Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Phương pháp nghiên cứu Khu vực học Hàn Quốc học » ( Nguyễn Thị Minh Diễm) Văn hóa quan hệ tiền bối- hậu bối ở Hàn Quốc hiện nay.
Trang 1 / 2 1 2 > >>
( Nguyễn Thị Minh Diễm) Văn hóa quan hệ tiền bối- hậu bối ở Hàn Quốc hiện nay.  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
MinhDiemVHXH
25/9/2018 10:25:31 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 10/9/2018
Bài viết: 22
Đến từ: VHXH- Hàn Quốc học- ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}


<< Sửa đổi bởi: MinhDiemVHXH -- 7/10/2018 10:06:01 AM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
MinhDiemVHXH đã offline
 #1  
MinhDiemVHXH
7/10/2018 7:44:36 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 10/9/2018
Bài viết: 22
Đến từ: VHXH- Hàn Quốc học- ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
BÀI TẬP 2

DẪN NHẬP

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ở Hàn Quốc có rất nhiều văn hóa, lễ nghi truyền thống được xem trọng và gìn giữ cho đến ngày nay. Một trong số đó, mối quan hệ Tiền bối- Hậu bối ở Hàn quốc là mối quan hệ tôn ti rất được coi trọng và con người trong xã hội Hàn Quốc rất khắt khe với mối quan hệ này. Vì vậy, đây là mối quan hệ mang tính đặc trưng trật tự xã hội của Hàn Quốc . Xét về khía cạnh tính cách con người Hàn Quốc, mối quan hệ này được hình thành dựa trên tính cách xem trọng trật tự tôn ti trong gia đình, trong công việc và trong xã hội Hàn Quốc. Xét về khía cạnh kinh tế ở Hàn Quốc, từ mối quan hệ này đã tạo nên một xã hội gắn bó và chặt chẽ, đưa kinh tế Hàn Quốc phát triển lên một tầm cao mới. Mối quan hệ Tiền bối- Hậu bối ở Hàn Quốc trở thành nét văn hóa đặc trưng và có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế Hàn Quốc nên chúng tôi chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Đánh giá được tầm quan trọng của mối quan hệ này trong xã hội Hàn Quốc.

Tính hai mặt của mối quan hệ này và thực trạng đối mặt với áp lực từ mối quan hệ cấp bậc của giới trẻ Hàn Quốc.

3. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài dựa trên các công trình nghiên cứu trước đó cũng như những luận văn, báo cáo về đề tài này. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghiên cứu dựa trên các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài như công trình nghiên cứu về tích cách con người Hàn Quốc, về văn hóa xã hội Hàn quốc...

Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa có bài nghiên cứu cụ thể nào về văn hóa Tiền bối- Hậu bối ở Hàn Quốc. Vì vậy, chúng tôi tiến hành phân tích, nghiên cứu đề tài này dựa trên những bài viết, tạp chí, bài báo, bài nghiên cứu khoa học về mối quan hệ con người Hàn Quốc trong xã hội Hàn Quốc hiện nay để làm cơ sở nghiên cứu đề tài này.

1.1. Bài nghiên cứu “ Tính cách dân tộc Hàn Quốc” , được in trong tạp chí “Nghiên cứu con người”, được thực hiên bởi giáo sư- tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm đã phân tích rõ vai trò tính cách con người Hàn Quốc trong quá trình phát triển dân tộc. Tác giả nêu rõ tính tôn ti trong xã hội Hàn Quốc đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển đất nước. Từ đó, bài nghiên cứu của tiến sĩ đã nêu khái quát được nguyên nhân dẫn đến sự hình thành văn hóa quan hệ Tiền bối- Hậu bối ở Hàn Quốc.

1.2. Bài tạp chí tiếng anh “ The Senior- Junior Relationship in Korea” được đăng trên trang web Steven Bammel’s Nojeok Hill đã khái quát lên mối quan hệ cơ bản giữa tiền bối và hậu bối ở Hàn Quốc và điểm đặc trưng của mối quan hệ này. Ngoài ra, bài viết cũng chỉ rõ điểm khác biệt của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và các quốc gia khác.

