Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn hóa - xã hội » Bài tập cá nhân 2 - Đọc 4 - ( NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC )
Bài tập cá nhân 2 - Đọc 4 - ( NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC )  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
tuyetthuytinh
26/3/2016 11:26:09 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 29
Đến từ: lớp 2- Hàn quốc học- ĐH KHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [0]
한국과 베트남 문화의 비슷한 점과 다른

같은 동양에 있고 유교의 영향을 받았기 때문에 베트남과 한국의 직장문화가 비슷한 점이 많습니다. 감정을 소중히 생각:같은 동양에 있어서 한국인과 베트남사람이 모든 감정이 풍부하고 감정을 나누고 싶어합니다. 그글은 동감을 알고 다른 사람을 ...


1.
비슷한점
같은 동양에 있고 유교의 영향을 받았기 때문에 베트남과 한국의 직장문화가 비슷한 점이 많습니다.
감정을 소중히 생각:같은 동양에 있어서 한국인과 베트남사람이 모든 감정이 풍부하고 감정을 나누고 싶어합니다.그글은 동감을 알고 다른 사람을 존중합니다.감정을 소중히 생각하니까 나라 사람들은 과거를 중요시하고 사회와 공동체에 기여해야 한다는 정신이 있습니다.

체면을 소중히 생각: 한국 사람과 베트남사람들은 자기의 품성을 소중히 생각합니다. 다른 사람에서 신뢰를 받는다는것은 다른 사람이 마음으로 믿는다는 뜻입니다.그들은 특히 처음에 만날 그렇습니다.

근면한 성격: 전쟁 때문에 나라는 심각하게 파괴되었습니다. 나라의 경제 발전을 이루기 위하여 한국인과 베트남사람들은 일을 열심히 하고 지속적으로 배웁니다.윗사람을 존경:유교의 영향을 받아서 윗사람을 존경하고 예의를 잘지킵니다. 또한 그것을 바로 말로 표현합니다.

2. 다른점
일을 하는 속도:한국 사람은 성격이 급합니다. 1962년부터 한국은 공업화를 시작해서 한국인은 열심히 일하고 돈을 버는 것을 중요하게 여기게 되었습니다. 그리고 한국인은 자존심을 가지고 나라의 경제 발전을 위하여 쉬지않고 일을 열심히 했습니다. 게다가 4계절의 변화에 따라 살아가는 방식도 신속하게 바뀌어야 합니다. 신속하고 활발한 것이 한국 사람들의 특징입니다. 한국인은 일을 하기 전에 준비하고 일을 정신적을 집중해서 합니다. 하지만 베트남사람들은 신속하지 않고 천천히 일을 합니다.베트남사람은 보급경제의영향으로 천천히 일을 합니다.

일을 하는 시간: 누구나 한국 사람과 함께 일을 한 적이 있으면 한국사람이 열심히 일하는 것에 감탄합니다.한국사람은 일을 끝내지 않으면 그들은 쉬지 않습니다. 베트남처럼 한국도 예전에 농업 사회였지만 경제가 빨리 발전하면서 베트남 사람들의 성격처럼 일을 천천히 하고 한가한 성격이 아닙니다. 그리고 베트남 사람은 퇴근시간이 되면 집에 돌아갑니다. 만약에 야근을 하면 돈을 더 받아야 합니다.

일을 하는 정신: 한국 사람은 피곤해 하지 않고 정신적을 모아서 일을 하는 편입니다. 한국인은 활발하고 적극적으로 일을 하고 분명한 목표가 있습니다. 이것이 한국인이 성공한 동력이 되었습니다. 그들은 물질적인 보상보다 정신적인 보상을 소중히 생각합니다.

팀으로 일을 함: 한국사람들은 단체의 성과를 이루기 위하여 최상의 노력을 합니다. 나라나 회사의 성공이 바로 자기의 성공이라는 관념을 가지기 때문에 회사의 성공은 그들에게 재미를 주는 일입니다. 게다가 서양 문화의 영향을 받아서 팀으로 일을 하는 것을 좋아합니다.

