Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » ( (Đọc 4 – bài tập cá nhân 2) Hiệu quả và tính cần thiết của vận động
( (Đọc 4 – bài tập cá nhân 2) Hiệu quả và tính cần thiết của vận động  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
ngothuhang880
26/3/2016 10:16:44 PM
Ngô Thu Hằng

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 2/11/2014
Bài viết: 3
Đến từ: lớp hàn 2-khoa hàn quốc học- trường khoa học xã hộ

Đánh giá: [0]

운동의 효과와 필요성

운동의 필요성

현대 사회는 산업이 발달됨에 따라 자동화되고 기계화된 편리한 생활로 인해 신체활동이 점차 줄어들고 있다. 특히 교통수단의 발달은 운동부족 현상의 주범으로 간주된다. 인체는 활동(운동)이 부족하면 체력이 떨어지고, 이로 인해 신체기관의 기능도 저하된다. 기능 저하는 노화의 진행을 당길 뿐 아니라 성인병 등 각종 질병의 원인이 되기도 한다. 성인병은 운동부족과 관련이 많기 때문에 이를 운동부족병이라고도 한다.

운동부족으로 나타나는 대표적인 현상은 심장과 폐의 기능 저하, 혈관의 탄력성 저하, 근육 위축에 의한 근력 저하 등 신체기능의 전반적인 약화이며, 그 결과 성인병으로 연결되기 쉽다. 운동부족으로 인해 야기되는 여러 인체기관의 기능적 문제 가운데 심혈관계에 미치는 영향은 다음과 같다.

첫째, 온몸으로 혈액을 보내는 심장은 운동부족으로 인해 심장근육이 약화되고, 수축력이 저하되어 1회 심박출량도 적어진다. 따라서 인체가 필요로 하는 혈액을 충분히 공급하기 위해 심장의 펌프작용이 더욱 많아진다. 이는 심장에 과중한 부담을 주게 되어 심장기능을 저하시킬 뿐만 아니라 심장병의 원인이 되기 쉽다.

둘째, 혈액의 운반통로가 되는 혈관은 운동부족으로 인해 탄력을 잃게 된다. 혈관의 탄력성이 저하되면 원활한 혈액공급이 어렵게 되며, 고혈압을 일으키는 주요 원인이 된다. 또한 혈액이 신체의 모든 조직에 충분히 공급되지 못하기 때문에 가벼운 운동에도 쉽게 피로해진다.

운동의 효과

규칙적인 운동을 통해 얻을 수 있는 효과는 체력적, 심리적 효과와 면역 효과를 들 수 있다.

첫째, 체력적인 효과로서 신체 각 부위의 주요 근육이 발달되어 근육 내 모세혈관의 밀도가 늘어나고, 심장의 용량 및 크기가 증가할 뿐 아니라 폐의 기능인 폐활량도 증가한다. 특히 팔이나 다리 등 일부 신체 부위는 일상생활에서 많이 사용되기 때문에 생활을 통하여 그 기능이 어느 정도 유지되지만, 사용하지 않은 부위는 근육이 위축되고 기능도 감소되기 때문에 규칙적 운동을 통해 그 기능을 발달시켜야 한다.

둘째, 심리적 효과로서 운동은 인간의 공격 본능과 부정적 사고를 해소시키는 데 효과가 있다. 적절한 양의 운동수행은 인간에게 내재된 공격적 본능과 외부환경으로부터 오는 스트레스를 해소시키는 능력을 향상시켜 마음이 편안해지는 것을 느낄 수 있다. 그리고 운동은 일상생활 속에서 자신감을 갖게 하여 대인관계도 원만하게 해주는 효과가 있다. 또한 매사에 능동적이고 긍정적 사고를 갖게 하며, 근육의 긴장 상태를 적절하게 이완시켜 마음을 편안하게 해주는 이완 효과도 있다.

셋째, 면역 효과로서 규칙적 운동은 질병과 외부의 임상 자극에 대한 면역반응에 긍정적 영향을 준다고 보고되었다. 적당한 운동은 면역에 관련된 세포수를 증가시키고, 자체의 기능을 향상시키는 효과도 있다. 또한 힘든 생활에서 비롯되는 피로에 대한 내성 능력을 향상시킨다. 그리고 간염 등과 같은 각종 병원체를 이길 수 있는 저항 능력 향상에도 도움을 준다.

