Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Phương pháp nghiên cứu Khu vực học Hàn Quốc học » (Trương Huỳnh Như) Sự phát triển của đạo Tin lành ở Hàn Quốc thế kỉ XX
Trang 1 / 2 1 2 > >>
(Trương Huỳnh Như) Sự phát triển của đạo Tin lành ở Hàn Quốc thế kỉ XX  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
rysoo
7/10/2018 8:35:53 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 29
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - Trường Khoa học Xã hội và Nh

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

DẪN NHẬP


1. Lý do chọn đề tài:

Hàn Quốc được biết đến như một dân tộc thuần nhất nhưng lại là một quốc gia cho phép quyền tự do tôn giáo. Tôn giáo Hàn Quốc đa dạng và rất phát triển. Trong từng thời kì lịch sử nhất định, tôn giáo đều có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị lẫn đời sống tinh thần của người dân Hàn Quốc, cụ thể là: Shaman giáo – đặt nền mống cho sự xuất hiện tôn giáo ở Hàn Quốc, Phật giáo ở thời tam quốc đặt biệt là thời Silla thống nhất, Nho giáo ở triều đại Joseon và Cơ đốc giáo (gồm Công giáo La Mã và Tin lành) ở những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Dù các di tích văn hóa và lịch sử Hàn Quốc mang đậm dấu ấn của Phật giáo và Nho giáo nhưng không thể phủ nhận sự phát triển vượt bậc của Cơ đốc giáo nói chung và Tin lành nói riêng trong lịch sử tôn giáo ở Hàn Quốc.

Tin lành được xác định du nhập vào Hàn Quốc năm 1884, do một bác sĩ người Mỹ đồng thời cũng là một nhà truyền giáo tên Horace N.Allen. Dù xuất hiện khá muộn so với các nước châu Á khác nhưng Tin lành ở Hàn Quốc lại phát triển mạnh mẽ và được xem như một trong những trung tâm Tin lành ở phương Đông với số lượng người theo đạo tương đối cao. Nhất là trong nửa đầu thế kỉ XX, ít quốc gia nào trên thế giới có thể chứng kiến sự phát triển vượt bậc và được truyền bá rộng rãi không những trong nước mà cả những khu vực lân cận như Tin lành ở Hàn Quốc. Đây cũng được cho là nguyên nhân lớn nhất khiến cho số lượng người theo các tôn giáo lớn khác như Phật giáo hay Nho giáo sụt giảm đáng kể trong quá khứ.

Vì vậy, đề tài “Sự phát triển của Tin lành ở Hàn Quốc thế kỉ XX” được thực hiện nhằm mục đích nhấn mạnh sự phát triển của đạo Tin lành ở Hàn Quốc; những khó khăn và thăng trầm trong quá trình truyền bá từ những ngày đầu tiên; cũng như vai trò đặc biệt và những đóng góp to lớn của đạo Tin lành đối sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển về nhiều khía cạnh của Hàn Quốc.

2. Mục đích nghiên cứu:

Đứng trên nhiều khía cạnh khác nhau, mục đích của tiểu luận này nhằm:

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, quá trình du nhập, truyền bá và chấp nhận của đạo Tin lành ở Hàn Quốc.

- Nhấn mạnh sự phát triển vượt bậc của đạo Tin lành trong những năm nửa đầu thế XX. Nguyên nhân số lượng tín đồ Công giáo nói chung và Tin lành nói riêng gia tăng nhanh chóng và trở thành trung tâm lớn của đạo Tin lành ở Phương Đông.

- Cho thấy vai trò ảnh hưởng trong xã hội và những đóng góp to lớn của đạo Tin lành trong thời kì chiến tranh chống phát xít Nhật trước năm 1945, trong sự nghiệp giáo dục, trong những cải cách và biến đổi của xã hội cũng như trong quá trình tiếp biến văn hóa,… ở Hàn Quốc.

3. Lịch sử vấn đề:

Tôn giáo Hàn Quốc vốn là một trong những đề tài quen thuộc đối với các nhà nghiên cứu trong nước nói chung và ngoài nước nói riêng. Bên cạnh Phật giáo, Nho giáo hay Vu giáo vốn là những nghiên cứu nổi bật của tôn giáo Hàn Quốc thì Cơ đốc giáo hay Tin lành cũng là một vấn đề không hề xa lạ. Tin lành vốn dĩ là một tín ngưỡng – tôn giáo có vị trí to lớn trong nền chính trị cũng như có ảnh hưởng sâu sắc đến lối tư duy và hành động của dân tộc Hàn vào những năm đầu thế kỉ XX và có thể cho đến ngày nay. Vì vậy, trong phạm vi những tài liệu có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu đã tìm hiểu, chúng tôi chủ yếu bao quát về: Quá trình du nhập và phát triển của đạo Tin lành ở Hàn Quốc; Những ảnh hưởng sâu sắc của đạo Tin lành đối với Hàn Quốc những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

