Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » [Đọc 4- Bài tập cá nhân 1] Điểm khác biệt trong tính cách của người Hàn Quốc và người Việt Nam
[Đọc 4- Bài tập cá nhân 1] Điểm khác biệt trong tính cách của người Hàn Quốc và người Việt Nam  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
ngocvy18396
4/3/2016 6:28:21 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2- khoa Hàn Quốc Học- trường đại học Khoa học

Đánh giá: [24]
Được Cảm ơn: 2 lần
Dưới đây là bài viết về “Điểm khác biệt trong tính cách của người Hàn Quốc và người Việt Nam” dưới gốc nhìn của một người Hàn có nickname là Suncheong được đăng tải trên trang Daum chuyên mục Blog.

한국인과 베트남인 성격차이점

현재 한국과 베트남의 관계가 점점 가깝게 되는 이유는 한국과 베트남이 같은 아시아 사람들이고 문화, 역사, 사회의 분야에서 보면 같은 점도 많이 있기 때문이다. 그래서 나라가 지금까지 경제적인 관계를 맺고 한국인들이 베트남에 가서 공장을 세우고 베트남 근로자들이 한국에 와서 일하고 많은 베트남 여자들이 한국 남자와 결혼하고 한국에서 거주하고 있다. 서로 비슷한 점이 있어 이런 교류들이 생겼지만 관계를 맺게 되면서 여러 문제들도 생기고 있다. 이유는 한국인 성격과 베트남인 성격의 차이점 때문이다. 서로의 차이점을 알아야 문제들이 생기지 않은데 대부분 사람들이 문제에 대해 미리 파악하지 않고 있다가, 문제가 생기고 나서야 당황스러워하면서 문제해결방법을 찾게 되고 결국 관계가 깨지는 경우가 적지 않다. 근본적으로 문제들이 생기는 것을 막고 해결하고 싶다면 민족의 성격의 차이점을 알아야 좋은 관계를 맺고 유지할 있을 것으로 생각되어 필자의 관점에서 베트남인과 한국인의 성격의 차이점을 기술해보고자 한다.

Điểm khác biệt trong tích cách của người Hàn Quốc và người Việt Nam

Lý do mà mối quan hệ của Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng khắng khít là vì Việt Nam và Hàn Quốc đều là người Châu Á và khi nhìn ở gốc độ văn hoá, lịch sử, xã hội thì có nhiều điểm tương đồng. Vì thế, cho đến hiện nay, hai nước đã thiết lập mối quan hệ kinh tế, người Hàn Quốc đến Việt Nam xây dựng nhà máy, người lao động Việt Nam đến Hàn Quốc làm việc, và cũng có nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Hàn Quốc đang cư trú ở Hàn Quốc. Vì hai nước có nhiều điểm tương đồng nhau nên có những hình thức giao lưu như vậy, nhưng, trong khi thiết lập mối quan hệ giữa hai nước thì đồng thời song song cũng nảy sinh các vấn đề. Lý do nằm ở sự khác biệt trong tính cách của người Hàn Quốc và người Việt Nam. Cả hai nước phải hiểu rõ những điểm khác biệt này thì các vấn đề mới không phát sinh, đa số mọi người không nắm bắt trước được vấn đề nên khi có vấn đề xảy ra thì rất bối rối và cố tìm cách giải quyết, có không ít trường hợp có kết cục mối quan hệ bị đỗ vỡ.. Về cơ bản, nếu muốn ngăn chặn và giải quyết các vấn đề nảy sinh thì phải hiểu rõ điểm khác biệt trong tính cách của hai dân tộc, như thế thì mới có thể thiết lập và duy trì được mối quan hệ tốt đẹp của hai nước. Tác giả sẽ trình bày sự khác biệt trong tích cách của người Hàn Quốc và người Việt Nam theo quan điểm của mình.