Ngun:http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2109445&cid=51029&categoryId=51029

Hiệu quả và tính cần thiết của vận động

Tính cn thiết ca vn đng

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại theo hình thức tự động hóa công nghiệp và cơ giới hóa làm cho cuộc sống thuận tiện hơn nên hoạt động cơ thể đang dần giảm sút. Đặc biệt thủ phạm gây ra hiện trạng thiếu vận động được cho là do sự phát triển của các phương tiện giao thông. Cơ thể con người nếu thiếu vận động sẽ mất đi thể lực và điều này cũng làm suy giảm chức năng của các bộ phận trong cơ thể. Chức năng suy giảm không những quá trình lão hóa diễn ra nhanh mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật khác nhau. Vì các loại bệnh này liên quan nhiều đến việc thiếu vận động nên được gọi là “ bệnh do thiếu vận động”


Việc thiếu tập thể dục là một hiện tượng đại diện cho sự xuống cấp của các chức năng của tim và phổi, và một sự suy yếu chung của các chức năng của cơ thể, chẳng hạn như giảm tính đàn hồi của mạch máu, yếu cơ do teo cơ, do đó dễ dàng gây ra các loại bệnh. Thiếu vận động sẽ gây ra các tác động về các vấn đề chức năng của các cơ quan trong hệ tim mạch như sau.

Đầu tiên, việc tim truyền máu đến toàn bộ cơ thể sẽ gây suy yếu cơ tim do thiếu tập thể dục, các co bóp làm giảm cung lượng tim giảm ít nhất một lần. Vì vậy, để cung cấp đầy đủ lượng máu cần thiết cho cơ thể tim cần phải co bóp nhiều hơn nữa. Điều này không chỉ là gánh nặng quá mức làm giảm chức năng tim mà còn dễ dàng gây ra các bệnh về tim mạch. .

Thứ 2, huyết quản thông qua con đường vận chuyển của máu sẽ bị mất độ đàn hồi do thiếu vận động. Độ co dãn của huyết quản nếu giảm thì vừa khó cho việc cung cấp máu cho cơ thể một cách dễ dàng vừa là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh cao huyết áp. Ngoài ra vì máu không thể cung cấp đầy đủ cho tất cả các bộ phận của cơ thể nên việc vận động nhẹ cũng sẽ dễ dàng gây ra mệt mỏi.

Hiệu quả của việc vận động

Hiệu quả có thể đạt được thông qua việc tập thể dục thường xuyên là nâng cao hiệu quả miễn dich, hiệu quả tâm lí và thể lực.

Đầu tiên, với hiệu quả về thể lực thì các cơ bắp chủ yếu trong mỗi bộ phận cơ thể phát triển làm tăng mật độ mao mạch trong cơ bắp, do đó không chỉ kích cỡ và cung lượng của tim tăng mà dung tích phổi cũng tăng. Đặc biệt, vì tay hoặc chân là một phần của cơ thể được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày nên thông qua sinh hoạt khả năng đó sẽ ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, tuy nhiên các phần cơ bắp không được sử dụng nhiều sẽ teo lại và vì chức năng cũng bị giảm sút nên phải thông qua việc vận động để phát triển chức năng đó.

Thứ 2, với hiệu quả tâm lý việc vận động sẽ có hiệu quả trong việc loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và bản năng công kích của con người. Nếu vận động một cách thích hợp có thể làm cho tâm trí thoải mái và có thể giải tỏa căng thẳng từ môi trường bên ngoài và bản năng công kích vốn có trong con người.

