Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » ( (Đọc 4 – bài tập cá nhân 1) vận động và sức khỏe tinh thần
( (Đọc 4 – bài tập cá nhân 1) vận động và sức khỏe tinh thần  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
ngothuhang880
4/3/2016 10:33:10 PM
Ngô Thu Hằng

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 2/11/2014
Bài viết: 3
Đến từ: lớp hàn 2-khoa hàn quốc học- trường khoa học xã hộ

Đánh giá: [0]

운동, 시작만 해도 정신건강에 도움

운동은 심장건강을 지키는 필수요건이다. 최근 연구에 따르면 운동하는 습관은 심장마비의 여파로 온 후유증을 다스리는 데도 도움이 된다.


우울증은 건강한 사람보다 심장마비를 경험한 사람에게서 3배 이상 높게 나타나는 정신질환이다. 하지만 심장마비의 위기를 넘긴 사람도 꾸준히 운동을 해왔다면 우울증이 나타날 확률이 줄어든다.

이번 연구를 이끈 노르웨이과학기술대학교 간호학과 연구팀은 “운동과 같은 신체활동이 심장마비 후 올 수 있는 우울증을 예방하는 역할을 한다”고 말했다.

연구팀은 노르웨이의 대규모 건강데이터베이스를 바탕으로 12만 명의 건강데이터를 수집했다. 각 데이터는 1984~86년, 1995~97년, 2006~08년 기록된 자료를 바탕으로 했으며 이를 통해 운동습관과 건강 사이의 연관성을 살폈다. 노르웨이 심근경색기록처가 이번 연구에 함께 참여해 연구의 신뢰도를 높였다.

운동 수준은 노르웨이 신체활동 가이드라인을 바탕으로 평가했다. 중간강도운동을 주 150분 이상 혹은 강도 높은 운동을 75분 이상 하는 그룹은 꾸준히 활동적인 생활을 하는 그룹으로 분류했다.

데이터 분석 결과에 따르면 운동을 절대 안 하는 그룹에 속한 사람의 17%가 심장마비 후 첫 번째 데이터자료인 1984~86년 사이 우울증을 보였다는 기록이 있었다. 하지만 이 중 꾸준히 운동한 사람들은 1995~97년 데이터에서 우울증 증세가 개선되는 결과를 보였다.우울증 비율이 9.1%로 줄어든 것이다. 또 실험기간 내내 지속적으로 운동한 그룹은 우울증으로 고통 받는 비율이 7.5%로 가장 낮았다.

연구팀은 수년간 꾸준히 운동하면 심장마비 후 오는 후유증인 우울증에 시달릴 확률이 줄어든다는 점을 확인했다고 밝혔다. 또 어느 시점이든 운동을 시작하기만 하면 아예 하지 않는 것보단 정신건강에 이롭게 작용한다고 강조했다.

이번 연구는 심장마비 후 우울증이 오는 이유에 대해서는 설명하지 못했지만 최소한 신체활동과 심장마비 후유증 사이에 밀접한 연관성이 있다는 점은 확인했다는 점에서 연구의 의의가 있다. 이 같은 연구결과는 '미국의학저널' 최신호에 실렸다.

(nguồn: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=shm&sid1=103&sid2=241&oid=296&aid=0000026448)T
ập thể dục, chỉ cần bắt đầu sẽ giúp tinh thần khỏe mạnh

Tập thể dục là yêu cầu cần thiết cho một trái tim khoẻ mạnh. Theo một nghiên cứu gần đây thói quen tập thể dục có thể giúp kiểm soát được di chứng để lại sau nhồi máu cơ tim.

những người bị bệnh tim mạch thì bệnh trầm cảm là căn bệnh thần kinh có khả năng xuất hiện cao gấp 3 lần so với những người khỏe mạnh. Tuy nhiên cũng có người mà có nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này nếu kiên trì vận động thì tỷ lệ mắc bệnh sẽ giảm.

Nghiên cứu này do người đứng đầu trường khoa học công nghệ Nauy khoa điều dưỡng và đội nghiên cứu nói rằng “ Vận động giống như hoạt động cơ thể đóng vai trò phòng chống chứng trầm cảm mà chứng bệnh này có thể đến sau khi bị tê liệt tim.”

Đội nghiên cứu đã thu thập dữ liệu sức khỏe của 120.000 người dựa trên cơ sở dữ liệu quy mô lớn của Nauy. Mỗi dữ liệu năm 1984-1986, năm 1995-1997, năm 2006-2008 được dựa trên các tài liệu ghi chép nhằm nắm được mối quan hệ giữa sức khỏe và thói quen vận động. Nauy nơi ghi chép lại các bệnh về tim mạch có sự tin tưởng cao đối với nghiên cứu lần này.

Mức vận động tiêu chuẩn được đánh giá dựa trên cơ sở hướng dẫn hoạt động thể chất Nauy. Mức vận động trung bình với cường độ cao ít nhất 150 phút một tuần hoặc nhiều hơn 75 phút được phân loại thành nhóm có cuộc sống sinh hoạt ổn định.