1.3. Trong một bài báo Hàn Quốc 나는 선배고, 너는 후배야" 외국인들 갸우뚱 của nhà báo배현정 nói lên thực trạng và các mặt tích cực, tiêu cực của mối quan hệ này ở Hàn Quốc. Ngoài ra, bài báo cũng so sánh sự khác nhau của quan hệ Tiền bối- Hậu bối giữa Hàn Quốc với các quốc gia khác như Úc, Mỹ,.. Tác giả cũng đã đề cập đến tầm quan trọng của văn hóa này trong xã hội Hàn Quốc.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là văn hóa quan hệ Tiền bối- Hậu bối ở Hàn Quốc.
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thẩm định đối tượng nghiên cứu dựa theo chủ thể, không gian và thời gian như sau:

Chủ thể: Văn hóa quan hệ Tiền bối- Hậu bối

Không gian: Hàn Quốc

Thời gian: hiện nay

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN

5.1. Ý nghĩa khoa học

Vận dụng những kiến thức đã học từ phương pháp nghiên cứu khoa học làm rõ những điểm đặc trưng văn hóa trong mối quan hệ Tiền bối- Hậu bối. Từ đó dùng làm tài liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo về sau.

5.2. Ý nghĩa thực tiễn

Tiến hành nghiên cứu đề tài, chúng tôi tiến hành hành nghiên cứu những mặt tích cực và tiêu cực trong mối quan hệ này. Ngoài ra, từ việc nghiên cứu này góp phần hiểu thêm về vai trò quan trọng của văn hóa quan hệ này trong sự phát triển kinh tế. Cùng với đó là việc nắm rõ thực trạng của giới trẻ Hàn Quốc khi đối mặt với những áp lực từ mối quan hệ này.

Thông qua quá trình nghiên cứu, áp dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn góp phần trau dồi kiến thức cho bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu.

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN TƯ LIỆU

6.1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu thu thập thông tin: tiến hành thu thập thông tin từ thông qua việc đọc sách báo, tài liệu liên quan đến văn hóa xã hội Hàn Quốc nhằm tìm chọn những khái niệm và thông tin liên quan làm cơ sở lí luận, hình thành giả thuyết khoa học cho đề tài.

Phương pháp xử lí thông tin: Sau khi thu thập thông tin tôi tiến hành chọn lọc, xử lí những thông tin bổ ích, cần thiết liên quan đến đề tài nghiên cứu và tiến hành phân tích, bổ sung, sắp xếp để làm rõ đề tài nghiên cứu.

Phương pháp so sánh: tiến hành so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa văn hóa quan hệ Tiền bối- Hậu bối ở Hàn Quốc với Việt Nam. Từ đó, rút ra được những nhận xét khách quan nhất về nét đặc trưng của văn hóa này ở Hàn Quốc.

6.2. Nguồn tư liệu

Tôi sử dụng nguồn tư liệu bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh từ các nghiên cứu trước, các bài luận văn, bài báo, tạp chí,...

7. BỐ CỤC

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần nội dung còn có 3 chương như sau:

Chương 1: Khái quát mối quan hệ Tiền bối- Hậu bối ở Hàn Quốc

Chương 1 này tôi sẽ trình bày khái niệm Tiền bối, Hậu bối ở Hàn Quốc và so sánh khái niệm này với khái niệm Tiền bối, Hậu bối ở Việt Nam. Cùng với đó, tôi sẽ khái quát những điểm đặc trưng của văn hóa này trong xã hội Hàn Quốc hiện nay.

Chương 2: Vai trò của văn hóa quan hệ Tiền bối- Hậu bối trong sự phát triển kinh tế Hàn Quốc

Ở chương 2 này, tôi sẽ nêu lên những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Hàn Quốc và văn hóa quan hệ Tiền bối- Hậu bối cũng là một trong những nguyên nhân trên. Từ đó, làm rõ vai trò của mối quan hệ này trong sự phát triển đất nước Hàn Quốc về sau.

