nghiện đang tiến hành từ năm 2014 thông qua nhiệm vụ nghiên cứu phát triển (R&D). Nhằm mục đích là quản lý một cách hệ thống trong việc trị liệu cho người nghiện game - Internet ởthời kỳ đầu." câu này tui thấy việc đặt dấu câu có 1 tí xíu vấn đề. thay vì đặt dấu chấm tui nghĩ ông nên đặt dấu phẩy sẽ hợp lí hơn hoặc sắp xếp lại thứ tự câu văn. bởi nếu đặt dấu chấm ở đấy tui nghĩ sẽ tạo cảm giác câu bị cụt với không liên kết với nhau.

---------------------------------
니니.
960724.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ly247 đã offline
 #9  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Tư liệu & tài liệu nghiên cứu » [Đọc 4 - Bài tập cá nhân 1]Dự báo thời tiết và Quản lí bệnh nghiện Internet như smart phone, game
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 11:06 AM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do