첫째, 한국 사람은 순종을 요구하는데 베트남 사람은 설명을 원한다. 대부분 한국사람은 베트남사람이 다른 사람의 말을 듣지 않고 인도해주는 사람의 말을 따라 하지 않으며 남편이나 시어머니를 순종하지 않아 불만을 갖게 된다. 한국사람에게는 순종이 아주 중요해서 순종해야 같이 있고, 같이 있고, 좋은 면을 보여 준다. 베트남 사람은 한국사람이 설명 없이 명령만 하고 명령할 때도 화나는 목소리로 하는 것이 불만이다. 베트남 사람은 자존심이 아주 강한 편이다. 그래서 자존심을 존중해주면 모든 것들을 따라 준다. 명령하기 전에 설명을 하고 화내지 않은 목소리로 대화를 요구하면 따라 주는 것이다.

Đầu tiên, trong khi người Hàn Quốc đòi hỏi sự phục tùng thì người Việt Nam mong muốn sự giải thích. Đa số người Hàn Quốc không vừa lòng người Việt Nam ở chỗ người Việt Nam không lắng nghe người khác, không làm theo lời của người chỉ đạo mình và cũng không vâng lời chồng và mẹ chồng. Đối với người Hàn Quốc, sự phục tùng rất quan trọng, phải phục tùng thì mới có thể làm việc chung, mới có thể chung sống chung, phục tùng được người Hàn Quốc nhìn nhận là một mặt tốt. Người Việt Nam không vừa lòng người Hàn Quốc ở chỗ chỉ đưa ra mệnh lệnh mà không nêu lí do, và mỗi khi ra lệnh thì ra lệnh bằng giọng nói giận dữ. Người Việt Nam là người có lòng tự trọng cao. Vì thế nếu tôn trọng họ thì họ sẽ vâng phục làm theo tất cả mọi việc. Nếu như giải thích trước khi đưa ra mệnh lệnh và đừng nói lớn tiếng thì họ sẽ lảm theo thôi.

한국에 온지 5 베트남 이주노동자 전티투언씨가 이런 일을 겪었다. 전티투언씨는 3 전에 구미시 황상동 공장에서 열심히 일했다. 1 동안 회사에서 열심히 일하고 같이 일하는 모든 사람들과 관계를 하는데 어느 날에 회사의 사장과 문제가 생겨서 회사를 떠났다. 때는 설날 첫째 날이었다. 쉬는 날이니까 그날 하루 전에 동생이 대구에서 전티투언씨를 만나러 왔다. 기숙사에서 같이 잠을 자고 다음날에 같이 놀러 가기로 했는데 아침 8시에 회사의 사장이 전티투언씨를 깨우면서빨리 일어나, 오늘도 일해야 라고 했다. 전티투언씨는 너무 당황스러워서 사장에게오늘 쉬는 날이고 동생도 왔기 때문에 내일 하면 안되나요?”라고 물었다. 그러자 사장이 소리로안돼, 빨리 준비하고 일해야 , 한국에 놀러 왔어?”라면서 계속 화내면서 상스러운 욕까지 했다. 전티투언씨는 동생 앞에서 이런 일을 당하자, 너무 부끄럽기도 하고, 좋게 부탁해야할 당사자인 사장이 욕을 쏟아 붓자, 일을 하지 않고 이튿날 회사를 떠났다.

Chị Trần Thị Thương – một người Việt Nam lao động nhập cư đến Hàn Quốc được 5 năm đã mắc phải trường hợp như vậy. Chị Trần Thị Thương làm việc chăm chỉ ở nhà máy “Gumeesi Hwang Sang Dung” 3 năm trước. Trong suốt một năm chị đã làm việc chăm chỉ và có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, nhưng một ngày kia chị rời khỏi công ty khi nảy sinh vấn đề với giám đốc. Khi đó là ngày mùng 1 tết, vì là ngày nghỉ nên một người em của chị Thương đã đến Daegu thăm chị trước đó một ngày. Hai chị em đã quyết định là ngủ ở kí túc xá một đêm và hôm sau cùng nhau đi chơi nhưng 8 giờ sáng hôm ấy giám đốc đã đánh thức chị Thương dậy: “Dậy nhanh, ngày hôm nay cũng phải làm việc”. Chị Thuỷ rất là bàng hoàng: “Hôm nay là ngày nghỉ và em tôi đã đến chơi, ngày mai mới đi làm không được sao giám đốc?” Nhưng mà giám đốc nói lớn tiếng: “Không được, cô phải chuẩn bị nhanh và đi làm, cô đến Hàn Quốc để chơi sao?” vừa nói ông vừa tức giận la mắng sỗ sàng. Chị Thương mắc phải chuyện này ở trước mặt em mình nên rất xấu hổ, giám đốc- người mà lẽ ra phải nhờ vả một cách khéo léo lại la lắng sỗ sàng, hôm ấy chị không đi làm và ngày hôm sau đã nghỉ việc tại công ty.

