Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » TIẾNG HÀN: HỌC MÀ CHƠI – CHƠI MÀ HỌC » Tiếng Hàn của tôi » MÔN NGHE 3 (NH 2012-2013) - BÀI TẬP 6 - 직장 생활 - CUỘC SỐNG CÔNG SỞ
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 > >>
MÔN NGHE 3 (NH 2012-2013) - BÀI TẬP 6 - 직장 생활 - CUỘC SỐNG CÔNG SỞ  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
Admin
8/11/2012 12:31:32 AM
Dark Knight


Cấp bậc: ADMIN

Tham gia: 9/4/2008
Bài viết: 3396
Đến từ: USSH - VNU

Đánh giá: [80]

Cảm ơn: 214 lần
Được Cảm ơn: 146 lần
숙제6: 다음 질문에 대답하세요.
1. 여러분은 어렸을 때 무슨 일을 하고 싶었어요?
2. 사회에서 존경받는 직업에는 어떤 것이 있어요? 왜요?
3. 여러분이 원하는 직업을 갖기 위해서 뭘 준비해야 해요?
-끝-


<< Sửa đổi bởi: Admin -- 18/11/2012 11:54:42 PM >>
---------------------------------
Khoa Hàn Quốc học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp. HCM
ĐT: +84-8-38293828 (nhánh 153)
Email: Koreanstudies.ussh@gmail.com
Website: www.hanquochoc.edu.vn

Faculty of Korean Studies, University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City
Tel: +84-8-38293828 (ext 153)
Email: Koreanstudies.ussh@gmail.com
Website: www.hanquochoc.edu.vn

베트남 호치민시 국립대학교 인문사회과학대학 한국학부

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Admin đã offline
 #1  
Những thành viên sau đã cảm ơn Admin vì bài viết hữu ích này:
malchan
8/11/2012 9:54:43 PM

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 27/9/2012
Bài viết: 11
Đến từ: H1-2011

Đánh giá: [8]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 1 lần
어렸을 사업가 되고 싶은 희망입니다.특히 성경아 이루어진 사업가 되려면 많이 것을 준비해야합니다.그런데 몇년 전에 이명박대통령에 대한책을 읽었능 때부터 현대그룹에 취직한 생각이었는데 한국학을 전공하기로 했습니다.그렇지만 한국경제학를 뿐만 아니라, 외국어도 있는 사람은 그회사에 입사할 있는생각입니다.현대엔 대형회사 인데다가 인제가 많이 일어납니다.저는 이명박처럼 일반적으로 되면 좋겠습니다.우리 꿈을 이루할 있으려고 이제 어제보다 열심히 공부하고 많이 경제학에 대한 책도 알아볼 생각 입니다.그리고 실천한 경험도 조용하니까 한국이랑 알바를 하려고합니다. 돈을 , 좋은 경험이 이루어질 있고 한국의 가난문제를 어떻게 처리할지 수있기 때문입니다.제생각에는 사회에서 존경받는 직겁에 의사 뒤는 입니다. 돈을 많이 벌면서 사람도 많이 도와서 좋습니다.그리고 의사 뒤려면 많이 어려운 시험 봬내갖고 의식도 넓은 이어야합니다.또한 능력이 오늘보다 증가해야 데다가 맘도 좋은 사람은 입니다.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
malchan đã offline
 #2  
happyangel999
9/11/2012 2:35:44 PM
Gà Con Lon Ton


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 27/9/2012
Bài viết: 26
Đến từ: Hàn 2 - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [25]

Cảm ơn: 10 lần
Được Cảm ơn: 8 lần
1/ 어렸을 경찰이나 금을 장사한 가게의 주인가 되고 싶었어요. ㅋㅋㅋ 꿈만이에요.

2/사회에서 존경받는 직업에는 법령과 도덕을 위반하는 것이 있어야 해요.

직업은 아느 것이든 고귀한 것이에요. 그런데 법령과 도덕을 위반하는 직업을 하면 사회를 해칠 있어요. 그래서 사회가 그런 직업을 존경하지 않고 폐지하겠어요.

3/원하는 직업을 갖기 위해서 문화, 여행에 대한 지식과 직업에 기능을 준비해야 해요.