• Về quá trình du nhập và phát triển của đạo Tin lành ở Hàn Quốc:

Trong bộ “한국 기독교의 역사” (Lịch sử Cơ đốc giáo của Hàn Quốc) [2012] của 한국기독교역사학회 (Hội lịch sử Cơ đốc giáo Hàn Quốc), nhóm tác giả đã làm rõ quá trình du nhập đạo Tin lành vào Hàn Quốc qua hai con đường: thứ nhất là Đông tiến thông qua Trung Quốc rồi xâm nhập vào Hàn Quốc, thứ hai là do các nhà truyền giáo phương Tây là đầu tiên Horace N.Allen của Mỹ trong thời kì Hàn Quốc mở cửa với bên ngoài. Cũng trong bộ sách này, nhóm tác giả đã làm sáng tỏ nguyên nhân khiến đạo Tin lành phát triển rực rỡ vào đầu thế kỉ XX chủ yếu là do trong thời gian Hàn Quốc bị Nhật xâm lược, đạo Tin lành là một chỗ dựa tinh thần cho những thiếu thốn khổ cực mà người dân phải chịu trong lúc đó và hơn hết, Tin lành là một trong những trung tâm kháng Nhật lớn trong phong trào giải phóng đất nước.

Bài luận văn “한국에서의 개신교 수용과정과 영향”(Quá trình tiếp nhận và ảnh hưởng của đạo Tin lành ở Hàn Quốc) [2010] của김재곤 đã khắc họa một thời kì được cho là “đen tối” nhất của đạo Tin lành Hàn Quốc khi mà những năm đầu du nhập Hàn Quốc vào hậu kì Choseon, Công giáo và Tin lành bị áp Lệnh Cấm Giáo. Rất nhiều những nhà truyền giáo những tín ngưỡng – tôn giáo ngoại lai này bị tử hình và đàn áp gắt gao ở mọi nơi.

• Những ảnh hưởng sâu sắc của đạo Tin lành đối với Hàn Quốc những năm đầu thế kỉ XX:

Trong thời kì chiến đấu chống đế quốc Nhật xâm lược, các nhà truyền giáo Tin lành ngoài mở rộng truyền bá còn thực hiện các hoạt tiêu biểu khác. Một là phương diện giáo dục: các giáo hội Tin lành đã xây dựng nhiều trường học nhằm đào tạo người dân dân chủ và bồi dưỡng nhân tài trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần đem lại biến đổi lớn cho xã hội Hàn Quốc. Hai là phương diện y tế: giáo hội Tin lành đã xây dựng bệnh viện hiện đại đầu tiên vào 4/1885, tổ chức các hoạt động y tế không chỉ ở Seoul mà còn lan rộng ra các tỉnh khác, đóng góp cống hiến to lớn cho sự phát triển giáo dục y học và đào tạo các y bác sĩ giỏi. Ba là phương diện xã hội, các nhà truyền giáo đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tự thiện và cứu hộ tại Hàn Quốc lúc bấy giờ, hơn nữa còn tổ chức các hoạt động dạy nghề cho những người dân đang thất nghiệp. Những nội dung này được thể hiện rõ trong tác phẩm “Đạo Tin lành có ảnh hưởng đến Hàn Quốc như thế nào?”, Nghiên cứu tôn giáo [2010] của Sang Gyoo Lee.

Cộng đồng Tin lành Hàn Quốc không những là yếu tố quan trọng trong công cuộc giải phóng dân tộc mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa xã hội Hàn Quốc. Tin lành Hàn Quốc đã góp phần làm thay đổi bộ mặt tinh thần của Hàn Quốc thông qua các hoạt động ở lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục. Không những thế các giáo hội còn chung tay với các tổ chức khác bài trừ những phong tục, tập quán cổ hũ, mê tín dị đoan và đem lại cho xã hội nhận thức mới về bình đẳng nam nữ, nữ quyền và dân quyền nói chung. Nội dung này được nhắc đến trong “Đạo Tin lành ở Việt Nam và Hàn Quốc: hai số phận văn hóa”, Tạp chí Hàn Quốc [2013] của Đỗ Quang Hưng.

Ngoài ra còn rất nhiều các tạp chí, sách, diễn đàn về nghiên cứu Hàn Quốc là nguồn tài liệu, tư liệu quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra. Hầu hết đều là nguồn tài liệu đáng tin vậy và cung cấp kiến thức đa phương diện về đạo Tin lành ở Hàn Quốc.


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là đạo Tin lành Hàn Quốc trong thế kỉ XX. Đề tài tập trung nghiên cứu về nguyên nhân cho sự phát triển vượt bậc của Tin lành ở Hàn Quốc sau công cuộc giải phóng đất nước 1945, những khó khăn thách trong thời kì đầu khi Tin lành vừa du nhập vào Hàn Quốc cùng những ảnh hưởng nhất định của tín ngưỡng này trên các phương diện khác nhau ở Hàn Quốc.