Chương 3: Tính hai mặt của mối quan hệ Tiền bối- Hậu bối Hàn Quốc và những vấn đề đặt ra từ mối quan hệ này

Ở chương này, tôi sẽ trình bày mặt tích cực và tiêu cực của mối quan hệ Tiền bối – Hậu bối trong xã hội Hàn Quốc. Ngoài ra, tôi còn nêu lên những vấn đề mà giới trẻ Hàn Quốc phải đối mặt trong vấn đề cấp bậc hiện nay.<< Sửa đổi bởi: MinhDiemVHXH -- 25/10/2018 10:05:58 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
MinhDiemVHXH đã offline
 #2  
MinhDiemVHXH
12/10/2018 3:01:16 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 10/9/2018
Bài viết: 22
Đến từ: VHXH- Hàn Quốc học- ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
BÀI TẬP 3
Không có văn bản thay thế tự động nào.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
MinhDiemVHXH đã offline
 #3  
MinhDiemVHXH
12/10/2018 8:25:50 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 10/9/2018
Bài viết: 22
Đến từ: VHXH- Hàn Quốc học- ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1). GS.TSKH.Trần Ngọc Thêm. “ VAI TRÒ CỦA TÍNH CÁCH DÂN TỘC HÀN TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN Ở HÀN QUỐC”. Tạp chí Nghiên cứu con người. Số 6. 2004.

(2). 2016. “직장인 선후배 관계 `상명하복` 불편…“후배 잘못 책임지는 선배 최고”. http://www.etnews.com/20160502000143?koost=worstnews. 02/05/2016

(3). 조은경. “후배라도 나이 많으면언니·오빠’…선후배관계 흐려져”. Hani.co.kr. http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/165156.html. 17/10/2006

(4). 2007. “ THE SENIOR- JUNIOR RELATIONSHIP IN KOREA”. Steven Bammel’s Nojeok Hill. http://nojeokhill.koreanconsulting.com/2007/05/the-senior-junior-
relationship-in-korea.html. 27/03/2007

(5). 2014. 배현정. 나는 선배고, 너는 후배야" 외국인들 갸우”. The Korea Herald. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140402001543. 03/04/2014<< Sửa đổi bởi: MinhDiemVHXH -- 25/10/2018 10:07:29 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
MinhDiemVHXH đã offline
 #4  
khanhtram57
22/10/2018 7:08:08 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 1/9/2018
Bài viết: 26
Đến từ: Văn hóa xã hội - Hàn Quốc học - ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Minh Diễm, đề tài của bạn là một đề tài mà mình khá quan tâm bởi vì mối quan hệ sun-hubae luôn là điều khiến mình tò mò trong môi trường Hàn Quốc. Mình chỉ có một chút góp ý nho nhỏ cho bài làm của bạn là mình nên chọn một font chữ dễ nhìn hơn như là Time News Roman thì nhìn tổng thể sẽ đẹp hơn đó, với lại phần Lịch sử nghiên cứu vấn đề mình nghĩ Diễm nên giới thiệu cụ thể những công trình nghiên cứu về vấn đề này để minh họa rõ hơn là ghi chung chung như vậy nha.
Chúc Diễm hoàn thành bài tốt và đạt điểm cao nè ~{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
khanhtram57 đã offline
 #5  
hoanganh25398
22/10/2018 8:47:43 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 32
Đến từ: VHXH- 2016- KHXH&NV TP.HCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
Chào Minh Diễm, mình thấy đề tài của bạn rất hấp dẫn bởi mối quan hệ tiền bối - hậu bối trong văn hóa Hàn Quốc khá nổi trội nhưng những tác động tiêu cực của nó thì vẫn còn ít được đề cập đến như trong bài nghiên cứu của bạn. Mình thấy phần nói về tính hai mặt của mối quan hệ này rất hữu ích để mọi người có cái nhìn thực tế hơn là những gì trên phim ảnh. Chúc bạn làm bài đạt điểm cao nha.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hoanganh25398 đã offline
 #6  
duongthuytrang
23/10/2018 5:07:27 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: Lớp Văn Hóa- Xã Hội - Khoa Hàn Quốc học - KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Minh Diễm, theo mình đề tài của bạn rất hấp dẫn và thiết thực vì ở Hàn Quốc đây là một trong các mối quan hệ luôn rất được coi trọng và nó thuộc phạm trù đạo đức con người. Mình vô cùng tò mò và mong muốn có thể hiểu sâu hơn về các khía cạnh của vấn đề này. Nhưng mình cũng có vài góp ý nhẹ để bạn cân nhắc khi tiếp tục công trình. Mình nghĩ chủ thể nghiên cứu là con người Hàn Quốc ấy ạ, nếu như trên thì vô tình chủ thể và đối tượng nghiên cứu trùng lên nhau á. Với một điều nữa là mình nghĩ phần lịch sử nghiên cứu vấn đề Diễm nên nêu rõ ra từng đề tài nghiên cứu đã tham khảo được và tổng quan nội dung của các nghiên cứu ấy ạ.
Mong rằng Minh Diễm sẽ đạt đểm cao với đề tài của mình


