Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu kinh tế - kinh doanh » KINH TẾ HÀN QUỐC - TUẦN 1
KINH TẾ HÀN QUỐC - TUẦN 1  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
maichi
19/9/2012 4:41:07 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: BAN QUẢN TRỊ

Tham gia: 9/8/2012
Bài viết: 77
Đến từ: Bien Hoa Dong Nai

Đánh giá: [5]
Được Cảm ơn: 6 lần

건국 60 기획, 신화를 창조한 한국경제

http://www.ktv.go.kr/program/contents.jsp?cid=280235

올해가 대한민국 건국 60주년입니다.

10년이면 강산도 변한다는데, 지난 60년 동안 우리 경제는 얼마나, 또 어떻게 달라졌을까요.

건국 60주년을 맞아서, 기적과도 같은 눈부신 성장을 이룬 우리 경제의 지난 발자취와 앞으로의 과제를 살펴보는 시간 마련했습니다.

가장 짧은 기간에 가장 큰 경제 발전을 이룬 나라.

건국 60년이 지난 대한민국은 이 한마디로 요약될 수 있습니다.

1948년 건국 당시엔 세계적인 최빈국으로, '보릿고개'라는 말이 일상적인 말이 돼 버린 가장 가난한 나라였고, 세계 어느 누구도 60년 뒤 대한민국의 모습을 상상하지 못했습니다.

그러나 대한민국은 기적을 넘어 신화를 창조하면서 세계 13위의 경제대국으로 우뚝 서 있습니다.

우리나라는 60년대 말에 제 1차 경제개발계획이 마무리 되면서 많은 도약을 이뤘습니다.

‘잘살아보세’를 외친 새마을 운동으로 평균 10퍼센트가 넘는 성장률을 보이며 성장 가속도가 붙었습니다.

물론 위기도 있었습니다.

1973년 중동전쟁과 함께 찾아온 오일 쇼크와 1997년 외환 위기는 눈부신 경제성장을 우리나라를 단숨에 위기에 빠트렸습니다.

하지만 보릿고개를 넘어서면서 경제성장에 대한 가능성과 스스로의 힘을 확인한 우리 국민들을 위기 때 다시 한번 힘을 발휘했습니다.

중동지역 건설과 금 모으기 운동을 벌이는 등 보다 적극적인 활동과 단합된 힘으로 이를 극복해 냈습니다.

하지만 아직도 가야할 길은 멀기만 합니다.

과거 우리가 기적의 역사를 만들어왔듯이 이제 우리앞에는 선진국 진입이라는 또 하나의 과제가 있습니다.

이를 위해 대내적으로는 국민적 통합과 새로운 성장동력을 찾고, 대외적으로 수출전선의 다변화 등을 통해 우리의 입지를 더욱 넓혀야 하는 숙제를 안고 있습니다.

우리 경제는 지난 60년 기적이라고 불릴 만큼 눈부셨고, 세계의 주목을 받았습니다.

이제 우리는 단합된 힘으로 또 한번의 기적을 준비해야 할 때입니다.

(한국정책방송 KTV 위성방송 ch520 www.ktv.go.kr )
< 저작권자 ⓒ 한국정책방송원 무단전재 및 재배포 금지 >
------------------------
CÁC EM CHÚ Ý CHÚ Ý: CÙNG ĐIỂM DANH TỪ 1 ĐẾN HẾT NÀO...