Thứ 3, với hiệu quả miễn dịch đã có báo cáo khẳng định phản ứng miễn dịch có tác động tích cực đến sự kích thích lâm sàng bên ngoài và bệnh tật. Việc vận động phù hợp sẽ làm tăng số lượng tế bào có liên quan đến miễn dịch, và cũng có hiệu quả trong việc cải thiện chức năng riêng của nó. Ngoài ra, sẽ nâng cao khả năng chống mệt mỏi vì cuộc sống khó khăn.Và giúp cải thiện khả năng chống lại với nhiều loại mầm bệnh như viêm gan.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ngothuhang880 đã offline
 #1  
quynhmai038
26/3/2016 10:35:09 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 22
Đến từ: Lớp Hàn 2-Khoa Hàn Quốc Học- khóa 2014-2018-Trường

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
Bài dịch của bạn rất súc tích^^

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
quynhmai038 đã offline
 #2  
mykieu227
14/4/2016 7:49:24 PM
Mỹ Kiều

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 29
Đến từ: Lớp Hàn 1, khoa Hàn Quốc học, trường đại học Khoa

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 2 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
ngothuhang880 đã viết:

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại theo hình thức tự động hóa công nghiệp và cơ giới hóa làm cho cuộc sống thuận tiện hơn nên hoạt động cơ thể đang dần giảm sút. Đặc biệt thủ phạm gây ra hiện trạng thiếu vận động được cho là do sự phát triển của các phương tiện giao thông. Cơ thể con người nếu thiếu vận động sẽ mất đi thể lực và điều này cũng làm suy giảm chức năng của các bộ phận trong cơ thể. Chức năng suy giảm không những quá trình lão hóa diễn ra nhanh mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật khác nhau. Vì các loại bệnh này liên quan nhiều đến việc thiếu vận động nên được gọi là “ bệnh do thiếu vận động”cảm ơn bài viết của bạn nha. Nó thật sự rất bổ ích cho mình vì mình cũng hay lười vận động. Nhưng phông chữ, cỡ chữ và khoảng cách chữ và màu chữ không đều nhau nên rất khó nhìn, gây cảm giác khá chán ( tuy bài của bạn rất hay).
Mình xin sửa câu văn dịch chỗ này nhaz.. mình nghĩ dịch thoáng hơn sẽ dễ hiểu hơn.
"Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại theo hình thức tự động hóa công nghiệp và cơ giới hóa giúp cho cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng theo đó con người cũng trở nên lười hoạt động hơn. Đặc biệt, nguyên nhân gây ra hiện trạng thiếu vận động được cho là do sự phát triển của các phương tiện giao thông. Cơ thể con người nếu thiếu vận động sẽ mất đi thể lực và điều này cũng làm suy giảm chức năng của các bộ phận trong cơ thể. Không chỉ vậy, quá trình lão hóa còn diễn ra nhanh hơn và là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật khác nhau.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
mykieu227 đã offline
 #3  
nhanpham96
16/4/2016 10:12:36 AM
양대인

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Hàn 2 -2014

Đánh giá: [9]
Theo ý kiến của Nhân là mình nên sắp xếp tựa đề là: TÍNH CẦN THIẾT VÀ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG. Như vậy cũng có thể hợp với trình tự của bài.
Ý kiến của Nhân thôi Hihi. Dù sao cũng cảm ơn bài dịch của Hằng

---------------------------------
 Nhan Pham

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nhanpham96 đã offline
 #4  
chuyenluoi
17/4/2016 6:57:21 AM
추연


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 51
Đến từ: lớp 2 khoa Hàn Quốc học trường ĐHKHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [14]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
"둘째, 심리적 효과로서 운동은 인간의 공격 본능과 부정적 사고를 해소시키는 데 효과가 있다" theo mình ở phần hiệu quả của việc vận động, câu này có thể dịch là: Hiệu quả của việc vận động về mặt tâm lí là nó loại bỏ được bản năng tấn công cũng như những suy nghĩ mang tính tiêu cực của con người. Nói chung bạn dịch bài dễ hiểu, nội dung cũng rất hữu ích, chúng ta nên vận động mỗi ngày để nâng cao sức khỏe cho bản thân và giảm bớt những rủi ro về bệnh tim mạch sau này. Cảm ơn bạn về bài dịch hữu ích này :)))
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
chuyenluoi đã offline
 #5  
imtt198
20/4/2016 9:47:48 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 26
Đến từ: Lớp Hàn 2 - Khoa Hàn Quốc Học - Trường ĐHKHXHNV