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duongthuytrang đã offline
 #7  
baokhanh1405
23/10/2018 5:18:36 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 27
Đến từ: Văn hóa xã hội - Khoa Hàn Quốc học - ĐHXHNV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào bạn, theo mình đề tài của bạn rất bổ ích đối với những người muốn nghiên cứu về văn hóa, đời sống Hàn Quốc. Mình mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn từ đề tài của bạn. Tuy nhiên mình có một vài góp ý nhỏ là ở phần lịch sử nghiên cứu vấn đề bạn nên bổ sung chi tiết những công trình nghiên cứu về quan hệ hậu bối - tiền bối đã được nghiên cứu trước mọi người có cái nhìn khái quát về văn hóa này. Ở phần font chữ, nếu bạn khoảng cách giữa các dòng rộng hơn thì sẽ dễ đọc hơn.
Chúc Diễm đạt điểm cao với đề tài của mình


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
baokhanh1405 đã offline
 #8  
Hathitrangnha
23/10/2018 11:48:58 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 26
Đến từ: Lớp văn hóa xã hội- khoa Hàn Quốc học- trường ĐHKH

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Minh Diễm, bạn đã chọn được một đề tài tuy không quá mới mẻ nhưng lại là một đề tài quan trọng nó ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp và hợp tác với người Hàn Quốc. Một khi mình muốn giao tiếp với người Hàn Quốc thì mình phải hiểu văn hóa của họ và văn hóa kính trên nhường dưới trong quan hệ tiền bối- hậu bối ở Hàn Quốc là văn hóa đặc trưng nhất. Tuy nhiên ở phần lý do chọn đề tài Diễm chưa nêu rõ được tính cấp thiết của đề tài mang lại, đây là một điểm hạn chế trong bài nghiên cứu này. Và cũng như những góp ý trước đó trong phần lịch sử nghiên cứu vấn đề Diễm nên “show” những tài liệu tham khảo ra và nêu thêm nhận xét của mình thì bài nghiên cứu sẽ chất lượng hơn rất nhiều. Là đề tài không quá mới lạ nên mình nghĩ rằng Diễm nên đầu tư vào khâu tìm kiếm tài liệu tham khảo nhiều hơn nữa. Đó chỉ là những ý kiến chủ quan của mình nhưng mình mong nó sẽ giúp Diễm phần nào trong quá trình làm nghiên cứu này. Chúc Diễm hoàn thành tốt bài nghiên cứu này và đạt được điểm cao nhé.^.^
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Hathitrangnha đã offline
 #9  
cucthuthu1998
24/10/2018 11:44:36 PM
cucthuthu1998