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
Anh Nguyet Korea em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Hàn 3 xin điểm danh trước ạ... ^^ - 19/9/2012 5:31:15 PM  
emanym Em là Trần Thúy Hằng hàn 1 n__n - 19/9/2012 7:28:32 PM  
Ti.paris Đàm Nam hải.. Hàn 2.10-14.....T-T. - 19/9/2012 8:03:37 PM  
sophie_vara Nguyễn Thị Kim Thư. Hàn 3 2010 ....^^
- 19/9/2012 8:50:24 PM  
bamboograce Nguyễn Xuân Dung. Hàn 3 2010^^
- 19/9/2012 9:56:32 PM  
Phuonghien Trần Thị Phương Hiền hàn 3 2010 - 19/9/2012 10:16:23 PM  
Admin sao it ban vao qua vay... - 19/9/2012 10:22:09 PM  
thiskid9212 em là Lương Gia Lệ - Hàn 3-2010 ^^ - 19/9/2012 10:43:08 PM  
phuongmy317 em là Nguyễn Quý My Phương lớp Hàn 1 - 20/9/2012 7:53:17 AM  
sagangnguyen Em là Nguyễn Ngọc Mai Thảo lớp Hàn 1-2010 ạ ^ㅁ^ - 20/9/2012 8:40:16 AM  
Tieumy2911 em là Lê Kim Tiểu My-hàn 3-2010 - 20/9/2012 10:29:19 AM  
maichi mới được mấy người đăng kí thành viên :(, cô đã gửi mail tài liệu học tập rồi nhé, các em check mail lớp nhé! - 20/9/2012 12:55:58 PM  
thanhhang1510 em là Trần Thị Thanh Hằng. Hàn 3 2010 - 20/9/2012 5:45:30 PM  
kittenkwon Nguyễn Thị Thu Hồng Hàn 3-2010 - 20/9/2012 6:32:09 PM  
camle em là : DƯƠNG THỊ CẨM LÊ-HAN 3- 2010 - 20/9/2012 7:11:24 PM  
Kim Min e là : Nguyễn Vân Anh - Hàn 2/10 - 20/9/2012 7:50:15 PM  
Hana em là Lê Xuân Hoàng Anh - Hàn 2/10 - 20/9/2012 9:30:58 PM  
minhthy_6492 em la minh thy hoc lop han 1.2010 - 20/9/2012 9:55:22 PM  
AnAn22 em là Nguyễn Diệu Hoài An-Hàn 3-2010 - 20/9/2012 10:01:52 PM  
Do Thi Trang Thanh em la đỗ thị trang thanh lớp hàn 1_09 ạ - 20/9/2012 10:39:17 PM  
lanthao Em là Lương Tống Lan Thảo - Hàn 3 - 2010
- 21/9/2012 12:32:04 AM  
mylinhtran.han1 em là Trần Thị Mỹ Linh. học lớp hàn 1- 2010 - 21/9/2012 3:36:15 PM  
Anchovy Em là DƯƠNG THỊ MỸ LOAN hàn 1-10 xin Điểm danh ạ - 21/9/2012 3:49:34 PM  
Thuvan em là Hồ Thu Vân, học lớp Hàn 3-10 - 21/9/2012 7:18:37 PM  
Anh Nguyet Korea ui, mới được 25 bạn thôi Cô maichi ơi... Em mở hàng ế quá ạ ^^ - 21/9/2012 9:00:09 PM  