둘째, 한국 사람은 시간을 지키는 것을 중요하게 생각하는데 베트남 사람은 아직 시간을 지키는 것이 습관이 되지 못했다. 이것은 베트남이 아직 농업국가이기 때문이다. 한국이 베트남보다 발전하고 회사생활이 사람의 인격에게 많은 영향을 주었기 때문에 한국 사람은 시간을 지키는 습관을 갖고 있다. 베트남인들은 농경생활에게 아직까지 많은 영향을 받고 있기 때문에 시간개념이 없어서 시간을 지키지 못하는 습관이 있다. 배경들을 이해하고 한국인들이 참을성을 갖고 베트남인들이 좋은 방향으로 시간을 지키는 습관을 배우도록 도와야 한다.

다음과 같이 분야의 GDP 구조(2001-2005) 보면 베트남에서 농업이 아직까지 중요한 위치를 차지하고 있는 것을 있다. 한국에 대부분의 베트남인들은 농촌 지역 출신이다.

Thứ hai, người Hàn Quốc rất xem trọng việc tuân thủ thời gian, trong khi người Việt Nam vẫn chưa hình thành thói quen tuân thủ Việt Nam. Điều này là do Việt Nam vẫn còn là một nước nông nghiệp. So với Việt Nam, Hàn Quốc phát triển hơn, mà đời sống xã hội ảnh hưởng nhiều đến nhận thức của con người nên người Hàn Quốc hình thành thói quen tuân thủ thời gian. Người Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động từ đời sống nông nghiệp nên chưa có khái niệm về thời gian, vì thế mà có thói quen không tuân thủ thời gian. Chúng ta phải giúp cho người Hàn Quốc và người Việt Nam hiểu rõ bối cảnh này, để người Hàn Quốc nhẫn nại hơn và người Việt Nam học được thói quen tuân thủ thời gian theo một chiều hướng tích cực.

Nhìn vào cấu trúc GDP theo từng ngành ở bảng dưới đây có thể thấy nông nghiệp vẫn chiếm một vị trí quan trọng ở Việt Nam. Đại đa số những người Việt Nam sang Hàn Quốc xuất thân ở khu vực nông thôn.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