Do tính chất, yêu cầu của nội dung và đối tượng nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành hạn định đối tượng theo không gian, thời gian và chủ thể như sau:

Chủ thể nghiên cứu là giáo hội Tin lành Hàn Quốc.

Không gian nghiên cứu là tại đất nước Hàn Quốc.

Thời gian nghiên cứu là đầu thế kỉ XX, chủ yếu từ lúc Tin lành du nhập vào Hàn Quốc cho đến thời kì phát triển rực rỡ sau 1945.

5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn:

5.1 Ý nghĩa khoa học:

Thông qua đề tài này, chúng tôi mong muốn tìm ra nguyên nhân cho sự phát triển rực rõ của Tin lành ở Hàn Quốc cũng như việc Hàn Quốc trở thành một trung những trung tâm Tin lành lớn của phương Đông và trên toàn thế giới trong thế kỉ XX. Cùng với đó, chúng tôi cũng muốn làm sáng tỏ tư tưởng và nhận thức tiến bộ mà Tin lành đã truyền bá được cho xã hội Hàn Quốc lúc đó vốn là tư tưởng Nho giáo mang màu sắc phong kiến. Cũng như những ảnh hưởng to lớn của giáo hội Tin lành trên các lĩnh vực của người dân Hàn và đất nước này.

5.2 Ý nghĩa thực tiễn:

Chúng tôi mong muốn kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ trở thành một trong những nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các đối tượng muốn hiểu rõ hơn về văn hóa – xã hội Hàn Quốc thời cận đại nói chung và nền tôn giáo Hàn Quốc nói riêng. Cũng như củng cố những kiến thức cần thiết về đạo Tin lành – một trong những tín ngưỡng tôn giáo lớn nhất ở Hàn Quốc trong thế kỉ XX và cho đến tận bây giờ.

6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu:

Phương pháp nghiên cứu và phân tích tài liệu: tham khảo và nghiên cứu những nguồn tài liệu đã có trước đây, từ đó phân tích và tìm ra phương hướng thích hợp để đưa ra được nguyên nhân về quá trình phát triển của Tin lành cũng như mối quan hệ của nó với những tôn giáo khác lúc đó.

Phương pháp so sánh: đối tượng nghiên cứu nếu được so sánh đa chiều đa dạng sẽ bao quát được tính khả quan của vấn đề. Dựa trên nguyên lý đồng nhất và khác biệt trong nghiên cứu khoa học để tìm ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa Tin lành và các tín ngưỡng – tôn giáo khác như: so sánh sự phát triển và biến hóa của Tin lành với các tôn giáo – tín ngưỡng khác trong thế kỉ XX hay so sánh Tin lành Hàn Quốc với tin lành ở các nước cùng khu vực trong thời kì đó. Từ đó khái quát được được những nét nổi bật của đối tượng nghiên cứu.

Phương pháp liên ngành: tích hợp kiến thức của các lĩnh vực khác liên quan đến đề tài nghiên cứu như: lịch sử, văn hóa học, chính trị học, tôn giáo học, khu vực học, nhân học,... để tìm hiểu, phân tích, lý giải các khía cạnh cần thiết cho sự phát triển của Tin lành trong thế kỉ XX

Phương pháp hệ thống cấu trúc: thiết lập một hệ thống cấu trúc toàn diện cho đề tài nghiên cứu, sắp xếp một cách logic các chương, tiết dựa trên các nguồn tài liệu đã tham khảo và phân tích và tổng hợp được.

Nguồn tư liệu: Gồm các nguồn tài liệu, tư liệu khác nhau như sách chuyên khảo, tạp chí, các công trình nghiên cứu khoa học,... các bài luận văn thạc sĩ tiến sĩ được đăng tải trên các diễn đàn liên quan đến văn hóa – xã hội Hàn Quốc. Các nguồn tài liệu này chủ yếu là tài liệu bằng tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh của các học giả Hàn Quốc và trên toàn thế giới có vốn hiểu biết sâu và nghiên cứu về tinh hoa của Hàn Quốc, nhất là về đạo Tin lành ở đất nước này.


7. Bố cục bài tiểu luận:

Ngoài phần dẫn nhập và kết luận, nội dung bài nghiên cứu được chia thành ba chương:

Chương 1: Sơ lược về nguyên nhân, quá trình du nhập và tiếp nhận đạo Tin lành ở Hàn Quốc trong nửa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Cũng như tên chương, phần này đề cập đến các khái niệm chung chung của tôn giáo, đạo Tin lành. Đề cập đến nguyên nhân sự ra đời và quá trình du nhập đạo Tin lành ở Hàn Quốc trong thời kì mà Nho giáo còn rất phát triển. Đồng thời phân tích những khó khăn trong quá trình tiếp nhận đạo ngoại lai này đối với người dân Hàn Quốc.