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 27
Đến từ: TPHCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Minh Diễm! Mình đã đọc qua nội dung đề tài của bạn. Tiền bối hậu bối có vẻ như là một trong những đặc trưng điển hình trong văn hoá ứng xử của người Hàn. Nên mình nghĩ nếu đề tài này được hoàn thiện sẽ mang lại được tính thực tế khá cao trong việc giúp các bạn nắm rõ hơn những kiến thức về một điểm văn hoá được coi là rất quan trọng này khi tiếp xúc và làm việc với người Hàn
Mình vẫn chưa thấy được Lịch sử nghien Cứu của vấn đề nên tạm thời vẫn còn khá mơ hồ. Mình hi vọng khi hoàn chỉnh lại bài nghiên cứu, bạn sẽ tìm hiểu và đúc kết ra được những kiến thức liên quan đến đề tài mà đã được đề cập bởi những người khác trước đây. Như vậy sẽ giúp bạn có được một nền tảng để tiếp tục phát triển những điểm mới của đề tài thú vị này
Chúc Minh Diễm làm bài thật tốt nhé!


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
cucthuthu1998 đã offline
 #10  
MinhDiemVHXH
26/10/2018 12:03:38 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 10/9/2018
Bài viết: 22
Đến từ: VHXH- Hàn Quốc học- ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
BÀI TẬP 4

1. Tìm tất cả những định nghĩa hiện có về khái niệm “ Tiền bối- Hậu bối”

1.1. Tiếng Việt:

- Từ điển Hán Nôm do Nguyễn Quốc Hùng chủ biên:

o Tiền bối: Lớp người của thế hệ trước, đời trước.

o Hậu bối: Lớp người sinh sau, ít tuổi.

- Ngoài ra không tìm được định nghĩa “Tiền bối- Hậu bối” trong các sách, báo hay tạp chí tiếng Việt.

1.2. Tiếng Anh:

- Trong tiếng anh, Tiền bối được dịch ra là “ Senior” và Hậu bối được dịch là “ Junior”.

- Từ điển Cambridge Dictionary:

o Senior: older and more experienced than the other members of a team.

Tạm dịch: lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn những người ở trong cùng một đội.

o Junior: omeone who has a job at a low level within an organization.

Tạm dịch: Hậu bối là người có công việc hay trình độ thấp hơn trong một tổ chức.

1.3. Tiếng Hàn:

- Định nghĩa trên Viện ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quốc:

o '선배' : 같은 분야에서, 지위나 나이ㆍ학예(學藝) 따위가 자기보다 많거나 앞선 사람.

Tạm dịch: Tiền bối( Sunbae) là người có kinh nghiệm nhiều hơn trong cũng một lĩnh vực học thuật và không liên quan về mặt tuổi tác.)

o 후배” : 같은 분야에서 자기보다 늦게 종사하게 된 사람.

Tạm dịch: Hậu bối( Hubae) là người vào sau hay chưa có kinh nghiệm bằng người đi trước trong cùng một lĩnh vực.

2. Phân tích từng định nghĩa

Mức độ( Chưa tốt -> Tốt)

Nguồn

Định nghĩa

Nhận xét

1

Từ điển Hán Nôm do Nguyễn Quốc Hùng chủ biên

- Tiền bối: Lớp người của thế hệ trước, đời trước.

- Hậu bối: lớp người sinh sau, ít tuổi.

Nhược: mơ hồ, không rõ ràng, quá ngắn gọn.

2

Từ điển Cambridge Dictionary

- Senior: “older and more experienced than the other members of a team”.

Tạm dịch: lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn những người ở trong cùng một đội.

- Junior: “someone who has a job at a low level within an organization”.

Tạm dịch: Hậu bối là người có công việc hay trình độ thấp hơn trong một tổ chức

Nhược: còn chung chung, mơ hồ.

Ưu: rõ ràng, nhấn mạnh trọng tâm, dễ hiểu

3

Viện ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quốc

-“선배” : 같은 분야에서, 지위나 나이ㆍ학예(學藝) 따위가 자기보다 많거나 앞선 사람.