huongkorea huongkorea em là nguyễn thị hương, lớp hàn 2-10 - 21/9/2012 9:35:41 PM  
pphuong37 em là Phượng lớp hàn 3 -2010 - 22/9/2012 11:26:49 AM  
Nabela_Ding Đinh Thị Thanh Thanh - HQ2/10 ạh! - 22/9/2012 12:51:33 PM  
sb013 em là như hằng lớp hàn 1 ^^ - 22/9/2012 3:25:45 PM  
simplz Em là Phan Ngọc Thuận lơó hàn 2/10 ạ! - 22/9/2012 8:29:53 PM  
Chuchunnie em là Đào Hiền Thy lớp Hàn 1 - 2010 - 22/9/2012 8:41:36 PM  
miyeonstar em là Bùi Thị Kim Oanh, lớp Hàn 1 - 2010 :"> - 23/9/2012 12:00:51 AM  
xuanvi Em là Xuân Vi, lớp Hàn 1 - 2012 ^^ - 23/9/2012 7:26:05 AM  
hathithuan em la Ha Thi Thuan lop Han 3 - 2010 - 23/9/2012 9:19:53 AM  
nato92 em là Huỳnh Nguyễn Thục Uyên lớp Hàn 3-2010 ạh - 23/9/2012 9:25:22 AM  
koppiri em là Hoàng Ngân hàn 2 - 2010 ạ
- 23/9/2012 9:35:46 AM  
janie0606 em là Bùi Thị Thu Hiền hàn 1-2010 - 23/9/2012 3:40:34 PM  
soyong.hongnga92 em là Ngô Diễm Hồng Nga, lớp hàn 3 - 2010 - 23/9/2012 8:23:06 PM  
jangmi_dw em là Phương Trân Hàn 2 - 10 ạh ^^ - 23/9/2012 9:12:14 PM  
minyoo em là Lưu Ngọc Minh hàn 3 - 2010 - 23/9/2012 9:12:24 PM  
bichcamhqh Em là Võ Thị Bích Cẩm lớp Hàn 1-2010 - 24/9/2012 9:54:53 AM  
linhnguyen Em là Nguyễn Thị Thùy Linh lớp Hàn1-2010 - 24/9/2012 1:43:31 PM  
NgocDiem Em là Huỳnh Ngọc Diễm lớp Hàn 3-2010 - 24/9/2012 2:12:07 PM  
hayan904 Em là Phạm Như Thảo, lớp Hàn 1-2010 - 24/9/2012 6:56:18 PM  
Wishy em là Đặng Thường Chí , lớp Hàn 3/2010 - 24/9/2012 7:59:17 PM  
BongKuli Em là Nguyễn Trân Xuân Ánh. Lớp Hàn 2 - 2010. - 24/9/2012 9:41:18 PM  
Hae Woong Huỳnh Phúc Hương Hàn 2/10
- 24/9/2012 10:44:11 PM  
junleeh2 Lê Phương Tuấn Hàn 2/10 - 25/9/2012 1:01:33 PM  
ngocthao Nguyễn Thị Ngọc Thảo Hàn 1/10 - 25/9/2012 5:28:48 PM  
koture Lê Công Thuận - Hàn 2 - 2/10/2012 9:16:41 AM  
Ha Yeon Trần Thị Nga - Hàn 2 - 4/10/2012 9:38:52 PM  
henrie07 Nguyễn Phước Hậu - Hàn 1 - 10/11/2012 1:35:43 PM  
jetcal Chu Ân Lực - Hàn Quốc 1/10 - 10/11/2012 1:44:52 PM  
 