---------------------------------

Gà Béo Ú

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
happyangel999 đã offline
 #3  
kieutien
9/11/2012 7:57:04 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 26/9/2012
Bài viết: 13
Đến từ: Han Quoc hoc_02

Đánh giá: [27]

Cảm ơn: 13 lần
Được Cảm ơn: 4 lần
Câu 1: 저는 어렸을 항공접대원이 되고 싶습니다.

Câu 2: 제생각에는 사회에서 지혜를 이용하는 직업을 존경할게요. 전공이 있고 올바르게 행동하기 때문입니다.

Câu 3: 전공하는 지식 하고 직업에 대한 지식을 준비해야 합니다.또한 다른 기능도 있어야 하고요.(교제하는 기능,친구 같이 일하는 기능,….)


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
kieutien đã offline
 #4  
jinichan
9/11/2012 11:13:13 PM
òó

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 27/9/2012
Bài viết: 7
Đến từ: H1-2011

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 3 lần
  1. 저는 어렸을 의사가 되고 싶던데요. 의사가 멋있어 보이는대 생각했어서 그런지 되고 싶었어요. 우리나라에서는 많이 빈자가 있는데 집이 없고, 돈이 없며, 가족도 없어요. 제가 의사가 되면 들에게 무료로 치료하겠어요. 그리고 들을 도와주기 위해서 열심히 노력하겠어요. 그렇게 있으면 어머니께서도 즐거워요.
  2. 사회에서 의사, 변호사, 사장등은 존경받는 직업이에요. 생각에는 직업이 아무것나 중요하고 소중해요. 왜냐하면 다양한 직업들덕분에 사회를 창조했어요. 나쁜 일이 하면서 돈을 벌어 그냥 존경받을 수있어요.
  3. 저는 원하는 직업이 아직 없는데 준비해야 하는일이 있어요. 그래서 나중에 원하는 직업을 고를 쉽게 갖을 있어요. 한국어와 영어를 열심히 공부해요. 이야기 있기 위해서 많이 연습해요. 그리고 직업에 대해서 알아봐야겠어요. 아직 다른 일을 새각하지 않아요.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
jinichan đã offline
 #5  
Những thành viên sau đã cảm ơn jinichan vì bài viết hữu ích này:
trang_ntmt
10/11/2012 9:17:57 AM
Trang Nguyễn


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 26/9/2012
Bài viết: 15
Đến từ: Hàn 2 - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [8]

Cảm ơn: 2 lần
Được Cảm ơn: 8 lần
1. 어렸을 때 선생을 하고 싶었어요.

2. 의사, 선생,건축가 ,경찰,사장, 기술자 …있습니다. 이 직업 등은 전공하는 견식이 있고 여러분도 봉사 하기 때문입니다.

3. 원하는 직업을 갖기 위해서 지금 열심히 공부해요. 좋은 기능 등도 있어야 하고요. 책들을 통해 필요하는 기능을 배울 수 있습니다. 난제가 있을 때 적극적인 생각은 있어야 합니다. 대학교에서 활동 등을 참가합니다. 뭐든지 배웠어요. 연습도 해야 하고 합니다.

---------------------------------
 Trang Nguyễn :D

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
trang_ntmt đã offline
 #6  
nguyenbichnguyet
10/11/2012 10:45:05 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 26/9/2012
Bài viết: 9
Đến từ: Hàn 1-2011- Hàn quốc học- ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 2 lần
Được Cảm ơn: 2 lần

1. 저는 어렸을 때 가수들이 텔레비전에서 부르고 공연해서 좋아했습니다. 그래서 그 때 후에 가수라고 바랍니다. 그런데 꿈은 꿈만 인데요. 노래한 것이 나쁘다고 하기 때문입니다.

2. 내가 알다시피, 사회에서 선생과 의사는 존경받는 직업이라고 합니다.

선생은 우리에게 지식과 사람 줄을 줍니다.

의사는 우리에게 건강을 돌봅니다. 우리는 병이나 사고을 있을 때 의사가 우리를 도운 사람이라고 합니다.