Chương 2: Sự phát triển vượt bậc của Tin lành Hàn Quốc trong và sau thời kì đấu tranh chống đế quốc Nhật xâm lược

Chương này sẽ tập trung nghiên cứu và đưa ra những nguyên nhân khiến đạo Tin lành trở nên phát triển mạnh mẽ trong xã hội Hàn Quốc nửa đầu thế kỉ XX. Tìm hiểu được lý do số lượng tín đồ Tin lành tăng lên đáng kể trong khi đây là một tín ngưỡng ngoại lai vốn bị áp chế ở thời hậu Choseon. Cũng như đưa ra một số thống kê số lượng tín đồ Tin lành trong thời kì này so với các tôn giáo khác.

Chương 3: Những ảnh hưởng to lớn của đạoTin lành đối với xã hội Hàn Quốc trong thế kỉ XX

Giáo hội Tin lành đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong công cuộc giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của Nhật bản. Đồng thời, giáo hội Tin lành cũng đóng góp những gì cho thành tựu ở các lĩnh vực như: xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế,...So sánh vai trò của giáo hội Tin lành đối với xã hội Hàn Quốc và các nước trong khu vực châu Á thế kỉ XX để thấy được nét nổi bật của sự phát triển Tin lành Hàn Quốc .


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
rysoo đã offline
 #1  
rysoo
10/10/2018 8:22:54 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 29
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - Trường Khoa học Xã hội và Nh

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}


<< Sửa đổi bởi: rysoo -- 25/10/2018 9:04:11 AM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
rysoo đã offline
 #2  
rysoo
10/10/2018 8:25:46 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 29
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - Trường Khoa học Xã hội và Nh

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

BÀI TẬP 3: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. 김재곤. 2010. 한국에서의 개신교 수용과정과 영향. Từ http://www.riss.kr. Cập nhật 07/10/2018
 2. 한국기독교역사연구소. 2012. 한국 기독교의 역사, 기독교문사, 355
 3. 김문선. 1995. 한국 개신교회 급성장에관한 사회학적 분석: 대형교회와 소형교회의 사례연구 = (A) CASE STUDY OF THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON THE RAPID GROWTHING IN THE KOREAN PROTESTANT CHURCH. Từ http://www.riss.kr. Cập nhật 07/10/2018
 4. Đỗ Quang Hưng. 2013. “Đạo Tin lành ở Việt Nam và Hàn Quốc: Hai số phận văn hóa”, Tạp chí Hàn Quốc, số 2, tr.10-19
 5. Sang Gyoo Lee. 2012. “Đạo Tin lành có ảnh hưởng đến Hàn Quốc như thế nào?”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 1, tr.50-60
 6. Yang Hyun Hea. 2014. Đạo Tin lành và lịch sử cận hiện đại Hàn Quốc, Khoa học Xã hội, 227 tr
 7. Đặng Nghiêm vạn. 2007. Lý luận tôn giáo và vấn đề tôn giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 228 tr
 8. Lý Xuân Chung. 2013. “Vai trò của đạo Tin lành tại Hàn Quốc và nguyên nhân suy giảm tốc độ những năm gần đây”. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Từ http://www.inas.gov.vn/590-vai-tro-cua-dao-tin-lanh-o-han-quoc-va-nguyen-nhan-suy-giam-toc-do-phat-trien-nhung-nam-gan-day.html. Cập nhật 07/10/2018
 9. Jang Sukman. 2004. “Historical currents and characteristics of Korean protestantism after Liberration”, Korea journal, số 44, p.133-154
 10. Michael Jun. 2015. “Why is Christianity so popular in South Korea?”. Từ https://www.quora.com/Why-is-Christianity-so-popular-in-South-Kore. Cập nhật 07/10/2018
 11. James H.Grayson. 1994. “Religion, Nationalism and State Policy: The Conflict between Christianity and State Shino in Colonial Korea, 1910-1945”, “The Japan Christian Review”, số 60, tr.111-123
 12. Pyong Gap Min. 2014. “Development of Protestantism in South Korea: Positive and Negative Elements”. Từ https://aatfweb.org/2014/10/31/development-of-protestantism-in-south-korea-positive-and-negative-elements/. Cập nhật 07/10/2018