호칭방법: 회사 안에서뿐만 아니라 밖에 있을 때도 한국 사람은 직위를 붙여서 상대방을 부릅니다. 그들은 상대방의 직위를 정확하게 부릅니다. 예를 들어서 이 사장님,김 과장이라고 부릅니다. 보통 회사원이라면 존칭으로 이름 뒤에를 붙여서 부릅니다.

NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

1.Nét tương đồng

Chính vì đều ở Phương Đông và chịu sự ảnh hưởng của Nho giáo nên văn hóa làm việc của Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng giống nhau.

Suy nghĩ coi trọng tình cảm: cùng là đất nước ở Phương Đông nên cả Hàn Quốc và Việt Nam đều có tình cảm phong phú và luôn muốn chia sẻ cảm xúc. Họ rất biết cảm thông và tôn trọng người khác. Vì tư tưởng trọng tình này mà người dân hai nước đều coi trọng quá khứ và luôn có tinh thần cống hiến cho xã hội và tập thể cộng đồng.

Suy nghĩ trọng thể diện: Người Hàn quốc và người Việt Nam đều có suy nghĩ coi trọng phẩm cách của mình. Việc nhận được sự tín nhiệm của người khác có ý nghĩa là họ thật lòng tin chúng ta. Nhất là trong lần đầu gặp gỡ.

Tính cần cù: Do chiến tranh mà cả hai nước đều bị tàn phá một cách nghiêm trọng. Để đạt được sự phát triển kinh tế đất nước thì cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều làm việc một cách chăm chỉ và luôn học hỏi không ngừng nghỉ.

Kính trọng bề trên: Vì chịu sự ảnh hưởng của Nho giáo nên họ luôn kính trọng người bề trên và giữ gìn tốt lễ nghĩa. Thông qua lời nói cũng biểu hiện điều này chính xác.

2. Điểm khác biệt:

Tốc độ làm việc: Tính cách người Hàn Quốc nóng vội. Khi Hàn Quốc bắt đầu công nghiệp hóa từ năm 1962 thì người Hàn Quốc luôn làm việc chăm chỉ và coi việc kiếm tiền là quan trọng. Họ mang đầy lòng tự tôn và đã làm việc không nghỉ ngơi để phát triển kinh tế. Hơn thế nữa, phương thức sống theo sự biến đổi của bốn mùa cũng phải thay đổi một cách nhanh chóng. Nhanh chóng và linh hoạt là đặc trưng của người Hàn Quốc. Người Hàn chuẩn bị tất cả trước khi làm việc và khi làm việc, họ rất tập trung vào công việc đó. Thế nhưng người Việt Nam thì lại làm việc một cách từ từ chứ không nhanh chóng. Cách người Việt Nam làm việc từ từ như vậy là vì chịu ảnh hưởng từ kinh tế bao cấp.

Thời gian làm việc: Bất cứ người nào nếu có một lần được làm việc cùng với người Hàn Quốc thì cũng thán phục trước sự làm việc chăm chỉ của họ. Với người Hàn Quốc nếu công việc chưa kết thúc thì không nghỉ ngơi. Giống như Việt Nam thì Hàn Quốc trước đây cũng là xã hội nông nghiệp nhưng nay vừa có kinh tế phát triển vừa không có tính cách làm việc từ từ và nhàn rỗi như tính cách người Việt Nam. Và người Việt Nam nếu đã đến giờ tan tầm thì sẽ về nhà. Gỉa như làm đêm thì phải thêm tiền.

Tinh thần làm việc: Người Hàn Quốc thuộc loại làm việc tràn đầy tinh thần và không mệt mỏi. Họ làm việc rất hoạt bát, đầy nhiệt huyết và có mục tiêu rõ ràng. Điều này trở thành nguồn năng lượng thành công của người Hàn Quốc. Họ coi trọng việc được đền bù tinh thần hơn là vật chất.

Làm việc nhóm: Họ nỗ lực hết mình để vươn tới thành quả chung cho tập thể. Vì họ mang theo quan niệm rằng thành công củ một công ty ở bất cứ đất nước nào cũng chính là thành công của bản thân nên thành công của công ty cũng là thứ mang lại thành quả cho họ. Hơn nữa, vì nhận sự ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây nên họ thích cách làm việc theo nhóm.