GDP

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

농업 - 해산

24,53

23,24

23,03

22,54

21,81

20,70

공업건축

36,73

38,13

38,49

39,47

40,21

40,80

가공공업

18,56

19,78

20,58

20,45

20,34

20,70

서비스

38,73

38,63

38,48

37,99

37,98

38,50

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Năm 2004

Năm2005

GDP

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Nông-lâm-ngư nghiệp

24,53

23,24

23,03

22,54

21,81

20,70

Công nghiệp-xây dựng

36,73

38,13

38,49

39,47

40,21

40,80

Công nghiệp chế biến

18,56

19,78

20,58

20,45

20,34

20,70

Dịch vụ

38,73

38,63

38,48

37,99

37,98

38,50

셋째, 한국인은 쉽게 화내지만 빨리 잊어버린다. 그러나 베트남 사람은 화내지 않지만 상대방의 욕하는 말을 빨리 잊어버리지 못하고 마음에 담아둔다. 문제가 생길 대부분 한국인들은 화내면서 큰소리로 욕하지만 그때만 화내고 나중에 자기가 욕했던 말을 잊어버린다. 상대방이 못했으니까 욕을 받는 것이 당연하다고 생각하고 시간이 지나가면 상대방에 대한 불만을 쉽게 잊는다. 그러나 베트남사람은 다르다. 문제가 생길 대화를 원하고 화내도 한국사람처럼 큰소리로 욕하지 않는다. 자기가 상처를 받으면 대화로 풀어 주어야 하는데 그렇게 못하면 마음속에 상처가 오래 남는다. 시간이 지났는데도 혹시 상처가 치료되지 못하고 점점 조금씩 커지게 되면 관계가 깨질 있다.

Thứ ba, người Hàn Quốc dễ nổi nóng nhưng cũng nhanh quên. Người Việt Nam không nổi nóng nhưng không mau quên những lời la mắng của đối phương và giữ những lời ấy lại trong lòng. Khi nảy sinh vấn đề, đa số người Hàn Quốc tức giận và la mắng lớn tiếng nhưng chỉ tức giận ngay lúc đó thôi và sau đó quên sạch những lời la mắng của mình. Người Hàn Quốc nghĩ rằng khi đối phương làm sai thì bị la mắng là điều đương nhiên, sau một thời gian người Hàn Quốc sẽ dễ dàng quên những điều bất mãn về đối phương. Nhưng người Việt Nam thì khác. Khi nảy sinh vấn đề , người Việt Nam dù tức giận và muốn bàn luận cũng không la mắng lớn tiếng như người Hàn Quốc. Hơn nữa, khi bị tổn thương, thì phải giải quyết bằng cuộc trò truyện nhưng người Việt Nam không làm được như thế nên những tổn thương cứ chất chứa trong lòng rất lâu. Nếu thời gian đã trôi qua mà những tổn thương đó vẫn không thể chữa lành và lớn dần lên từng ngày thì lúc đó mối quan hệ có thể bị đổ vỡ.

베트남 이주여성 투항씨의 경우가 안타깝다. 결혼하러 한국에 왔는데 남편과 시어머니랑 이천지방에서 생활한지 3개월만에 가출했다. 한국 말을 몰라서 시어머니가 시키는 대로 못해서 남편과 시어머니에게서 핀잔을 많이 들었다. 남편은 부부관계에 만족하지 투항씨를 폭행하고 폭언도 많이 했다. 투항씨의 남편이내가 와이프를 많이 사랑하는데 와이프가 마음을 모르는지 화가 라고 했다. 그러나 투항씨는무슨 사랑이 그래요? 욕하고 때리고 명령만 하는 남자랑 같이 사는 것을 이상 참을 없어요라고 했다. 결국, 투항씨는 가출했고 불법신분이 되었다. 그들의 가정은 불행한 끝을 맺었고 각자의 마음에 상처만 남았다.

Trường hợp của chị Thu Hằng- người phụ nữ Việt Nam nhập cư thật đáng tiếc. Chị đến Hàn Quốc để kết hôn nhưng chỉ sống cùng chồng và mẹ chồng được 3 tháng rồi bỏ nhà ra đi. Vì không biết tiếng Hàn nên chị không thể làm theo những điều sai bảo của mẹ chổng, do đó chị nghe nhiều lời la mắng từ chồng và mẹ chồng. Khi người chồng không thoả mãn trong quan hệ vợ chồng thì bạo hành và chửi rủa chị rất nhiều. “Tôi nổi giận vì tôi thương vợ như vậy mà tại sao vợ tôi là không hiểu lòng tôi” người chồng nói. Nhưng chị Hằng lên tiếng: “ Tình yêu gì mà như thế? Tôi không thể nào chịu đựng thêm việc sống chung với một người đàn ông chỉ biết chửi mắng, đánh đập và ra lệnh. Kết cục, chị bỏ nhà ra đi và trở thành người cư trú bất hợp pháp. Gia đình của họ đã tạo ra một cái kết bất hạnh và để lại những nổi đau lớn trong lòng mỗi người.