Tạm dịch: Tiền bối( Sunbae) là người có kinh nghiệm nhiều hơn trong cũng một lĩnh vực học thuật và không liên quan về mặt tuổi tác.

-후배” : 같은 분야에서 자기보다 늦게 종사하게 된 사람.

Tạm dịch: Hậu bối( Hubae) là người vào sau hay chưa có kinh nghiệm bằng người đi trước trong cùng một lĩnh vực.

Ưu: rõ ràng, dễ hiểu, nắm bắt được trọng tâm, đầy đủ thông tin, khái quát được ý nghĩa của từ.

ð Qua các định nghĩa trên, định nghĩa của Viện ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quốc đảm bảo đủ yêu cầu nên chúng tôi chọn định nghĩa này để làm định nghĩa cho khái niệm “ Tiền bối- Hậu bối”.

ð “ Tiền bối” ( Sunbae) là khái niệm chỉ những người đi trước không phân biệt tuổi tác, có kinh nghiệm nhiều hơn những người khác trong cùng một lĩnh vực nào đó( như công ty, trường học).

“ Hậu bối” ( Hubae) là khái niệm chỉ những người đi sau, kinh nghiệm ít hơn những người khác trong cùng một lĩnh vực nào đó.{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
MinhDiemVHXH đã offline
 #11  
hoangnhung
26/10/2018 1:05:14 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 13/10/2018
Bài viết: 23
Đến từ: Hàn 3- Khoa Hàn Quốc học

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Diễm, mình đã đọc sơ qua bài nghiên cứu của cậu. Mối quan hệ tiền bối-hậu bối ở xã hôi Hnà Quốc hiện nay vô cùng phức tạp nên mình hi vọng bài nghiên cứu của cậu sẽ làm sáng rõ hơn về mối quan hệ này so với các bài nghiên cứu trước. Mình nghĩ rằng nếu cậu nghĩ ra được giải pháp khắc phục nhược điểm cho vấn đề này thì bài của cậu có chiều sâu hơn.
Mong cậu đạt được điểm cao ^^


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hoangnhung đã offline
 #12  
rysoo
26/10/2018 2:35:23 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 29
Đến từ: VHXH - Hàn Quốc học - Trường Khoa học Xã hội và Nh

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

Chào Diễm. Mình đã đọc qua bài của bạn và nhận thấy nội dung bạn sẽ trình bài cho đề tài này khá tốt. Đối với cá nhân mình và có thể với các bạn khác nữa, đây là một đề tài sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống xã hội sau này nên thật sự rất mong chờ vào nội dung nghiên cứu hoàn chỉnh của bạn. Mình có góp ý nho nhỏ là bạn có thể liên hệ thêm nguyên nhân dẫn đến văn hóa tiền bối – hậu bối lại trở nên khắt khe ở Hàn Quốc hơn so với các nước khác ở châu Á cũng như trên thế giới. Mong rằng góp ý của mình có thể giúp ích cho bạn. Chúc Diễm hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình nhe!


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
rysoo đã offline
 #13  
yooinie98
27/10/2018 11:38:34 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 2/9/2018
Bài viết: 25
Đến từ: Hàn 3 - Hàn Quốc học - Khxh&nv Tp.HCM

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Minh Diễm, mình đã đọc qua đề tài nghiên cứu của bạn và cảm thấy đây là một đề tài khá thiết thực và bổ ích. Văn hóa Hàn Quốc vốn được biết đến với sự chú trong tính tôn ti trật tự cao, đặc biệt là trong mối quan hệ sunbae- hubae. Thông qua đề tài nghiên cứu của Minh Diễm, sinh viên ngành Hàn Quốc học sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về nét văn hóa đặc trưng này của Hàn Quốc. Mình cũng từng đọc được nhiều thông tin về những vụ việc phát sinh khi mọi người chưa nhận thức được tầm quan trọng của nét văn hóa trên như việc hubae có những lời nói, hành vi không đúng với sunbae, sunbae đánh hubae,... Và hi vọng thông qua bài nghiên cứu của Minh Diễm thì mọi người sẽ dễ dàng tiếp cận với cách ứng xử trong mối quan hệ sunbae-hubae để tránh những sai lầm không đáng có.
Chúc bài nghiên cứu của Minh Diễm đạt kết quả tốt nhất nhé!