Cách xưng hô: Không chỉ ở trong công ty mà cả ở ngoài, người Hàn Quốc cũng đều gọi tên đối phương kèm theo chức vụ. Họ gọi một cách chính xác chức vụ của đối phương. Giữ lễ nghĩa và gọi Gíam đốc Lee, Trưởng phòng Kim. Nếu là nhân viên bình thường thì gọi kèm từ ” kèm phía sau tên.

Link: http://korea.bdu.edu.vn/detail.php?d=18<< Sửa đổi bởi: tuyetthuytinh -- 23/4/2016 2:54:35 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
tuyetthuytinh đã offline
 #1  
quynhmai038
26/3/2016 11:35:26 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 22
Đến từ: Lớp Hàn 2-Khoa Hàn Quốc Học- khóa 2014-2018-Trường

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn.^^ Nhưng mình nghĩ chỗ "Người Hàn Quốc thuộc loại làm việc tràn đầy tinh thần và không mệt mỏi." nên đổi thành "Người Hàn Quốc có xu hướng làm việc tràn đầy tinh thần và không mệt mỏi" thì được hơn ko nhỉ?

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
quynhmai038 đã offline
 #2  
nhuquynhha1103
27/3/2016 8:23:42 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: hàn 1-hàn quốc học-đại học khoa học xã hội và nhân

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 2 lần
càm ơn bạn. bài viết rất hữu dụng trong công việc của mình sau này. nói thật thì cung cách làm việc của người Hàn Quốc thực sự rất tốt và hiệu quả nhưng nó lại quá nặng nề và dễ stress. Cái gì cũng có mặt trái của nó , có thể họ giàu nhưng theo thống kê thì đất nước của họ lại có chỉ số tự tử và trầm cảm cao hơn chúng ta nhiều . Vì vậy mỗi nước lại có cái lợi cái hại của nó , nước ta tuy không phát triển bằng nhưng lại có chỉ số hạnh phúc cao hơn nhiều vì vậy với những ai đọc bài viết này đừng nghĩ tiêu cực về đất nước mình nhé, được cái này thì mất cái kia thôi.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nhuquynhha1103 đã offline
 #3  
ngocvy18396
27/3/2016 9:25:51 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 16
Đến từ: Hàn 2- khoa Hàn Quốc Học- trường đại học Khoa học

Đánh giá: [24]
Được Cảm ơn: 2 lần
Cám ơn bài viết bổ ích của bạn ^^, mình có 1 góp ý nhỏ

한국인은 일을 하기 전에 다 준비하고 일을 할 때 정신적을 집중해서 합니다.
Bạn dịch là:
Chuẩn bị tất cả trước khi làm việc với người Hàn Quốc và khi làm việc với họ thì nên tập trung tinh thần
Theo mình câu này phải dịch là:
Người Hàn Quốc chuẩn bị mọi thứ trước khi làm việc và khi làm việc thì tập trung cao độ

^^, Chúc bạn đạt điểm cao


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ngocvy18396 đã offline
 #4  
mydungivy
28/3/2016 5:50:45 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: HAFNQUOCHOC1.2014,TRUONG DHKHXH NV TPHCM

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 3 lần
tinh thần làm việc của người Hàn Quốc quả thật rất đáng để học tập,những thành công mà họ đạt được ngày hôm nay chính là nhờ những nỗ lực trong cách làm việc,nhưng họ cũng đã chịu nhiều stress trog công việc.
chúc bạn học tốt^^


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
mydungivy đã offline
 #5  
nguyentuongtoan
29/3/2016 8:50:20 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 2 khoá 2014- Khoa Hàn Quốc học- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 1 lần
bài viết của bạn dịch tốt quá, với hay nữa. mình thấy rất bổ ích. Đúng là người Hàn Quốc làm việc cực kì chăm chỉ, mình cũng nể phục ở họ, nhờ vậy mà người ta mới có * kỳ tích sông Hàn*. Nhưng mà sống trong xã hội đó cũng thật áp lực ghê chứ, Hàn Quốc còn được gọi là quốc gia tự sát nữa cơ.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyentuongtoan đã offline
 #6  
chuyenluoi
31/3/2016 4:28:03 PM
추연