maichi đã offline
 #1  
huongkorea
21/9/2012 9:41:31 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 21/9/2012
Bài viết: 5
Đến từ: hàn 2-khoa HQH-ĐHKHXHVNV

Đánh giá: [0]
huongkorea: em là nguyễn thị hương- lớp hàn 2-10
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
huongkorea đã offline
 #2  
pphuong37
22/9/2012 11:29:07 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 20/9/2012
Bài viết: 5
Đến từ: 3- hàn quôc học - nhân văn

Đánh giá: [8]
1973년 중동전쟁과 함께 찾아온 오일 쇼크와 1997년 외환 위기는 눈부신 경제성장을 우리나라를 단숨에 위기에 빠트렸습니다.
em thấy thắc mắc chỗ này , tại sao hai mốc thời gian 1978 và 1997 không gần nhau nhưng lại được gộp chung trong câu này rồi nói rằng đầy HQ vào khủng hoảng. NẾu như vậy , có phải ý câu này là HQ rơi vào khủng hoảng 2 lần , 1 là vào năm 1978 và 1 vào năm 1997 không ạ ?

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
Anh Nguyet Korea Theo như Nguyệt tìm hiểu thì năm 1973 và năm 1997 là hai mốc quan trọng đánh dấu hai cuộc khủng hoảng lớn mà nền kinh tế Hàn Quốc đã trải qua và chịu những tác động không nhỏ.
Cuộc khủng hoảng dầu lửa lần thứ nhất năm 1973 đã tác động mạnh đến kinh tế Hàn Quốc. Nên kinh tế đã trở nên mất ổn định và mức lạm phát đã vượt quá 40% vào năm 1974.
Cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ năm 1997 khiến cho Hàn Quốc cũng như một số Quốc gia Châu Á khác gánh chịu những hậu quả khá nặng nề. Nhiều công ty lớn, những doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản, nhiều công nhân mất việc làm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt số âm. Tuy nhiên, từ sau năm 1999 nền kinh tế Hàn Quốc đã được phục hồi và phát triển nhanh chóng, do Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành một loạt các biện pháp cứu nguy cho nên kinh tế sau khủng hoảng.
- 23/9/2012 8:45:59 AM  
hathithuan Sau khi tìm hiểu một số thông tin về vấn đề này, tôi có ý kiến như sau:
Hàn Quốc cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của 2 cuộc khủng hoảng năm 1973 và 1997. Đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á bắt nguồn từ Thái Lan năm 1997, người ta giải thích rằng do nguồn dự trữ ngoại tệ ít ỏi nên Hàn Quốc là một trong 3 nước bị tổn thất nặng nề nhất với tình trạng giá trị đồng won liên tục giảm mạnh.
Tuy nhiên nếu nói rằng từ sau cơn khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 đến trước năm 1997 thì kinh tế Hàn Quốc đã ổn định và không còn bị ảnh hưởng gì nữa thì tôi nghĩ là chưa đúng. Năm 1973, lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu trên thế giới tăng cao đột ngột (tăng 86% so với trước đó) và hệ quả của nó không chỉ diễn ra trong năm 1973 hay chỉ đối với lĩnh vực dầu khí. Nó thậm chí đã tác động mạnh đến các trung tâm kinh tế thế giới (Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu), gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu 1973 – 1975 và kéo theo tình trạng lạm phát đến tận những năm 80. Năm 1979 cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần 2 lại tiếp tục diễn ra và trong suốt những năm 90 giá dầu vẫn trên đà tăng mạnh. Và thật sự cho đến bây giờ cơn sốt về giá dầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tác động từ cơn khủng hoảng ngoại hối 1997 đối với riêng Hàn Quốc thì quá rõ ràng rồi nhưng tác giả lại phải đề cập đến cuộc khủng hoảng năm 1973 dù cho nó đã diễn ra từ hơn 20 năm trước, tôi nghĩ lý do là vì năm 1973 được xem như một mốc thời gian gợi nhắc chúng ta về thời kỳ kinh tế thế giới bị chao đảo bởi thị trường dầu mỏ, với những biến động to lớn trong 2 thập niên ấy thì Hàn Quốc, một quốc gia phải nhập dầu thô hoàn toàn từ bên ngoài không thể nào không bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ ý của tác giả ở đây là những dư chấn không nhỏ của khủng hoảng dầu mỏ cộng với khủng hoảng tiền tệ năm 1997 như giọt nước làm tràn ly đã đẩy kinh tế Hàn Quốc vào muôn vàn khó khăn.
- 24/9/2012 3:22:40 PM  
 
pphuong37 đã offline
 #3  
Pham Dung
29/9/2012 12:33:04 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 27/9/2012
Bài viết: 2
Đến từ: Lớp Hàn 2-2010 Khoa Han Quoc hoc trường Nhân văn

Đánh giá: [0]
Phạm Thị Thùy Dung_Hàn 2_khóa 2010
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Pham Dung đã offline
 #4  
xuanvi
11/11/2012 1:41:36 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 19/9/2012
Bài viết: 9
Đến từ: Lớp Hàn 1 - Khoa Hàn Quốc học - Trường USSH

Đánh giá: [0]

Giai đoạn lịch sử 1910-1945 “ Trải nghiệm thuộc địa thực dân và phong trào dân tộc “ là quá trình khó khăn đối với dân tộc Hàn Quốc, khi chính Nhật Bản lại trở thành kẻ thù của mình. Người Hàn trong lịch sử, họ gọi Nhật Bản với cái tên rất đặc biệt “Dân tộc wae” – Họ xem Nhật Bản là một đảo quốc nhỏ bé, họ tự đặt vị thế dân tộc của họ cao hơn người Nhật. Rồi sau đó đến thế kỷ này, họ đã phải trả giá với suy nghĩ sai lệch đó. Nỗi đau do người Nhật Bản gây ra cho Hàn Quốc không phải nhỏ, cũng chính từ những cuộc chiến tranh nối tiếp nhau mà dẫn đến cuộc nội chiến Nam Bắc Hàn. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, nhưng cũng từ chính những vết thương này dân tộc Hàn đã tự tạo cho mình động lực để vươn lên, để xây dựng lại đất nước cách mạnh mẽ và cường thịnh hơn.
Qua những điều được tìm hiểu về các thời kỳ của nền kinh tế Hàn Quốc, em cảm thấy khâm phục tinh thần và ý chí của họ. Họ đã rút cho mình được những sai lầm của thế hệ trước và mỗi ngày một xây dựng đất nước tốt đẹp hơn ! Đất nước Hàn Quốc ngày qua ngày càng được nhiều ngươi biết đến như một đất nước phát triển và đầy tiềm năng !