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
yooinie98 đã offline
 #14  
buihieudan
27/10/2018 9:28:40 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/8/2018
Bài viết: 27
Đến từ: Lớp VHXH 2016 - Khoa Hàn Quốc học - Trường ĐH KHXH

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Được Cảm ơn: 1 lần
Chào Minh Diễm, mình đã đọc qua bài nghiên cứu của bạn và thấy rằng dù đây là đề tài không quá cấp thiết nhưng vẫn là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho những ai quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc.
Mình thấy bạn đã chuẩn bị khá chu đáo cho bài làm rồi nên mình chỉ góp ý ở phần lịch sử vấn đề một chút thôi. Ở phần này mình nghĩ bạn nên dẫn nhiều nguồn tư liệu ra và trình bày chi tiết hơn thì bài làm sẽ tăng tính thuyết phục hơn á.
Chúc bài nghiên cứu của Diễm đạt điểm cao nhe.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
buihieudan đã offline
 #15  
nguyenngocanhthi
27/10/2018 11:51:14 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/8/2018
Bài viết: 27
Đến từ: Văn hóa Xã hội - Hàn Quốc học - Đại học Khoa học X

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Minh Diễm, mình đã đọc bài nghiên cứu của bạn và mình thấy đây là một đề tài khá bình thường đối với mình vì mình cũng đọc khá nhiều tài liệu về vấn đề này, hi vọng bạn khai thác được những khía cạnh mới mẻ hơn nhé, mình trông chờ vào bài viết hoàn thiện của bạn. Bên cạnh đó mình nghĩ phần "mục đích nghiên cứu" bạn nên làm rõ hơn nha. Phần "lịch sử nghiên cứu vấn đề" bạn cũng nên nói chi tiết hơn, ví dụ như trích dẫn để mọi người hiểu sâu hơn về vấn đề nha. Chúc bạn hoàn thành tốt bài nghiên cứu và đạt điểm cao nha!
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyenngocanhthi đã offline
 #16  
muop_0412
28/10/2018 10:00:27 AM

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 3/9/2018
Bài viết: 32
Đến từ: Lớp Văn hoá - Xã hội - Khoá 2016-2020 - USSH

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Minh Diễmmmm~~
Có thể đây là một đề tài không còn quá mới mẻ nhưng nếu nắm bắt được hướng khai thác mới, mình nghĩ đây sẽ là nguồn tư liệu tham khảo vô cùng bổ ích đó. Mình chỉ góp ý một xí đó là phần Lịch sử nghiên cứu vấn đề trong bài làm hoàn chỉnh Diễm nên viết rõ ràng hơn, những ưu khuyết điểm của công trình nghiên cứu trước như thế nào để rút kinh nghiệm, áp dụng cho bài làm của mình thì sẽ tốt hơn nữa đó. Ở phần bố cục, mình rất thích góc nhìn của Diễm khi phân tích vai trò của văn hóa sunbe-hube trong sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc, tuy nhiên mình nghĩ là Diễm có thể thay đổi một chút bởi vì văn hóa này có vai trò quan trọng trong tất cả mọi mặt của xã hội Hàn Quốc luôn nên có thể bổ sung thêm các khía cạnh khác nữa. Và mình nghĩ một phần không thể thiếu chính là lí giải nguồn gốc của văn hóa này, tại sao nét văn hóa này lại đậm nét và ăn sâu và tiềm thức, tư tưởng người Hàn như vậy, mong Diễm có thể bổ sung phần này trong bài hoàn chỉnh để bài làm sâu sắc hơn nhe^^
Đây là một vài góp ý của mình. Chúc Minh Diễm đạt điểm cao nhe~~