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 51
Đến từ: lớp 2 khoa Hàn Quốc học trường ĐHKHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [14]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
bài dịch của bạn rất trôi chảy và nội dung bài viết cũng rất hữu ích, giúp ta biết được nét tương đồng và khác biết giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong văn hóa văn phòng, trong khi người Việt Nam làm việc rất thảnh thơi thì người Hàn Quốc làm việc với cường độ cao, chính vì vậy nên áp lực cv cũng rất lớn,cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó hết, nói chung là cảm ơn bạn về bài viết. :)
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
chuyenluoi đã offline
 #7  
duquan
13/4/2016 11:46:03 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1-Hàn Quốc Học- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
"Giống như Việt Nam thì Hàn Quốc trước đây cũng là xã hội nông nghiệp nhưng nay vừa có kinh tế phát triển vừa không có không có tính cách làm việc từ từ và nhàn rỗi như tính cách người Việt Nam. Và người Việt Nam nếu đã đến giờ tan tầm thì sẽ về nhà." Ở đoạn này hình như bạn dư chữ " không có" với chữ "tan tầm"-"tan làm" bạn nên chú ý hơn có lẽ đánh máy nhanh quá nên sai sót ^^. Cảm ơn bài dịch rất hữu ích của bạn, bạn dịch rất hay và dễ hiểu.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duquan đã offline
 #8  
duquan
13/4/2016 11:49:23 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1-Hàn Quốc Học- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
À quên nữa bạn thiếu dẫn link kìa bạn ^^
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duquan đã offline
 #9  
duonggiatieuxu1209
15/4/2016 3:15:25 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
"Làm việc nhóm: Họ nỗ lực hết mình để vươn tới thành quả chung cho tập thể. Vì họ mang theo quan niệm rằng thành công củ một công ty ở bất cứ đất nước nào cũng chính là thành công của bản thân nên thành công của công ty cũng là thứ mang lại thành quả cho họ. Hơn nữa, vì nhận sự ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây nên họ thích cách làm việc theo nhóm."
Mình lại nghĩ nếu họ ảnh hưởng của văn hóa phương Tây thì họ phải thích cách làm việc cá nhân chứ nhỉ? Phương Tây người ta trọng cá nhân hơn mà{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #10  
lehoangthanhuyen
19/4/2016 10:12:49 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1- Hàn Quốc Học - Đại Hoc KHXH&VN TPHCM

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 5 lần
한국인과 베트남사람이 모든 감정이 풍부하고 감정을 나누고 싶어합니다

“Người Hàn Quốc và Việt Nam đều là những người giàu tình cảm và luôn muốn chia sẻ tình cảm của mình”

Tại vì tình cảm phong phú trong trường hợp này nghe hơi kì, nên mình thấy đổi lại thành “ giàu tình cảm” sẽ hay hơn.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
lehoangthanhuyen đã offline
 #11  
nhanpham96
22/4/2016 12:18:27 AM
양대인

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Hàn 2 -2014

Đánh giá: [9]
Cảm ơn bạn về bài dịch này nhen, bài dịch rất hay rất có ích cho dân Hàn Quốc học chúng ta. Sẵn tiên N cũng muốn chia sẽ góp thêm cho bài viết về một điểm khác biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc mà mình nghĩ là rất thú vị. Thông thường khi đi uống cà phê hay khi đi nhà hàng người Việt Nam thường ngồi cạnh nhau, con người Hàn Quốc thích ngồi đối diện hơn. Người Hàn QUốc có suy nghĩ rằng nếu hai người ngồi cạnh nhau thì có thể họ đang hẹn hò. Và nếu hai người nam mà ngồi cạnh nhau thì họ sẽ hoài nghi về giới tính của hai chàng trai này :v
Đây là điểm rất thu vị mà mình đã đọc được từ bài nghiên cứu của giáo sư Cho Jae Hoon, Koica
---------------------------------
 Nhan Pham

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nhanpham96 đã offline
 #12  
nguyentruc
22/4/2016 10:34:02 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 19/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Lớp Hàn 2 khóa 2014-2018 - Khoa Hàn Quốc Học - Trư