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
xuanvi đã offline
 #5  
loveangle_paradise_1108
29/12/2012 7:50:14 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 26/9/2012
Bài viết: 13
Đến từ: Quảng Ngãi

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 14 lần
Được Cảm ơn: 3 lần


VỊ THẾ HÀN QUỐC TĂNG QUA TỪNG NĂM

Từ một nước nhận viện trợ trở thành nước hỗ trợ nước khác

광복 이후 1990년대 말까지만 해도 국제사회의 원조를 받던 한국이 원조를 주는 나라가 됐다. 2012 6 23, 공식적 인구 5천만 명을 넘어섰고, 국민 소득은 2012 기준 IMF자료 기준 23,680달러 수준에 이르렀다. 세계적으로 1인당 국민소득 2 달러와 인구 5천만 이상의 조건을 모두 이룬 나라는 일본(1987), 미국(1988), 프랑스와 이탈리아(1990), 독일 (1991), 영국(1996), 그리고 한국(2012) 7개국 뿐이다.
Hàn Quốc từ một quốc gia nhận viện trợ của nước ngoài trong suốt thời kỳ sau khi giành độc lập đến tận cuối những năm 1990, vươn lên trở thành nước viện trợ các nước khác. Ngày 23/6/2012 dân số Hàn Quốc đã vượt quá 50 triệu người; thu nhập bình quân của người dân năm 2012 đạt khoảng 23.680 USD theo tiêu chuẩn tài liệu của IMF. Tính đến nay chỉ có 12 quốc gia trên thế giới đạt được tiêu chuẩn dân số trên 50 triệu người và thu nhập bình quân đầu người trên 20 nghìn đô la là Nhật Bản (năm 1987), Pháp và Ý (1990), Đức (1991), Anh (1996), Hàn Quốc (2012).윤창현 금융연구원장은 "2 세계대전 이후 독립국가 우리가 유일하게 같은 조건을 충족했다" "노벨 경제학상 수상자인 로버트 루카스 시카고대 교수는 한국의 성장을 '기적'이라고 했는데, 기적이 현실이 "이라고 말했다.
Viện trưởng Viện nghiên cứu tín dụng Yoon Chang Hyun cho biết “Trong số các quốc gia độc lập sau chiến tranh thế giới thứ 2, chỉ có Hàn Quốc đạt được tiêu chuẩn trên”, “Giáo sư Robert Lucas ĐH Chicago, cũng là người dành giải thưởng Nobel về kinh tế đã gọi sự tăng trưởng của Hàn Quốc là “kỳ tích”, kỳ tích đó đã trở thành hiện thực.

계청은 1년에 3개월 이상 우리나라에 거주하는 조건을 기준으로 인구(외국인 근로자 포함) 집계한다. 통계청에 따르면 2011 국내 인구는 4977 명으로 1분당 0.43명씩 늘어나고 있다. 이에 따라 우리나라 인구는 1960 25백만 명에서 52 만에 배로 늘어난 셈이다.
Cứ 3 tháng trong một năm, Tổng cục thống kê đã tính toán dân số Hàn Quốc (bao gồm cả lao động nước ngoài) theo tiêu chuẩn cư trú tại Hàn Quốc. Theo Tổng cục thống kế, cuối năm 2011 dân số Hàn Quốc là 49 triệu 770 nghìn người. Như vậy dân số Hàn Quốc tăng lên gấp đôi sau 52 năm kể từ năm 1960 (25 triệu người).

한국의 경쟁국은 아시아가 아니다
Đối thủ cạnh tranh của Hàn Quốc không chỉ có châu Á

지난 6, 대만의 유력 일간지 <연합보> "한국은 일찌감치 아시아 국가들과의 경쟁에서 벗어나 유럽이나 일본과 경쟁하고 있다. 타이완은 한국을 아직도 경제적 경쟁자라 여기고 싶어 하지만, 한국은 이상 타이완을 라이벌로 생각하지 않는다." 라며 5천만 명의 인구, 2만불 이상의 국민소득 조건을 이룬 한국을 평가했다. , 한때는 한국과 대만이 아시아의 4() 하나로 불리며 경쟁 관계에 있었지만 이제는 한발 앞선 한국을 대만이 배워야 때라는 내용을 강조했다.
Tháng 6 năm ngoái, một tờ báo có uy tín của Đài Loan đã viết rằng “Hàn Quốc đã sớm vượt qua cuộc cạnh tranh với các quốc gia châu Á để cạnh tranh với các nước châu Âu và Nhật Bản. Đài Loan vẫn không muốn coi Hàn Quốc là đối thủ cạnh tranh về kinh tế nhưng Hàn Quốc đã không còn nghĩ Đài Loan là đối thủ cạnh tranh nữa. Tờ báo nói rằng trong một thời gian trước đây Hàn Quốc và Đài Loan đã từng được gọi với cái tên chung là “một trong 4 con rồng châu Á” bây giờ chính là lúc mà Đài Loan phải học tập từ Hàn Quốc, quốc gia đang đi trước một bước.

