Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » [Đọc 4-bài tập cá nhân 2]TÌM HIỂU SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGƯỜI ĂN CAY GIỎI VÀ NGƯỜI KHÔNG ĂN ĐƯỢC CAY....
Trang 1 / 2 1 2 > >>
[Đọc 4-bài tập cá nhân 2]TÌM HIỂU SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGƯỜI ĂN CAY GIỎI VÀ NGƯỜI KHÔNG ĂN ĐƯỢC CAY....  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
thaihoang020696
26/3/2016 1:55:49 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2(2014)-Hàn Quốc học-ĐH KHXHNV

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 1 lần

매운 음식 잘 먹는 사람과 못 먹는 사람의 차이 알고보니…

매운맛의 이모저모

'한국인이라면 매운맛'이라는 말이 있다. 국내 다양한 매운 음식이 있듯 매운맛을 즐기는 행태도 가지각색이다. 스트레스를 해소하기 위해 매운맛을 찾기도 하고 일부러 더 매운 음식을 먹어 쾌감을 즐기기도 한다. 심지어는 다이어트에 효과가 있다며 먹기도 한다. 반면 아예 매운맛을 입에도 못 대는 사람도 있다. 매운맛의 성분은 무엇인지, 매운맛이 중독성이 있다는 이유는 무엇인지, 매운맛을 잘 먹거나 못 먹는 이유는 무엇인지 등 매운맛의 이모저모에 대해 알아본다.

◇캡사이신·알리신·피페린·시니그린

매운맛을 내는 성분엔 대표적으로 네 가지가 있다. 우선 캡사이신이다. 캡사이신은 주로 고추에 들어 있는 식물 영양소다. 교감 신경을 활성시켜 신진대사를 활발하게 해 주고 엔도르핀을 분비해 스트레스 해소에도 효과적이다. 캡사이신 농도는 스코빌 지수로 측정할 수 있는데 이 기준에 따르면 피망은 0 스코빌, 청양고추가 1만 스코빌, 타바스코는 3만~5만 스코빌이다.

다음은 알리신이다. 알리신은 마늘과 양파에 들어 있는 매운맛 성분이다. 강력한 살균 및 항균 작용으로 각종 세균성 질환에 효과적이고 혈액순환뿐 아니라 소화도 돕는다. 하지만 이 성분은 피부나 위 점막을 자극하므로 위가 약한 사람은 피해야 한다. 피페린도 매운맛을 내는 성분이다. 후추의 짜릿한 매운맛을 내는 성분인데 이는 위액 분비를 촉진하고 위나 장 속 가스를 제거하는 역할을 한다. 몸에서 지방 세포 형성을 막아 주는 효과가 있다고 알려졌다. 이외에도 겨자나 고추냉이를 먹을 때 코를 톡 쏘는 알싸한 매운맛을 내는 시니그린도 매운맛의 주요 성분 중 하나다.

◇중독성 있는 매운맛…못 먹는 이유는 '민감성' 때문

매운맛을 좋아하는 사람들의 대부분은 스트레스 해소를 위해 매운맛을 찾는다. 이는 매운맛의 중독성 때문이다. 매운 음식을 먹을 땐 뇌에서 통증을 완화하는 호르몬인 엔도르핀이 분비된다. 엔도르핀이 분비되면 쾌감을 느끼므로 스트레스 해소에 도움이 된다. 하지만 이런 반응이 반복되면 스트레스를 받았을 때 매운맛 없인 허전하거나 무기력한 느낌이 드는 등 중독 증상의 일종이 나타나기도 한다. 동시에 뇌 속에 있던 매운맛의 경험이 자꾸 매운맛을 먹도록 명령한다. 그래도 매운맛의 중독성은 몸에 해가 되지 않는 선에선 즐겨도 무방하다.

그렇다면 매운 음식을 잘 먹는 사람과 못 먹는 사람의 차이는 무엇일까? 바로 민감성의 차이다. 맛, 온도 등에 민감한 사람은 매운 음식에 더 민감하게 반응하는 것이다. 또 다른 이유는 바로 '생각', 즉 먹는 사람의 마음가짐이다. '내가 이 매운 음식을 먹으면 속이 쓰릴까?', '매운 음식을 잘 먹을 수 있을까?'라고 생각하면 실제로 속이 쓰리고 매운 음식을 잘 못 먹을 수 있다. 이는 매운맛이 통증의 일종이므로 생각이 몸에 작용하는 부분이 비교적 크게 나타나기 때문이다.