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 1 lần
Cám ơn bài viết hữu ích của bạn. Bài viết của bạn khá suông và dễ hiểu nữa. Nhưng mình có góp ý nhỏ xíu như thế này
Chỗ câu

한국인은 일을 하기 전에 준비하고 일을 정신적을 집중해서 합니다
Bạn dịch là
Chuẩn bị tất cả trước khi làm việc với người Hàn Quốc và khi làm việc với họ thì nên tập trung tinh thần.
Bạn xem lại thử nhé


Tui dịch là
Người Hàn, họ chuẩn bị tất cả trước khi làm việc và khi làm việc, họ rất tập trung vào công việc.
Chỗ 일을 할 때 정신적을 집중해서 합니다 tui nghĩ là 일을 할 때 정신을 집중해서 (일을) 합니다. 일을 bị lược bỏ đi.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyentruc đã offline
 #13  
simsimsoul
23/4/2016 12:11:38 AM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 36
Đến từ: Lớp Hàn 1 - Khoa Hàn Quốc học - Trường ĐH KHXHNV

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 24 lần
Được Cảm ơn: 1 lần
일을 하는 정신: ... 이것이 한국인이 성공한 동력이 되었습니다. 그들은 물질적인 보상보다 정신적인 보상을 소중히 생각합니다.
Tinh thần làm việc: ... Điều này trở thành nguồn năng lượng thành công của người Hàn Quốc. Họ coi trọng việc được đền bù tinh thần hơn là vật chất.
Tui nghĩ chữ “동력” nên dịch đơn giản là “động lực” thì sẽ hay hơn đó Thu. Những chỗ khác Thu dịch cũng ổn lắm luôn nhưng sau khi dịch xong, xem lại một lần để trau chuốt bài mình hấp dẫn xíu là quá chuẩn luôn á.

---------------------------------
Huỳnh Kim Yến
MSSV : 1456200114
Email : kimyen.gemini@gmail.com

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
simsimsoul đã offline
 #14  
tuyetthuytinh
23/4/2016 2:52:48 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 29
Đến từ: lớp 2- Hàn quốc học- ĐH KHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [0]
Cảm ơn Mai, Vy, Trúc, Quân. Các bạn chỉ ra lỗi sai, mình đã nhận thấy rồi. Và sửa rồi nhé!
Mong vẫn nhận được ý kiến đóng góp của mấy bạn.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
tuyetthuytinh đã offline
 #15  
samng1707
2/5/2016 7:13:23 PM
Nguyễn Bảo Nghi

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 27
Đến từ: Lớp Hàn 2 - Khoa Hàn Quốc học - Trường ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [25]

Cảm ơn: 9 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Phần dịch tiếng Việt N nghĩ là phiên âm chữ Hàn ra sẽ hay hơn là để nguyên chữ Hangeul vì mình dịch tiếng Việt để những người không biết tiếng Hàn có thể hiểu được mà
Ví dụ như 씨thì thành ssi

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
samng1707 đã offline
 #16  
LamThu
2/5/2016 9:10:32 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 23
Đến từ: Hàn 1-Hàn Quốc học-ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [9]
Bài dịch của bạn hay lắm nè. Về vấn đề thời gian làm việc, sau khi mình tiếp xúc với một số người Hàn thì họ bảo sao người Việt Nam có vẻ không xem trong việc giữ thời gian cho lắm. Ví dụ như luôn đi trễ so với giờ hẹn 20-30p, còn các nhân viên kinh doanh thì khi tan làm không hề báo trước với cấp trên, chỉ đến giờ là tự ai nấy về thôi. Mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chắc là do thói quen của một số người rồi lây sang cho người bên cạnh. Chỉ một số ít người có thói quen đó. Đây là một kinh nghiệm mà mình học được nên chia sẻ với các bạn. Trong bất cứ việc gì và tương tác với bất cứ ai thì đúng giờ là vô cùng quan trọng. Nhiều khi mình cũng không thể đúng giờ nhưng cố gắng vẫn được chứ nhỉ?


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
LamThu đã offline
 #17  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn hóa - xã hội » Bài tập cá nhân 2 - Đọc 4 - ( NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC )
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 12:44 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do