같은 조건을 충족하기에 앞서 한국은 이미 다방면에서 국제 위상을 강화해왔다. 1988 하계올림픽, 2002 월드컵, 2011 세계육상선수권 개최에 이어 2018 동계올림픽 유치까지 세계4 스포츠 대회를 유치했다. 이른바 국제 스포츠계 그랜드슬램을 달성한 국가는 한국 외에 프랑스, 영국, 이탈리아, 독일, 일본 5개국 뿐이다.
Để đạt được những điều kiện trên, Hàn Quốc đã tăng cường vị thế quốc tế của mình ở các mặt. Hàn Quốc là quốc gia tổ chức 4 sự kiện thể thao lớn nhất thế giới gồm Olympic 1988, Worlcup 2002, Giải thi đấu điền kinh thế giới 2011 và Thế vận hội Mùa đông 2018. Trừ Hàn Quốc ra, những quốc gia tổ chức đủ 4 sự kiện này trên thế giới chỉ có 5 nước là Pháp, Anh, Ý, Đức, Nhật Bản.

스포츠이벤트뿐만 아니라 2010년에는 서울에서 G20정상회의를 개최했고, 지난 해에는 부산에서 세계개발원조총회, 3월에는 서울핵안보 정상회의 굵직한 국제행사도 성공적으로 개최했다.
Không chỉ các sự kiện thể thao lớn, năm 2010 Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã được tổ chức ở Seoul, năm ngoái Hội nghị thượng đỉnh về viện trợ phát triển thế giới đã diễn ra tại Busan, tháng 3 năm nay Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân diễn ra ở Seoul là những sự kiện quốc tế được tổ chức thành công.

제전문가들은2 세계대전 한국과 함께 원조를 받던 대부분의 국가는 여전히 부패한 정치환경과 낙후된 경제여건으로 원조를 받고 있지만 한국은 그렇지 않다 말했다. 윤증현 기획재정부 장관은 "원조를 받던 나라에서 원조를 주는 나라로 바뀐 사례는 한국이 유일하다" "우리국민은 자부심을 가질 하다" 평가하기도 했다.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng hầu hết các quốc gia nhận viện trợ sau chiến tranh thế giới thứ 2 như Hàn Quốc vẫn còn tiếp tục nhận viện trợ do điều kiện kinh tế lạc hậu và môi trường chính trị bất ổn như trước, nhưng Hàn Quốc thì không như vậy. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Tài chính Yun Jeung Hyun cho biết Hàn Quốc là quốc gia duy nhất thay đổi từ quốc gia nhận viện trợ trở thành quốc gia đi viện trợ lại các nước khác. Ông cũng cho rằng đó là điều mà người dân Hàn Quốc đáng tự hào.

무역1 달성, 갑절이 국내총생산
Thương mại đạt 1.000 tỷ USD, tổng sản phẩm quốc dân tăng gấp đôi

국은 6•25전쟁으로 국토가 폐허가 상태에서 1964 수출 1 달러를 달성한 이어 지난해에는 연간 무역규모가 1 달러(한화 1110조원) 돌파하는 저력을 보이기도 했다. 1961 경제개발을 본격화한 이래 50 만의 일이었다. 무역 규모 1 달러 달성은 세계에서 아홉 번째로 이룬 쾌거다.
Năm 1964, khi đất nước còn đang trong tình trạng đổ nát bởi chiến tranh liên Triều 25/6, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 100 triệu USD và đến năm 2011 quy mô thương mại trong vòng 1 năm đã đột phá với 1 nghìn tỷ USD (tỷ giá 1USSD=1.110 won) cho thấy tiềm lực của Hàn Quốc. Đó là thành quả của 50 năm sau khi chính thức bắt tay vào phát triển kinh tế từ năm 1961. Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 9 trên thế giới đạt quy mô thương mại 1000 tỷ USD.