◇캡사이신이 지방 태우지만 식사량 조절 없인 다이어트 효과 없어

매운 음식을 먹으면 얼굴이 빨개지는 이유도 있다. 캡사이신 성분 때문이다. 캡사이신은 휘발성이 있어 화끈한 느낌을 주고 혈관을 확장해 피가 몰리게 한다. 또 열을 발생하는 카테콜아민이라는 호르몬 분비를 자극한다. 그러므로 매운 음식을 먹으면 체온이 높아지면서 얼굴이 빨갛게 달아오르는 것이다. 특히 안면홍조가 있거나 피부가 민감한 사람은 매운 음식을 먹은 후 이런 증상이 더 심하게 나타날 수 있다.

이외에도 캡사이신은 지방을 태우는 작용을 하기도 한다. 이는 대사작용을 활발하게 하기 때문이다. 따라서 매운맛을 통해 어느 정도의 다이어트 효과를 볼 수 있겠지만 이는 어디까지나 같은 양의 식사를 할 경우에만 해당한다. 매운맛이 오히려 식욕을 자극해 식사량이 늘어난다면 다이어트에 전혀 효과가 없다.

Link:

http://health.chosun.com/site/data/html_dir/2016/03/17/2016031702623.html


Bài dịch

TÌM HIỂU SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGƯỜI ĂN CAY GIỎI VÀ NGƯỜI KHÔNG ĂN ĐƯỢC CAY....

Nhiều mặt của vị cay:

Có câu nói rằng “là người Hàn Quốc thì phải biết vị cay”. Giống như thức ăn cay có mặt đa dạng trên cả nước, cách thưởng thức vị cay cũng muôn màu muôn vẻ. Có người tìm đến đồ ăn cay để giải tỏa stress và cố ý ăn đồ cay hơn nữa nhằm tận hưởng cảm giác thích thú. Thậm chí có người ăn cay vì có hiệu quả trong việc ăn kiêng. Trái lại có người ngay từ đầu đã không thể chạm môi vào vị cay. Hãy tìm hiểu về các mặt của vị cay như thành phần tạo nên vị cay là gì, lý do vị cay có tính gây nghiện và tại sao có người ăn cay giỏi và có người không ăn được cay.

*CAPSAICIN,ALLICIN,PIPERINE VÀ SINIGRIN

Trong thành phần tạo nên vị cay có 4 loại là đại diện tiêu biểu. Đầu tiên là Capsaicin. Capsaicin là chất dinh dưỡng chủ yếu có trong ớt. Nó giúp đẩy mạnh hoạt động của thần kinh giao cảm đồng thời giúp thúc đẩy nhanh sự tuần hoàn trao đổi chất và cũng có hiệu quả trong việc giải tỏa stress nhờ bài tiết ra chất endorphin. Nồng độ capsaicin có thể được đo lường theo chỉ số độ cay scoville, nếu theo tiêu chuẩn này thì ớt tây ở 0 scoville, ớt Cheongyang 10000 scoville và ớt Tabasco là 30000~50000 scoville.

Tiếp sau đó là Allicin. Allicin là thành phần tham gia tạo vị cay trong tỏi và hành tây. Allicin có tính hiệu quả ở những bệnh do vi khuẩn nhờ tác dụng sát khuẩn và kháng khuẩn mạnh, và giúp ích cho không chỉ tuần hoàn máu mà còn cho tiêu hóa. Nhưng do thành phần này có tính kích ứng với da hay niêm mạc dạ dày nên những người dạ dày yếu phải tránh. Piperine cũng là thành phần tạo nên vị cay. Nó là thành phần tạo nên vị cay the the cho tiêu, nó thúc đẩy tiết dịch vị và đóng cai trò quan trọng trong việc tiêu trừ khí ứ trong dạ dày và ruột (tì vị). Được biết rằng có hiệu quả hạn chế sự hình thành tế bào mỡ trong cơ thể. Ngoài điều đó ra Sinigrin- chất tạo nên vị cay xộc mạnh lên mũi khi ăn rau cải sống hay mù tạt- cũng là một trong những thành phần chủ yếu của vị cay.