우리가 이런 차이점들을 알아야하는 이유는 서로 좋은 점을 배우고 좋은 점을 없애자는 것이다. 그렇다면 우리가 어디에 가도 있고 어디에 가도 일을 있다. 같은 점이 있는 사람들끼리 서로 협력하고 관계하는 것도 좋지만 자기 부족한 점을 보완해주는 사람을 만난다면 우리 공동체가 완벽하게 되고 우리 관계가 좋은 열매를 맺을 있는 것이다. 대구외국인근로자선교센터 소장 박순종 목사는 한국사람과 베트남사람의 관계에 대해 이렇게 말했다. “한국문화와 베트남문화가 모두 아름답다. 그렇지만 지금 시대에는 모든 사람이 자신의 감정을 정확하게 표현하는 것을 필요로 하는 같다.”

이제 공장에서 한국인과 베트남인이 서로 이해하고 협력해서 같이 일하고. 베트남 여성과 결혼하는 한국 남성들이 행복하게 가능성 유무는 우리 모두의 책임으로 돌아온다

Lý do mà chúng ta phải biết những điểm khác biệt này là để chúng ta cùng học hỏi những điểm tốt và loại bỏ những điểm chưa tốt của nhau. Có như thế thì dù chúng ta có đi đâu cũng có thể sống tốt được, cũng có thể làm việc tốt được. Việc hợp tác và xây dựng mối quan hệ giữa những người có cùng điểm chung với nhau thì tốt nhưng nếu gặp được những người bổ sung cho ta những điểm thiếu sót của bản thân, thì cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện hơn và quan hệ của chúng ta cũng sinh ra kết quả tốt đẹp. Mục sự Park Sun Chung - quản nhiệm trung tâm truyền giáo cho người lao động ngoại quốc ở Daegu nói về mối quan hệ giữa người Hàn Quốc và Việt Nam thế này: “Văn hoá Hàn Quốc và Việt Nam đều rất đẹp, dù thế nhưng ở thời đại này việc tất cả mọi người thể hiện chính xác tình cảm của bản thân mình là cần thiết hơn cả” (Theo mình ý nghĩa của câu này là: tình cảm giữa con người với con người là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ, và đừng nên để sự khác biệt văn hoá làm đổ vỡ mối quan hệ đó (dù văn hoá vốn là tốt đẹp) )

Hiện nay trong nhà máy, người Hàn quốc và người Việt Nam hiểu nhau và hợp tác cùng nhau làm việc. Những người đàn ông(Hàn Quốc) kết hôn với phụ nữ Việt Nam có hạnh phúc hay không là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Nguồn: http://blog.daum.net/_blog/photoList.do?blogid=0LKui&navi=1&scroll=no&btype=1&totalcnt=99<< Sửa đổi bởi: ngocvy18396 -- 4/3/2016 10:40:20 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ngocvy18396 đã offline
 #1  
Những thành viên sau đã cảm ơn ngocvy18396 vì bài viết hữu ích này:
Thuongdoan
4/3/2016 9:12:15 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 27
Đến từ: Hàn 2- khoa Hàn Quốc Học- trường đại học Khoa học

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
cám ơn Vy về bài viết, có điều font chữ tiếng Hàn sao rối quá đọc khó quá Vy ơi
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Thuongdoan đã offline
 #2  
vuhathanhhuong
4/3/2016 10:25:03 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/3/2015
Bài viết: 34
Đến từ: HÀN 1-HÀN QUỐC HỌC- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [24]

Cảm ơn: 7 lần
Được Cảm ơn: 4 lần
"Lý do mà mối quan hệ của Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng khắng khít là vì Việt Nam và Hàn Quốc đều là người Đông Nam Á " 현재 한국과 베트남의 관계가 점점 가깝게 되는 이유는 한국과 베트남이 같은 아시아 사람들이고
Vy ơi hình như có sự nhầm lẫn nhỏ. Việt Nam thì là quốc gia khu vực Đông Nam Á nhưng Hàn Quốc không phải Đông Nam Á ^^. Sửa lại là Châu Á thì đúng hơn phải không Vy? ^^