지난해의 경우 한국의 교역규모는 세계 7위로 세계 10 무역대국의 위상을 굳히기도 했다. 무역의 활성화는 경제 전체의 성장으로 이어졌다. 2002 5759 달러이던 국내총생산(GDP) 지난해 11164 달러로 10 사이에 갑절이 됐다.
Năm ngoái quy mô thương mại của Hàn Quốc đã đứng thứ 7 trong top 10 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại kéo theo tăng trưởng cho toàn bộ nền kinh tế. Tổng sản phẩm quốc dân năm 2002 đạt 575,9 tỷ USD đã tăng lên gấp đôi đạt 1.116,4 tỷ USD sau 10 năm.

전문가들은 특히 위기에 굴하지 않는 한국 특유의 복원력이 같은 결과를 안겨줬다고 말한다. 이동규 김앤장 고문은외환위기 모으기에 나설 정도로 한국인만이 가진 독특한 위기극복 능력이 있어 가능한 성과였다 말했다.
Các chuyên gia cho rằng khả năng hội phục một cách đặc biệt của Hàn Quốc để không bị cuốn theo khủng hoảng đã mang lại kết quả như trên. Cố vấn tập đoàn Kimchang Lee Dong Gyu cho biết người Hàn Quốc có khả năng khắc phục khủng khoảng độc đáo của riêng họ đó là người dân cùng tham gia bán vàng để phục hồi kinh tế, sự chung tay của người dân đã khiến Hàn Quốc vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính.

최근 홍콩의 경제 주간지 <아주주간> 특집으로 다룬한국의 성공 스토리에서 "불과 10 전만 해도 파산 위기에 몰렸던 한국이 위기를 기회로 삼아 경제는 물론 문화적으로도 세계를 제패하려 하고 있다" 라고 말했다.
Tờ báo kinh tế của Hongkong Aju đã có số đặc biệt đăng bài “Câu chuyện thành công của Hàn Quốc”, bài báo có đề cập rằng “Hàn Quốc đã biết nguy cơ phá sản 10 năm trước trở thành cơ hội thành công và đang chinh phục thế giới bởi kinh tế và văn hóa.

IMF
라는 혹독한 터널을 통과하면서 한국의 재정건전성은 전보다 훨씬 강화됐다. 뿐만 아니라 글로벌위기에 대응하는 근육도 키워 중국 세계 경제가 정체된 와중에도 꾸준히 성장하는 저력을 보였다.
Trải qua cuộc khủng hoảng tài chính khắc nghiệt, tính minh bạch và vững mạnh của tài chính Hàn Quốc được tăng cường hơn trước rất nhiều. Không chỉ có vậy khả năng đối phó với khủng hoảng toàn cầu ngày càng được tăng lên cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững dù kinh tế thế giới còn đang trì trệ.

최근 들어 세계를 강타하고 있는 K 열기는 한국이 경제뿐만 아니라 문화적으로도 선진국임을 알리면서 한국 제품의 이미지 제고에 상당한 영향을 미쳤다는 분석도 있다.
Làn sóng Kpop đang gây ấn tượng trên toàn thế giới thời gian gần đây đã cho thấy một đất nước phát triển như Hàn Quốc không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn trên cả lĩnh vực văn hóa, nó cũng gây ảnh hưởng nhất định tới việc nâng cao hình ảnh cho sản phẩm của Hàn Quốc.

덕분에 한국의 국가경쟁력도 꾸준히 상승하고 있다. 국제경영개발원(IMD) 세계 59개국을 대상으로 매년 조사하는 국가경쟁력 순위에서 한국은 2008 31, 2009 27, 2010 23위를 차지한 이어 올해는 22위에 올랐다.
Nhờ đó, khả năng cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc ngày càng trở nên mạnh hơn. Trong bảng xếp hạng sức cạnh tranh quốc gia do Viện phát triển quản lý quốc tế IMD điều tra hàng năm với đối tượng là 59 quốc gia trên thế giới, Hàn Quốc đứng thứ 31 năm 2008 đã vươn lên vị trí 27 năm 2009, 23 năm 2010 và vị trí 22 năm 2012.

(Nguồn : Trung tâm văn hóa Hàn Quốc){ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
loveangle_paradise_1108 đã offline
 #6  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu kinh tế - kinh doanh » KINH TẾ HÀN QUỐC - TUẦN 1
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 7:45 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do