*VỊ CAY CÓ TÍNH GÂY NGHIỆN...... KHÔNG ĂN ĐƯỢC CAY BỞI TÍNH MẪN CẢM

Đại đa số người thích ăn cay tìm đến vị cay nhằm giải tỏa stress. Đó là bởi vì tính gây nghiện của vị cay. Khi ăn cay Endorphin-hóc môn giúp làm giảm đau ở não bộ sẽ tiết ra. Endorphin được tiết ra sẽ giúp đỡ cho việc giải tỏa stress do mang lại cảm giác thoải mái. Nhưng nếu phản ứng này được lặp đi lặp lại thì khi bị stress nếu không có vị cay sẽ xuất hiện một loại triệu chứng nghiện như là cảm giác trống trải hoặc cảm giác mất đi sinh lực. Đồng thời những ghi nhớ, kinh nghiệm từng trải qua của vị cay trong não bộ sẽ liên tục ra lệnh cho cơ thể ăn cay. Tuy nhiên sẽ không có gì xảy ra dù có cố ý ăn cay bởi mặt tốt là tính gây nghiện của vị cay không gây hại cho cơ thể.

Vậy thì sự khác nhau giữa người ăn cay giỏi và người không ăn được cay là gì? Chính xác là do sự khác nhau của tính mẫn cảm. Những người mẫn cảm với vị, nhiệt độ sẽ có phản ứng mẫn cảm hơn đối với thức ăn cay. Lý do khác nữa chính là ‘suy nghĩ’, tức là trạng thái tinh thần của người ăn. Nếu suy nghĩ rằng ‘liệu mình có bị xót bụng khi ăn thức ăn cay hay không?’, ‘liệu có thể ăn được cay không?’ thì thực tế sẽ bị xót bụng và không thể ăn được đồ cay. Điều này xảy ra bởi vì suy nghĩ sẽ tác động tương đối mạnh vào cơ thể, rằng vị cay như một sự đau nhức.

*TUY CAPSAICIN ĐỐT CHÁY MỠ THỪA NHƯNG CHẾ ĐỘ ĂN KIÊNG KHÔNG CÓ ĐIỀU TIẾT SẼ KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ

Có lý do cho việc mặt trở nên đỏ nếu ăn cay. Là bởi vì thành phần Capsaicin. Capsaicin có tính dễ bay hơi đồng thời mang đến cảm giác nóng và mở rộng huyết quản cùng lúc dồn ép máu. Đồng thời Capsaicin còn kích thích tiết ra hóc môn tên catecholamin- sản sinh ra nhiệt. Vì thế ăn thức ăn cay nhiệt độ cơ thể vừa tăng lên mà mặt cũng sẽ trở nên đỏ bừng. Đặc biệt những người hay đỏ mặt hay da mẫn cảm sau khi ăn thức ăn cay thì triệu chứng như vậy có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra Capsaicin cũng có tác dụng đốt cháy mỡ thừa. Bởi vì nó làm đẩy mạnh tác dụng chuyển hóa. Theo đó, nó có hiệu quả giảm cân ở mức độ nào đó thông qua vị cay nhưng chỉ thích hợp trong trường hợp duy trì bền bỉ lượng ăn giống nhau tới cùng. Vị cay ngược lại sẽ kích thích sự thèm ăn và nếu lượng ăn tăng lên thì không có hiệu quả trong việc ăn kiêng một chút nào.<< Sửa đổi bởi: thaihoang020696 -- 25/4/2016 8:05:09 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
thaihoang020696 đã offline
 #1  
Lee Yoon
26/3/2016 6:32:12 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 49
Đến từ: HQ1- khóa 2014-2018- khoa Hàn Quốc học- Đại học Kh

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 6 lần
thaihoang020696 đã viết:

하지만 이런 반응이 반복되면 스트레스를 받았을 때 매운맛 없인 허전하거나 무기력한 느낌이 드는 등 중독 증상의 일종이 나타나기도 한다 => "Nhưng nếu phản ứng này được lặp đi lặp lại sẽ xuất hiện một loại triệu chứng nghiện như là cảm giác trống trải, thiếu đi vị cay hoặc cảm giác mất đi sinh lực."


Hi Hoàng, cảm ơn về bài viết thú vị của bạn.
theo mình thấy thì câu này nên dịch là "nhưng nếu phản ứng này cứ lặp đi lặp lại thì khi bị stress, nếu không có vị cay thì cơ thể sẽ xuất hiện 1 loại triệu chứng làm chúng ta cảm thấy trống trải hoặc cảm giác như không còn sức lực."


<< Sửa đổi bởi: Lee Yoon -- 26/3/2016 6:37:55 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Lee Yoon đã offline
 #2  
Lee Yoon
26/3/2016 6:49:10 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 49
Đến từ: HQ1- khóa 2014-2018- khoa Hàn Quốc học- Đại học Kh

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 6 lần
Chào Hoàng, mình muốn góp ý thêm 1 chút về đề bài của bạn. Theo mình thì đề bài nên dịch là: “Tìm hiểu điểm khác nhau giữa người ăn cay giỏi và người không thể ăn cay” thì tốt hơn vì nó sẽ làm bật lên sự đối lập ở ngay chính đề bài, gây kích thích người đọc hơn.