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
vuhathanhhuong đã offline
 #3  
ngocvy18396
4/3/2016 10:47:30 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2- khoa Hàn Quốc Học- trường đại học Khoa học

Đánh giá: [24]
Được Cảm ơn: 2 lần
@Đoan ơi: pà cám ơn tui nên tui nói ko có gì nha:)), lần sau tui sẽ chú ý font chữ
@Hương ơi Vy cám ơn, Vy sửa rồi nha{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ngocvy18396 đã offline
 #4  
trinhhiep
8/3/2016 1:56:39 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 30
Đến từ: HQ2 - Hàn Quốc học - Đh KHXHNV HCM

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 3 lần
Bài viết này rất hay. Trong tương lai nếu như có cơ hội hợp tác với người Hàn thì đây sẽ là những kinh nghiệm bổ ích!
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
trinhhiep đã offline
 #5  
Lee Yoon
8/3/2016 9:22:12 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 49
Đến từ: HQ1- khóa 2014-2018- khoa Hàn Quốc học- Đại học Kh

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 6 lần
ngocvy18396 đã viết:

둘째, 한국 사람은 시간을 지키는 것을 중요하게 생각하는데 베트남 사람은 아직 시간을 지키는 것이 습관이 되지 못했다.

Thứ hai, người Hàn Quốc rất xem trọng việc tuân thủ thời gian, trong khi người Việt Nam vẫn chưa hình thành thói quen tuân thủ Việt Nam.


Hi Vy, Cảm ơn về bài viết của bạn. bài của bạn dịch rất trôi chảy và dể hiểu. ở câu trên đây mình nghĩ có lẽ do đánh máy nhanh quá nên câu dịch hơi kì thì phải. đáng lẽ ra phải là: " Thứ hai, người Hàn Quốc rất xem trọng việc tuân thủ thời gian, trong khi người Việt Nam vẫn chưa hình thành thói quen này".
chúc bạn học tốt

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Lee Yoon đã offline
 #6  
duonggiatieuxu1209
9/3/2016 10:30:03 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Bài viết của bạn khá trôi chảy nhưng lần sau bạn nên lưu ý cỡ chữ để tránh rối mắt khi đọc nha. Cảm ơn bài dịch hữu ích của bạn nha
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #7  
nayoen1996
10/3/2016 6:18:06 PM
Tô Minh Thư- Hàn 1-14


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Hàn 1-2014 Khoa Hàn Quốc Học ,KHXH và NV

Đánh giá: [19]
Được Cảm ơn: 7 lần
Cảm ơn Vy Vy đã dịch bài này nha. Bài dịch đọc rất mượn và dễ hiểu. Tuy nhiên Vy nên để hai chữ tách ra nhau thì bài văn đọc sẽ không rời rạc và dễ dàng đọc hơn. Và chỉnh lại cỡ chữ để tránh mắt bị nhầm. Đó cũng là ý riêng của mình thôi.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nayoen1996 đã offline
 #8  
ly247
21/4/2016 11:55:11 PM


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Lớp Hàn 1 - Khoa Hàn Quốc học - ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
cá nhân mình thì mình không đồng ý với sự khác biệt thứ 2 tức là nói người Hàn Quốc đúng giờ còn người Việt Nam thì không vì theo những gì mình thấy thì ở ngoài đời thì không phải người Hàn Quốc nào cũng đúng giờ, đôi khi họ còn trễ nải hơn người Việt Nam.
cảm ơn bạn vì bài viết này nhé. bạn dịch ngắn gọn dễ hiểu lắm. mình có góp ý là chữ Hàn khít nhau quá đọc hơi bị mỏi mắt :(


<< Sửa đổi bởi: ly247 -- 22/4/2016 9:16:33 AM >>
---------------------------------
니니.
960724.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ly247 đã offline