Đánh giá: [9]
둘째, 혈액의 운반통로가 되는 혈관은 운동부족으로 인해 탄력을 잃게 된다
Câu này Tiên nghĩ là "Việc thiếu vận động sẽ khiến cho các huyết quản đóng vai trò vận chuyển máu mất đi tính đàn hồi." thì đúng nghĩa hơn đó Hằng, Hằng tham khảo thử nha
Tiên là con người lười vận động đây, biết nhiều tác hại mà sao vẫn lười huhu{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
imtt198 đã offline
 #6  
NguyenThiThuHa
20/4/2016 11:30:15 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 25
Đến từ: Lớp 2- 2014 Khoa Hàn Quốc Học-KHXHNV HCM

Đánh giá: [8]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 1 lần
Mình có ghóp ý cho đoan văn này, mình đọc chưa hiểu rõ lắm:
Bạn dịch là :

"Đầu tiên, việc tim truyền máu đến toàn bộ cơ thể sẽ gây suy yếu cơ tim do thiếu tập thể dục, các co bóp làm giảm cung lượng tim giảm ít nhất một lần."

" Các co bóp làm giảm cung lượng tìm giảm" mình không hiểu rõ lắm , mình nghĩ là ý tác giả chỉ ra sự giảm lực co bóp của cơ tim sẽ dẫn đến lượng máu trong một lần bơm ra cũng giảm theo.
Mình xin sửa lại một chút bạn tham khảo nha :

첫째, 온몸으로 혈액을 보내는 심장은 운동부족으로 인해 심장근육이 약화되고, 수축력이 저하되어 1회 심박출량도 적어진다
Đầu tiên việc các cơ của tim, cơ quan truyền máu đi khắp cơ thể, do sự thiếu vận động dẫn đến suy yêu dần, lực co bóp suy giảm làm lượng máu tim bơm ra trong một lần cũng trở nên ít dần


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
NguyenThiThuHa đã offline
 #7  
ThuHuong_Nguyen96
21/4/2016 9:00:24 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 23
Đến từ: lớp Hàn2 khóa 14-18, Khoa Hàn Quốc học, trươ

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
bài viết của bạn rất bổ ích^^ có một vài chỗ lưu ý thì các bạn trên đã nói hết rồi, bạn tham khảo thử nha! đọc bài này xong là muốn chạy nhảy liền à :) mình là con người yêu vận động hihihi
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ThuHuong_Nguyen96 đã offline
 #8  
ly247
23/4/2016 12:43:34 AM


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Lớp Hàn 1 - Khoa Hàn Quốc học - ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
"Chức năng suy giảm không những quá trình lão hóa diễn ra nhanh mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật khác nhau." câu này bạn thiếu từ "làm cho quá trình..." rồi nè, đọc vào nếu thiếu từ người ta sẽ cảm thấy hơi khó hiểu đó ^^
---------------------------------
니니.
960724.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ly247 đã offline
 #9  
Padfoot
2/5/2016 9:44:40 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 32
Đến từ: Hàn 1 - Hàn Quốc học - ĐH KHXH&NV HCM

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 4 lần
mình nghỉ khi đã dịch ra tiếng việt thì ta nên là "sự cần thiết" hơn là "tính cần thiết" bạn nhỉ? cám ơn vì bài viết.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Padfoot đã offline
 #10  
duonggiatieuxu1209
2/5/2016 10:05:12 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Đặc biệt thủ phạm gây ra hiện trạng thiếu vận động được cho là do sự phát triển của các phương tiện giao thông. 특히 교통수단의 발달은 운동부족 현상의 주범으로 간주된다.
Mình thấy để là "đặc biệt sự phát triển của các phương tiện giao thông được coi là nguyên nhân của việc thiếu vận động" thì sẽ hay hơn.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #11  
Phanngocquynhphuong
2/5/2016 10:19:09 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Đà Lạt Lâm Đồng

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 2 lần

Bài dịch của Hằng rất bổ ích , mình có góp ý chút là phông Hằng nên chỉnh lại cho dễ đọc hơn , ^^ cảm ơn vì bài viết của Hằng


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Phanngocquynhphuong đã offline
 #12  
Thành viên đang xem
Có 2 người dùng đang xem (2 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » ( (Đọc 4 – bài tập cá nhân 2) Hiệu quả và tính cần thiết của vận động
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 12:55 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do