Cảm ơn bạn về bài viết thú vị này.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Lee Yoon đã offline
 #3  
thaihoang020696
26/3/2016 8:29:16 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2(2014)-Hàn Quốc học-ĐH KHXHNV

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 1 lần
cảm ơn bạn nhiều nha. Bài gốc của mình có phần đó mà chắc do lỡ bấm xóa mất


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
thaihoang020696 đã offline
 #4  
thaihoang020696
26/3/2016 8:44:02 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2(2014)-Hàn Quốc học-ĐH KHXHNV

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 1 lần
còn về đầu đề, "không thể ăn cay" và "không ăn được cay" đều có nghĩa giống nhau mà. Cá nhân mình thấy viết "không ăn được cay" nó hợp với lời nói thường ngày nên mình để như vậy
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
thaihoang020696 đã offline
 #5  
samng1707
26/3/2016 9:13:11 PM
Nguyễn Bảo Nghi

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 27
Đến từ: Lớp Hàn 2 - Khoa Hàn Quốc học - Trường ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [25]

Cảm ơn: 9 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Hoàng hay ghê, chọn bài có nhiều từ ngữ chuyên ngành mà vẫn có thể dịch suôn như vậy
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
samng1707 đã offline
 #6  
quynhmai038
27/3/2016 6:46:31 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 22
Đến từ: Lớp Hàn 2-Khoa Hàn Quốc Học- khóa 2014-2018-Trường

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
Câu "매운맛이 오히려 식욕을 자극해 식사량이 늘어난다면 다이어트에 전혀 효과가 없다." Hòang dịch là "Vị cay ngược lại sẽ kích thích sự thèm ăn và nếu lượng ăn tăng lên thì hiệu quả trong việc ăn kiêng một chút cũng không có." mình nghĩ nên sửa lại thành "Do vị cay ngược lại kích thích sự thèm ăn nên nếu lượng ăn tăng lên thì hầu như sẽ không mang lại hiệu quả cho việc ăn kiêng của bạn" thì sẽ tốt hơn :)

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
quynhmai038 đã offline
 #7  
nhuquynhha1103
27/3/2016 7:40:10 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: hàn 1-hàn quốc học-đại học khoa học xã hội và nhân

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 2 lần
*VỊ CAY CÓ TÍNH GÂY NGHIỆN...... KHÔNG ĂN ĐƯỢC CAY BỞI TÍNH MẪN CẢMmình góp ý cho câu này chút. có thể dịch là *VỊ CAY CÓ TÍNH GÂY NGHIỆN HAY.... KHÔNG ĂN ĐƯỢC CAY BỞI TÍNH MẪN CẢM* mình thấy vậy hay hơn. chứ bỏ chữ hay đi thì đọc nó cảm giác cụt cụt kì kì{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nhuquynhha1103 đã offline
 #8  
thaihoang020696
27/3/2016 10:15:23 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2(2014)-Hàn Quốc học-ĐH KHXHNV

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 1 lần
bởi vì đoạn đó là nói về hai vấn đề, một là tính gây nghiện của vị cay, hai là lý do có người không ăn được cay nên mình để vậy chứ nội dung vế không có liên quan đến nhau lắm và cũng không có nghĩa đối lập nên từ hay sẽ làm người khác khó hiểu
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
thaihoang020696 đã offline
 #9  
thaihoang020696
27/3/2016 10:20:55 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2(2014)-Hàn Quốc học-ĐH KHXHNV

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 1 lần
còn 2 vế "vị cay kích thích sự thèm ăn" với "nếu lượng ăn tăng lên..." là 2 vế đồng đẳng chứ không phải hai vế nguyên nhân-kết quả nên t thấy để vậy hợp rồi
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
thaihoang020696 đã offline
 #10  
mydungivy
28/3/2016 5:28:41 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: HAFNQUOCHOC1.2014,TRUONG DHKHXH NV TPHCM

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 3 lần
chào bạn,mình có một góp ý như thế này.câu cuối là "không có chút hiệu quả nào trong việc ăn kiêng" sẽ lưu loát hơn.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
mydungivy đã offline
 #11  
duonggiatieuxu1209
29/3/2016 2:48:20 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Theo mình nhớ đọc ở đâu có nghiên cứu rằng ăn cay cũng tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn nhiều thành ra có hại. Dù sao cũng cảm ơn bài dịch của bạn
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #12  
ly247
29/3/2016 9:31:11 PM