3. 대학교를 졸업한 후에 저는 통역원이 됩니다.

잘 통역원이 되면 것들을 준비해야 합니다. 먼저 한국어 듣기, 말하기, 읽기와 쓰기 기능은 모두 잘 합니다. 그 다음에 영어와 컴퓨터 기능도 아주 중요합니다. 직업나 영어와 컴퓨터를 필요하다고 말했습니다. 교제하는 기능도 우리 성공를 결정하는 요소입니다. , 좋은 건강이 있어야 합니다.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyenbichnguyet đã offline
 #7  
hathao
10/11/2012 5:37:52 PM
Hạ Thảo


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 10/9/2012
Bài viết: 22
Đến từ: Hàn 1 - Hàn Quốc học - ĐH KHXH & NV TPHCM

Đánh giá: [8]

Cảm ơn: 14 lần
Được Cảm ơn: 11 lần
1. 저는 어렸을 의사가 되고 싶었습니다.


2. 사회에 존경받는 직업에는 의사와 경찰 그리고 선생이 있습니다.

- 의사님은 환자들의 병을 치료하십니다. 의사님은 사람들의 생명을 구하십니다.

- 경찰은 범인을 잡는 사람입니다. 그래서 경찰이 되고 싶은 사람이 용감해야 합니다. 경찰이 없어서 우리 생명이 위험해집니다.

- 선생님은 학생들한테 가르쳐 줍니다. 선생님이 사회에 아주 종요한 사람입니다. 선생님이 없어서 사람들은 글을 모릅니다.


3. 원하는 직업이 한국은행의 은행원입니다. 그래서 저는 한국어를 준비해야 합니다, 그리고 은행에 대해서 지식을 공부해야 합니다.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hathao đã offline
 #8  
boo_luxubu
10/11/2012 5:54:40 PM


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 27/9/2012
Bài viết: 11
Đến từ: Hàn 1/2011 - Hàn Quốc Học - USSH

Đánh giá: [8]

Cảm ơn: 34 lần
Được Cảm ơn: 10 lần

1. 여러분은 어렸을 무슨 일을 하고 싶었어요?

- 어렸을 때에는 제가 컴퓨터 프로그래머와 가수가 되고 싶었어요. 돈도 많이 벌고요.


2.
사회에서 존경받는 직업에는 어떤 것이 있어요? 왜요?

- 제가 생각하기에는 의사와 교사예요.

의사는 환자들을 건강에 단하고 치료해요. 다른 사람의 목숨도 살려주고요.

교사는 다른 사람들에게 지식 전달하는 데다가 도덕과 예절을 교육해요.

3. 여러분이 원하는 직업을 갖기 위해서 준비해야 해요?

- 저는 준비해야 하는 것이 많이 있어요. 메일 한국말을 하려고 연습해요. 원하는 직업을 갖기 위해서 필요한 기능들이 있어야 해요. 그리고 부지런하고 마음을 잡고 공부해야 돼요.


---------------------------------

 

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
boo_luxubu đã offline
 #9  
Những thành viên sau đã cảm ơn boo_luxubu vì bài viết hữu ích này:
nobita.kulz
10/11/2012 6:12:53 PM
Kul Spy


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 28/9/2012
Bài viết: 12
Đến từ: Hàn 1_Hàn Quốc Học_trường KHXH&NV HCM

Đánh giá: [15]
Được Cảm ơn: 7 lần

숙제4: 다음 질문에 대답하세요.


1.
여러분은 어렸을 무슨 일을 하고 싶었어요?
2.
사회에서 존경받는 직업에는 어떤 것이 있어요? 왜요?
3.
여러분이 원하는 직업을 갖기 위해서 준비해야 해요?
-
-

안녕하세요, 여러분

저는 Thao입니다.

1. 뿐만 아니라 그는 어렸을 다른 아이들 같은 나는 많이 있었습니다.

어렸을 저는만화를 읽고과자 많이 먹고 아이들과 가까운집 민속 놀이를 놀고 십습니다.

게다가 어렸을 아버지와 같이 낚시를 하고 시장에 어머니와같이 가고 십습니다. 그리고 어렸을 저는비행 승무원이되고 싶었습니다.