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
rysoo đã offline
 #3  
Nt.thuytien98
23/10/2018 6:23:43 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 32
Đến từ: VHXH-HQH-ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như!
Mình đã đọc qua bài của Như. Tuy đề tài này khá quen thuộc và được nghiên tương đối nhiều nhưng mình rất trông chờ vào tính mới của bài nghiên cứu này. Và mình cũng có góp ý nho nhỏ là bạn có thể có thêm phần so sánh ưu - nhược điểm của đạo Tin lành so với các tôn giáo khác từ xưa đến nay, nhất là trong thế kỉ XX.
Mong Như sớm hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình và đạt kết quả tốt nhé!{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Nt.thuytien98 đã offline
 #4  
rysoo
25/10/2018 9:18:16 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 29
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - Trường Khoa học Xã hội và Nh

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

1. Tìm tất cả các định nghĩa hiện có về khái niệm “Đạo Tin lành”:

1.1 Tiếng Việt:

- Theo nữ giáo sĩ H.H. Dixon giải thích từ đầu những năm 30 thế kỉ XX (trích trong Tạp chí “Nghiên cứu Tôn giáo” số 3 – 2001 của Nguyễn Xuân Hùng):

“Đạo Tin lành có ý nghĩa là tin tức tốt lành và vui vẻ báo cho người khác biết. Theo tiếng Pháp, “tin” là “nouvelles” và “lành” là “bonnes”, vậy “tin lành” là “bonnes nouvelles”. Tân Ước được chép bởi các sứ đồ bằng tiếng Gê-rec, trong tiếng Gê-rec “Tin lành” là “evaggelion”.

- Theo Từ điển bách khoa Việt Nam:

“Tin lành là một trong ba trào lưu cơ bản của đạo Kitô, sau Công giáo đạo Chính thống. Đạo Tin lành tách ra khỏi Công giáo trong thời kì cải cách tôn giáo thế kỉ 16. Là một tập hợp những giáo hội độc lập và các giáo phái xuất hiện trong thời kì này như giáo phái Luto, giáo phái Canvanh, Anh giáo, giáo phái rửa tội...”

1.2 Tiếng Anh:

- Theo Từ điển bách khoa Britannica (Encyclopedia Britannica):

“Protestantism: movement that began in northern Europe in the early 16th century as a reaction to medieval Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy, Protestantism became one of three major forces in Christianity.”

Tạm dịch: “Đạo Tin lành: phong trào bắt đầu ở Bắc Âu vào đầu thế kỉ 16 như là một phản ứng đối với các giáo lý và thực hành Công giáo La Mã thời trung cổ. Cùng với Công giáo La Mã và Chính thống giáo Đông phương, Tin lành đã trở thành một trong ba lực lượng chính trong Kitô giáo.

1.3 Tiếng Hàn:

- Theo Cây từ điển (나무위키):

개신교는 기독교의 어떤 경향을 공유하는 여러 교파를 아울러 부르는 말이다. 참고로 기독(基督) 크리스토스, 그리스도의 한자 음차이이므로, 기독교는 예수 그리스도를 믿는 종교 전반을 가리키는 말이다

Tạm dịch: “Đạo Tin lành cùng với các giáo phái khác sở hữu chung trào lưu của đạo Kitô. Tham khảo thêm, Kitô (基督) Hán tự của Kitô giáo nghĩa là Christos, đạo Tin lành nói chung là một tôn giáo tin tưởng vào Chúa Giê – su.”

- Theo Đại từ điển bách khoa văn hóa dân tộc Hàn (한국민족문화대백과):

종교개혁 이후 성립된 기독교 교단의 통칭

Tạm dịch: “Đạo Tin lành là tên gọi chung của đoàn đạo Cơ đốc sau cải cách tôn giáo”.

2. Phân tích từng định nghĩa theo các yêu cầu của định nghĩa:

Mức độ

Tác giả

Định nghĩa

Nhận xét

1

Từ điển bách khoa Việt Nam

Đạo tin lành là một trong ba trào lưu cơ bản của đạo Kitô, sau Công giáo đạo Chính thống. Đạo Tin lành tách ra khỏi Công giáo trong thời kì cải cách tôn giáo thế kỉ 16. Là một tập hợp những giáo hội độc lập và các giáo phái xuất hiện trong thời kì này như giáo phái Luto, giáo phái Canvanh, Anh giáo, giáo phái rửa tội...

- Ưu: có tính khái quát vấn đề, đề cập khá cụ thể và chi tiết.

- Nhược: dài dòng nhưng không đầy đủ. Không phân biệt được là kiểu định nghĩa nào.

2

Nữ giáo sĩ H.H. Dixon

Tin lành có ý nghĩa là tin tức tốt lành và vui vẻ báo cho người khác biết. Theo tiếng Pháp, “tin” là “nouvelles” và “lành” là “bonnes”, vậy “tin lành” là “bonnes nouvelles”. Tân Ước được chép bởi các sứ đồ bằng tiếng Gê-rec, trong tiếng Gê-rec “Tin lành” là “evaggelion.

- Ưu: có tính khái quát được khái niệm cũa thuật ngữ.

- Nhược: chỉ giải thích về phần thuật ngữ, dài dòng nhưng không rõ ràng nghĩa của khái niệm.