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Lớp Hàn 1 - Khoa Hàn Quốc học - ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
mình có góp ý nhỏ là sau khi up bài xong bạn cố gắng sửa bài cho có khoảng cách từng đoạn, bởi theo mình nghĩ nguyên cả 1 bài dính chùm vô vậy đọc rất nhức mắt á ^^ mình thấy có đôi chỗ bạn dịch chưa nghe thuận tai á, đọc thì có thể hiểu ý muốn nói gì nhưng cách diễn đạt còn chưa xuôi ^^ nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn vì bài dịch này, bài này cung cấp cho mình thêm nhiều thông tin hữu ích ^^
---------------------------------
니니.
960724.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ly247 đã offline
 #13  
quynhmai038
10/4/2016 7:42:43 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 22
Đến từ: Lớp Hàn 2-Khoa Hàn Quốc Học- khóa 2014-2018-Trường

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
"식욕을 자극해 식사량이..." chỗ có "해" là viết tắt của "해서" thì theo t thấy 1 vế là nguyên nhân 1 vế là kết quả mà H:)

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
quynhmai038 đã offline
 #14  
duquan
11/4/2016 10:44:18 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1-Hàn Quốc Học- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
Theo như mình được biết thì vị cay sẽ kích thích vị giác của chúng ta làm cho chúng ta có cảm giác ngon miệng hơn khi ăn nhưng nếu ăn nhiều thức ăn có vị cay sẽ không tốt cho cơ thể, nên ăn ở mức độ vừa phải thui. À mà bạn nên chỉnh phong chữ to hơn nữa nha nhỏ quá làm cho người đọc khó nhìn lắm. bài dịch tuy có nhiều thuật ngữ chuyên ngành nhưng bạn dịch khá tốt.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duquan đã offline
 #15  
Thuongdoan
20/4/2016 7:05:11 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 27
Đến từ: Hàn 2- khoa Hàn Quốc Học- trường đại học Khoa học

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
quynhmai038 đã viết:
Câu "매운맛이 오히려 식욕을 자극해 식사량이 늘어난다면 다이어트에 전혀 효과가 없다." Hòang dịch là "Vị cay ngược lại sẽ kích thích sự thèm ăn và nếu lượng ăn tăng lên thì hiệu quả trong việc ăn kiêng một chút cũng không có." mình nghĩ nên sửa lại thành "Do vị cay ngược lại kích thích sự thèm ăn nên nếu lượng ăn tăng lên thì hầu như sẽ không mang lại hiệu quả cho việc ăn kiêng của bạn" thì sẽ tốt hơn :)


tui cũng nghĩ là 2 vế đó đồng đẳng với nhau đó bà :v

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Thuongdoan đã offline
 #16  
quynhmai038
20/4/2016 10:48:31 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 22
Đến từ: Lớp Hàn 2-Khoa Hàn Quốc Học- khóa 2014-2018-Trường

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
"자극해" là "자극해서" nghĩa là vì nên mà bà:((

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
quynhmai038 đã offline
 #17  
ThuHuong_Nguyen96
21/4/2016 9:29:30 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 23
Đến từ: lớp Hàn2 khóa 14-18, Khoa Hàn Quốc học, trươ

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
cảm ơn bạn Hoàng về bài đọc vô cùng hữu ích về việc ăn cay ^^ có những từ ngữ chuyên ngành nhưng bạn dịch rất mượt! mình chỉ góp ý về phông chữ tiếng Hàn thôi, hơi bị nhỏ quá@@ khó đọc cậu ạ!
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ThuHuong_Nguyen96 đã offline
 #18  
oanhle
22/4/2016 10:59:19 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 32
Đến từ: lớp hàn 2-khoa hàn quốc học-ĐHKHXHNV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 3 lần
Bài viết rất hữu ích, dịch cũng trôi chảy nữa , nhưng Hoàng nên sửa lại size chữ nhỏ quá đọc rối mắt quá Hoàng ơi .

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
oanhle đã offline
 #19  
thaihoang020696
25/4/2016 7:49:09 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2(2014)-Hàn Quốc học-ĐH KHXHNV

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 1 lần
cảm ơn các bạn đã đóng góp cho bài viết của mình được hoàn thiện hơn nha


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
thaihoang020696 đã offline
 #20  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang 1 / 2 1 2 > >>
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » [Đọc 4-bài tập cá nhân 2]TÌM HIỂU SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGƯỜI ĂN CAY GIỎI VÀ NGƯỜI KHÔNG ĂN ĐƯỢC CAY....
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 2:44 AM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do