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
muop_0412 đã offline
 #17  
nguyenthuthao
28/10/2018 12:15:12 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 18/9/2018
Bài viết: 29
Đến từ: Lớp Văn hoá Xã hội-khoa Hàn Quốc học-trường ĐH Kho

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Minh Diễm, mình đã đọc qua bài của bạn. Đây là một nét văn hoá vô cùng đặc trưng của Hàn Quốc vì thế đề tài của bạn nếu được hoàn thiện sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho mọi người nhất là những người đang tìm hiểu nghiên cứu về văn hoá đất nước này. Mình chỉ xin có một vài góp ý nhỏ tuy nhiên chỉ mang tính chủ quan mong là sẽ giúp có ích được phần nào cho Diễm trong quá trình hoàn thiện bài nghiên cứu. Đầu tiên là ở chương 1 phần bố cục đề tài, thì nếu dựa theo những nội dung bạn sẽ trình bày trong chương này thì cái tên "khái quát mối quan hệ Tiền bối-hậu bối" có vẻ như chưa bao quát được hết nội dung của cả chương. Mình nghĩ ở đây nên dùng "cơ sở lý luận" thay cho từ "khái quát". Tiếp theo thì ở chương 2, mình nghĩ Diễm nên làm rõ vai trò và ảnh hưởng của mối quan hệ này đối với nhiều mặt khác nữa bên cạnh mặt kinh tế mà bạn đã đề cập. Như vậy sẽ giúp đề tài của Diễm có chiều sâu hơn.
Cuối cùng, chúc Diễm hoàn thành tốt đề tài và được điểm cao nhé!


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyenthuthao đã offline
 #18  
Trinhngochan
28/10/2018 10:25:04 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 5/9/2018
Bài viết: 26
Đến từ: Văn hóa xã hội - khoa Hàn quốc học - đhkhxh&nv

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}

Mình thấy đề tài của bạn rất cần thiết và có tính ứng dụng cao vì sau này bọn mình sẽ làm việc với người Hàn nên việc hiểu rõ về văn hóa tiền bối hậu bối là rất quan trọng. Tổng thể dàn bài mình thấy đã ổn rồi tuy nhiên giống như ý kiến của các bạn khác, mình nghĩ phần lịch sử vấn đề bạn nên đầu tư thêm nữa những tài liệu để tăng tính khoa học, tạo nền tảng cho bài nghiên cứu nha. Chúc bạn hoàn thành bài nghiên cứu thuận lợi nè.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Trinhngochan đã offline
 #19  
pearl0101
30/10/2018 11:51:57 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 1/9/2018
Bài viết: 28
Đến từ: VHXH-khoa Hàn Quốc học-ĐHKHXHNV

Đánh giá: [0]
{Bình chọn}
Chào Minh Diễm, đề tài của bạn là một đề tài không quá mới mẻ nhưng vẫn cần phải đi sâu vào nghiên cứu vì tính quan trọng của nó trong văn hóa Hàn Quốc. Vì vậy mình mong bạn sẽ tích cực tìm hiểu thêm về các công trình nghiên cứu trước đó để làm tiền đề cũng như đưa ra những lập luận mới mẻ hơn cho đề tài của mình. Ngoài ra mình nghĩ bạn nên bổ sung thêm về nguyên nhân lý giải cho văn hóa ứng xử tiền bối-hậu bối để đề tài được sâu sắc, rõ ràng hơn bạn nhé. Chúc bạn hoàn thành tốt bài nghiên cứu của mình và đạt được điểm cao nha
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
pearl0101 đã offline
 #20  
Trả lời nhanh
 
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang 1 / 2 1 2 > >>
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Phương pháp nghiên cứu Khu vực học Hàn Quốc học » ( Nguyễn Thị Minh Diễm) Văn hóa quan hệ tiền bối- hậu bối ở Hàn Quốc hiện nay.
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn có thể gửi bài viết mới
Bạn có thể trả lời bài viết
Bạn có thể xóa bài viết của bạn
Bạn có thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn có thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 11:59 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do