3

Đại từ điển bách khoa văn hóa dân tộc Hàn

Đạo Tin lành là tên gọi chung của đoàn đạo Cơ đốc sau cải cách tôn giáo.

- Ưu: ngắn gọn, dễ hiểu

- Nhược: chung chung, không phân biệt được đạo Tin lành với các giáo phái khác.

4

Cây từ điển

Đạo Tin lành cùng với các giáo phái khác sở hữu chung trào lưu của đạo Kitô. Tham khảo thêm, Kitô (基督) Hán tự của Kitô giáo nghĩa là Christos (Chúa Kitô), đạo Tin lành nói chung là một tôn giáo tin tưởng vào Chúa Giê-su.

- Ưu: súc tích, nêu lên được tính chất và đặc điểm của đạo Tin lành.

- Nhược: còn khá chung chung.

5

Từ điển bách khoa Britannica

Đạo Tin lành: phong trào bắt đầu ở Bắc Âu vào đầu thế kỉ 16 như là một phản ứng đối với các giáo lý và thực hành Công giáo La Mã thời trung cổ. Cùng với Công giáo La Mã và Chính thống giáo Đông phương, Tin lành đã trở thành một trong ba lực lượng chính trong Kitô giáo

- Ưu: dễ hiểu, nêu lên được đầy đủ đặc điểm, tính chất của đạo Tin lành.

- Nhược: khá dài.

=> Từ những định nghĩa trên, định nghĩa 4 và 5 phù hợp nhất với đề tài mà chúng tôi sẽ nghiên cứu nhưng còn khá dài dòng. Vì thế chúng tôi đã tham khảo, tổng hợp và đúc kết được định nghĩa về “Tin lành” như sau:

“Đạo Tin lành là một trong ba lực lượng chính của Kitô giáo (Cơ đốc giáo), ra đời vào đầu thế kỉ 16 và tin tưởng vào chúa Giê-su.”<< Sửa đổi bởi: rysoo -- 25/10/2018 9:19:00 AM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
rysoo đã offline
 #5  
Giangthithuyhuyen
25/10/2018 10:29:36 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như!
Mình đã đọc qua đề tài nghiên cứu của bạn và thấy được bài làm của bạn khá chỉn chu và được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung. Tuy rằng đề tài đạo Tin Lành không phải là đề tài quá mới mẻ nhưng bạn đã lựa chọn mốc thời gian nghiên cứu chưa có nhiều người thực hiện. Bản thân mình rất quan tâm đến lĩnh vực tôn giáo của Hàn Quốc, đặc biệt là Tin Lành nên mình rất mong đợi đề tài của Như sớm được hoàn thành. Chúc Như đạt điểm cao nhé !


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Giangthithuyhuyen đã offline
 #6  
Trinhngochan
27/10/2018 2:09:05 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 5/9/2018
Bài viết: 26
Đến từ: Văn hóa xã hội - khoa Hàn quốc học - đhkhxh&nv

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như. Mình nghĩ khi muốn tìm hiểu kĩ về một quốc gia nào, việc nghiên cứu về tôn giáo của quốc gia đó sẽ rất quan trọng và hữu ích bởi tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến mọi mặt trong đời sống xã hội con người. Đặc biệt là Hàn Quốc được xem như trung tâm của đạo Tin Lành ở phương Đông bởi đạo Tin Lành du nhập vào Hàn Quốc có phần sớm hơn các nước phương Đông khác và số lượng tín đồ của Đạo rất đông. Nhìn chung mình thấy bạn đã trình bày khá tốt nội dung cho từng mục song mình muốn góp ý một chút về phần lịch sử nghiên cứu. Mình nghĩ vấn đề này cũng đã được nghiên cứu và khai thác khá nhiều ở các nước phương Tây nên nếu bổ sung thêm những tài liệu, công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh về vấn đề này thì phần lịch sử nghiên cứu của bạn sẽ bao quát , toàn diện hơn đó. Chúc bạn hoàn thành bài nghiên cứu thật tốt nha.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Trinhngochan đã offline
 #7  
cucthuthu1998
27/10/2018 8:44:02 PM
cucthuthu1998

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 27
Đến từ: TPHCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Như! Mình đã đọc qua bài viết của bạn. Mình cảm thấy tôn giáo là yếu tố quan trọng đến mức nếu có thể hiểu rõ về tôn giáo thì mọi sự hình thành và thay đổi trong xã hội hay con người Hàn Quốc đều có thể lí giải một cách hợp lý được. Tuy nhiên theo mình thấy , đây là một vấn đề đã được nghiên cứu quá nhiều nên có thể sẽ gây khó khăn cho bạn trong việc khai thác nó ở một phương diện mới.
Đề tài của bạn cũng là một nguồn thông tin bổ ích đối với vấn đề mà mình đang nghiên cứu , mình chỉ hi vọng bạn có thể tìm ra được tính mới của đề tài - phương diện mà vẫn chưa được làm hoặc làm chưa rõ. Chúc Như hoàn thành bài thật tốt và đạt điểm cao nha!