Theo ghi chép kết quả phân tích dữ liệu đầu tiên trong năm 1984-1986 cho thấy 17% thuộc nhóm người tuyệt đối không vận động thì sau khi mắc bệnh tim sẽ xuất chứng bệnh trầm cảm . Nhưng sau đó theo dữ liệu năm 1995-1997 cho thấy kết quả về chứng trầm cảm đã được cải thiện . Đó là việc tỷ lệ bệnh trầm cảm đã giảm xuống chỉ còn 9,1%. Ngoài ra trong suốt thời gian thử nghiệm đối với nhóm người thường xuyên vận động thì tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm thấp nhất là 7,5%

Đội nghiên cứu trong những năm qua đã làm rõ và xác nhận một điều rằng sau khi mắc bệnh tim nếu kiên trì vận động thì khả năng mắc bệnh trầm cảm sẽ giảm. Ngoài ra còn nhấn mạnh rằng nếu bắt đầu vận động vào thời điểm nào đó thì sẽ có lợi cho sức khỏe tinh thần hơn là không làm gì cả.

Nghiên cứu lần này tuy không thể giải thích lý do tại sao lại dễ mắc chứng trầm cảm sau khi bị bệnh tim mạch nhưng ít nhất cũng có ý nghĩa trong việc nghiên cứu xác nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa hậu quả của bệnh tim và hoạt động của cơ thể. Các kết quả trên được công bố trên số mới nhất của tạp chí American Journal of Medicine "


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ngothuhang880 đã offline
 #1  
ngocvy18396
4/3/2016 11:03:44 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2- khoa Hàn Quốc Học- trường đại học Khoa học

Đánh giá: [24]
Được Cảm ơn: 2 lần
Hằng ơi, cám ơn H đăng bài này nha, vì liên quan đến sức khoẻ. Nhưng mà bài H còn nhiều điểm dịch chưa dễ hiểu lắm. H xem thử lại nha. Vy nói 2 cái nhỏ đầu tiên thôi, là tựa bài với câu dầu tiên
운동, 시작만 해도 정신건강에 도움: H dịch là Vận động và sức khoẻ tinh thần.
Theo vy thì dịch là: "Vận động, dù chỉ mới bắt đầu nhưng cũng giúp tinh thần khoẻ mạnh"
Câu đầu tiên là
운동은 심장건강을 지키는 필수요건이다
Tập thể dục là yêu cầu cần thiết cho một trái tim khoẻ mạnh
Theo Vy thì dịch tự nhiên hơn sẽ là:
Vận động là một điều kiện tất yếu để giữ cho trái tim khoẻ mạnh.
Hoaitingg <3 ^.^

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ngocvy18396 đã offline
 #2  
hienle231195
4/3/2016 11:07:26 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 50
Đến từ: HQ1-NK 2014-2018-Khoa Hàn Quốc Học-Trường KHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 3 lần
Cảm ơn bạn về bài viết. Đọc xong bỗng phát hiện mình quá lười vận động, lười tập thể dục. Mà chỉ ăn ngồi 1 chỗ..Nguy cơ nhiều bệnh tiềm ẩn
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hienle231195 đã offline
 #3  
ngothuhang880
8/3/2016 4:04:47 PM
Ngô Thu Hằng

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 2/11/2014
Bài viết: 3
Đến từ: lớp hàn 2-khoa hàn quốc học- trường khoa học xã hộ

Đánh giá: [0]
Cái đầu đề là H tự đặt. còn câu v sửa là câu đầu tiên trong bài.
còn mấy phần còn lại t se coi lại và rút kinh nghiệm. cám ơn V nhiều. ^.^

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ngothuhang880 đã offline
 #4  
Lee Yoon
8/3/2016 10:46:56 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 49
Đến từ: HQ1- khóa 2014-2018- khoa Hàn Quốc học- Đại học Kh

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 6 lần
chào bạn, bài viết của bạn dịch rất trôi chảy và dễ hiểu. tuy nhiên nếu bạn có thể xuống dòng hay chỉnh lại độ giãn cách dòng giữa của phần chữ tiếng Hàn thì mình nghĩ bài của bạn sẽ dễ đọc hơn và trông hoàn chỉnh hơn. cảm ơn bạn về bài viết hữu ích này. chúc bạn học tốt.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Lee Yoon đã offline
 #5  
duonggiatieuxu1209
9/3/2016 5:26:26 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Cảm ơn bạn nhiều về bài viết. Thật ra sinh viên bọn mình khái niệm tập thể dục có vẻ không tồn tại lắm nhỉ (trừ tiết thể ra). Mình sẽ cố gắng sắp xếp lịch mỗi ngày dành ra chút thời gian tập luyện. Có sức khỏe tốt mới làm được mọi việc. Cảm ơn về bài dịch nha
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #6  
nayoen1996
10/3/2016 6:11:13 PM
Tô Minh Thư- Hàn 1-14


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Hàn 1-2014 Khoa Hàn Quốc Học ,KHXH và NV

Đánh giá: [19]
Được Cảm ơn: 7 lần
Đầu tiên mình rất cảm ơn bạn vì bài viết này liên quan đến sức khỏe. Thật ra mình cũng rất thích tập thể dục, lúc trước cũng hay đi tập vào sáng nhưng bay giờ thì ít đi nhiều rồi. Vì lượng bài tập và học bài vào đêm hơi nhiều nên sáng mình hơi lười. Rất hy vọng sẽ trở lại nhịp sinh học bình thường. Và ngoài tập thể dục ra bạn cũng nên nhớ uống nhiều nước nhé. Như thế sẽ giúp bạn ngày càng trẻ đẹp và sức khỏe tốt hơn.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nayoen1996 đã offline
 #7  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » ( (Đọc 4 – bài tập cá nhân 1) vận động và sức khỏe tinh thần
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 3:53 AM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do