2. 내생각에 사회 모든 직업 다른 중요합니다. 하지만 사회에서 존경받는 직업이 있고사회에서 직업이존경받지 않습니다.

사회에서 존경받는 직업이 지력 일을 직업. 그리고 그사람들은 대학교에서 졸업했습니다. 직업들이 교수 의사, 승무원,변호사,여행안내원등. 형제는 정신으로 근로자 들이 육체 노동보다 중요하게 되겠습니다. 오늘날의 사회는 지식보다 중요하기 ​​때문에입니.

3. 제취미는 여행입니다. 그래서 원하는 직업이 한국여행사의 여행 안내원이 되고 싶습니다.

저는 한국에서 베트남 관광객들에게 유행한관광지를소개하고 싶습니다. 한국 관광객에게 베트남 관광지 안내하고 싶습니다.

저는 한국여행사의여행안내원이 되고 싶으면 지금은 정말 열심히 한국어을 배우고 한국과 베트남 여행대해 알아 야합니다.

그거 외에는 나는 한국의 문화와 사람에 대해 워야합니다. 그리고나는 영어와 의사 소통 기술을 공부해 야합니다.

합니다.


---------------------------------
^ㅇ^성공할자신이 있어요.^ㅍ^

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nobita.kulz đã offline
 #10  
p3k0cg3
10/11/2012 9:13:55 PM

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 28/9/2012
Bài viết: 15
Đến từ: Hq 1/2011 - BM HQH - USSH

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 18 lần
Được Cảm ơn: 8 lần
1.
제가 생각대로 어렸을 때 사람들과 교제하고 동적인 있는 일를하고 싶었어요.
2.
사회에서 존경받는 직업에는 교육레벨이높고 넓은교제하고 높은월급이 있어요.
그 것이 할 수있으려고 지식인여야해요. 현대사회에서는 높은교육사람을 존경하겠어요.
3.
원하는 직업을 갖기 위해서 전공지식에 대해서뿐만 아니라 사회지식에 대해서도 양성해야 해요.
혼자공부하기를 모여요. 동적하고 사람들은 많이 만나려고 사회할동이나 학교와 반의 역할를 적극하게 입회해요.
취직할 때 지나치도록화려하게 입지않으면 안 돼요. 가볍게 메이크업과 자신이 만만하고 자신의성격을 유지할 필요가 있어요.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
p3k0cg3 đã offline
 #11  
Những thành viên sau đã cảm ơn p3k0cg3 vì bài viết hữu ích này:
rongcontd
10/11/2012 9:26:03 PM
Long Vedette

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 26/9/2012
Bài viết: 8
Đến từ: Hàn 1 - 2011 - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 15 lần
Được Cảm ơn: 7 lần

1/여러분은 어렸을 무슨 일을 하고 싶었어요?

저는 어렸을 일을 많이 하고 싶었어요. 저는 만화를 읽었을 화가를 되고 싶었어요. 텔레비전에 가수가 봤을 가수나 댄서를 되고 싶었어요. 여행을 갔을 안내서를 되고 싶었어요. 그리고, 유치한 꿈을 많이 꿨어요.

2/사회에서 존경받는 직업에는 어떤 것이 있어요? 왜요?

직업마다 사회에서 가치있을 존경받아요. 특히 나라에게 공헌하는 직업이에요. 그리고 나동자 같은 직업은 사회에서 가치있을 존경받았어요. 나동자가 우리 도시를 깨끗하게 만들어. 나동자은 없으면 우리 도시를 너무 더럽겠어요.

3/여러분이 원하는 직업을 갖기 위해서 준비해야 해요?

저는 졸업한 후에 안내서를 하고 싶으니까 지금 한국어를 열심히 공부해야 해요. 관광지에 대해서 공부하게 많으면 많을수록 좋겠어요. 안내서는 하려고 여행을 많이 가겠어요. 그리고, 외극인은 이야기를 많이 해야 해요. 그래서, 교제도 공부하겠어요.


---------------------------------
가장 미치과 섹시한 Vedette =))
난 오화용이당 <3


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
rongcontd đã offline
 #12  
anhthaoh1