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
cucthuthu1998 đã offline
 #8  
duongthuytrang
27/10/2018 11:08:11 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: Lớp Văn Hóa- Xã Hội - Khoa Hàn Quốc học - KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như! mình đã đọc bài của bạn và theo mình tôn giáo luôn là một trong những vấn đề trọng yếu và căn cốt của Xã hội. Và hiệ nay, vấn đề tôn giáo lại rất nổi bậc trong các bộ phim Hàn quốc nên chắc hẳn đề tài của bạn sẽ vô cùng có ích và thực tế. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một vấn đề quá mới nên Như hãy khai thác theo một hướng mới với góc độ riêng ( ví dụ góc nhìn văn hóa, góc nhìn tư tưởng...) thì sẽ tạo giá trị cao hơn cho công trình. Mình thấy mọi phần của bạn đã khá chỉnh chu và tài liệu thì vô cùng phong phú cũng như chi tiết, cụ thể.
Chúc Như có thể đạt điểm cao trong công trình của mình nè:))


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duongthuytrang đã offline
 #9  
ginnyklee
28/10/2018 12:03:40 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 21
Đến từ: Lớp Văn hóa - Xã hội, khoa Hàn Quốc Học, trường Đạ

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như, mình đã đọc qua đề tài của bạn. Mình thấy bạn viết rất kĩ càng, chỉn chu đặc biệt là phần Lịch sử vấn đề. Mình thật sự không có ý kiến gì về dàn bài của bạn cho đến giờ luôn =))) Mình chỉ mong một điều là khi Như triển khai vấn đề sẽ viết thật rõ ràng phần nguyên nhân đạo Tin Lành phát triển, không chỉ ở góc độ ở đạo Tin Lành mà còn ở góc độ các đạo đang tồn tại (đặc biệt là Nho giáo đang rất phát triển) lúc bấy giờ. Hẳn ngoài những ưu điểm vượt trội của đạo Tin Lành thì trong nội bộ các đạo còn lại kia đã xuất hiện những lí do đặc biệt nào đó để bị đào thải và thay thế như vậy.
Mình rất chờ mong sản phẩm cuối cùng sau khi hoàn thành của Như. Chúc Như thành công với đề tài này nha ^^

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ginnyklee đã offline
 #10  
nguyenthuthao
28/10/2018 3:14:50 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 18/9/2018
Bài viết: 29
Đến từ: Lớp Văn hoá Xã hội-khoa Hàn Quốc học-trường ĐH Kho

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như, mình vừa đọc qua bài của bạn, mình thấy bạn rất đầu tư, cẩn thận trong quá trình làm nên mọi thứ hầu như đều rất đầy đủ và chỉn chu. Mình thấy phần danh mục tài liệu tham khảo bạn có liệt kê một số tài liệu tiếng anh, mình nghĩ bạn có thể Tổng hợp những tài liệu này đưa vào phần lịch sử nghiên cứu thì sẽ hoàn thiện hơn đó. Và bạn cũng có thể so sánh đạo Tin lành ở Hàn Quốc với các nước khác là làm nổi bật sự phát triển mạnh mẽ cũng như ảnh hưởng to lớn của tôn giáo này tại Hàn Quốc. Đây là một số ý kiến cá nhân của mình, mong sẽ giúp ích được phần nào cho Như. Chúc Như thành công và đạt điểm cao nhé!
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyenthuthao đã offline
 #11  
pearl0101
31/10/2018 12:20:39 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 1/9/2018
Bài viết: 28
Đến từ: VHXH-khoa Hàn Quốc học-ĐHKHXHNV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào bạn, đề tài của bạn là một đề tài khá hấp dẫn và thú vị. Bạn đang làm khá tốt bài nghiên cưu của mình. Tuy nhiên nếu bạn có thể so sánh tầm ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với Hàn Quốc và Việt Nam thì đề tài nghiên cứu của bạn sẽ sâu sắc hơn nhiều đấy. Hi vọng góp ý của mình có thể giúp ích được cho bạn. Chúc bạn hoàn thành bài nghiên cứu thật tốt.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
pearl0101 đã offline
 #12  
kimquyen
31/10/2018 1:38:06 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 32
Đến từ: VHXH-HQH

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như, xém trùng đề tài. gần đây mình khá quan tâm đến đạo tin lành và những hoạt động truyền bá đạo Tin lành của các mục sư và tín đồ đạo Tin lành ở VN. nên mình mong bạn có thể hướng đề tài này rộng hơn một xíu so với những nghiên cứu thường thấy. chúc bạn hoàn thành tốt bài nc này.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
kimquyen đã offline
 #13  
hanquochoc
31/10/2018 2:00:54 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 30
Đến từ: Văn hóa xã hội Khoa Hàn Quốc Học Trường Đại học Kh

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như, chủ đề về tôn giáo không phải là một chủ đề mới nhưng luôn được quan tâm và khá là phổ biến. Mình thấy bạn đã làm phần đề cương khá kĩ lưỡng và chỉnh chu tuy nhiên mình xin góp ý bạn nên mở rộng,liên hệ với cả các nước phương Tây để nổi bật hơn và thấy rõ nét hơn sự phát triển của đạo tin lành ở Hàn Quốc. Chúc bạn thành công với đề tài này nhé
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hanquochoc đã offline
 #14  
Khách
31/10/2018 3:45:54 PM
Thành viên không chính thức

Cấp bậc: KHÁCH

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 47
Đến từ: World of bits

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

<< Bài viết đang chờ duyệt để hiển thị >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Khách hiện đang online
 #15  
vothithanhvy
31/10/2018 8:32:13 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 25/9/2018
Bài viết: 35
Đến từ: VHXH- khoa Hàn Quốc học- trường ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

Chào Như

Mình cảm thấy bài nghiên cứu của bạn rất chỉnh chu và có đầu tư. Tuy nhiên theo như mình được biết thì đề tài này không quá mới mẻ. Nếu như Như có thể làm thêm một vài chương thể hiện được tính mới của đề tài thì tốt hơn.

Chúc Như sớm hoàn thành bài nghiên cứu và đạt điểm cao.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
vothithanhvy đã offline
 #16  
lehienthuc.toro
31/10/2018 10:48:09 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 1/9/2018
Bài viết: 29
Đến từ: Văn hoá xã hội - Hàn Quốc học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

Chào Như,

Tôn giáo và tín ngưỡng giúp chúng ta hiểu thêm rất nhiều về tư tưởng của người dân và văn hóa của một quốc gia. Mình vốn không hiểu rõ lắm về đạo Tin Lành, đạo Tin Lành ở Hàn Quốc thì lại càng không, cho nên mình cảm thấy rất hứng thú và mong chờ đọc bài nghiên cứu hoàn chỉnh của bạn để có thêm những hiểu biết và kiến thức về tôn giáo khá phổ biến này.

Mình cũng có 1 góp ý nhỏ là ở phần Bố cục, Chương 1, bạn nên xem lại câu “phần này đề cập đến các khái niệm chung chung của tôn giáo, đạo Tin lành” một chút nhé, mình thấy “các khái niệm chung chung” không phù hợp lắm đối với một bài nghiên cứu.

Chúc bạn hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của này của mình.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
lehienthuc.toro đã offline
 #17  
jinyeon601
31/10/2018 11:02:37 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 3/9/2018
Bài viết: 28
Đến từ: Văn hóa xã hội-Hàn Quốc học-Khoa học Xã hội và Nhâ

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Như, mình đã đọc bài nghiên cứu của bạn mình thấy đây không phải đề tài mới nhưng bạn khá chỉn chu đầu tư cho nội dung lẫn trình bày cho bài nghiên cứu của mình. Mình chưa từng tìm hiểu về đạo Tin Lành cũng như không có hứng thú mấy nhưng qua bài nghiên cứu của bạn mình bắt đầu muốn tìm hiểu về tôn giáo. Mình rất mong đợi bài hoàn chỉnh của bạn.
Cám ơn và chúc Như đạt điểm cao nhé!


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
jinyeon601 đã offline
 #18  
tranngocthien
31/10/2018 11:32:09 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 3/9/2018
Bài viết: 31
Đến từ: VHXH 2016 - Khoa Hàn Quốc học - KHXHNV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Như, mình đã đọc qua bài nghiên cứu của bạn và cảm thấy chủ đề này khá thú vị. Bên cạnh đó, mình cũng muốn góp thêm một ý nhỏ đó là bạn nên kiếm thêm tài liệu tiếng Anh trong phần lịch sử nghiên cứu thì bài sẽ càng đầy đủ hơn. Hi vọng Như sẽ làm bài nghiên cứu thật tốt và đạt điểm cao nhé!
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
tranngocthien đã offline
 #19  
rysoo
19/11/2018 11:30:54 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 29
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - Trường Khoa học Xã hội và Nh

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
rysoo đã offline
 #20  
Trả lời nhanh
 
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang 1 / 2 1 2 > >>
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Phương pháp nghiên cứu Khu vực học Hàn Quốc học » (Trương Huỳnh Như) Sự phát triển của đạo Tin lành ở Hàn Quốc thế kỉ XX
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn có thể gửi bài viết mới
Bạn có thể trả lời bài viết
Bạn có thể xóa bài viết của bạn
Bạn có thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn có thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 12:45 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do